Y

OREMÅLSVENSKAMENING PÅ OREMÅLMENING PÅ SVENSKA
yfstöverstadämm hôll åv mä yfst rödode är snart klara med hässjan
yftåöverst
ygla (långt y)öglaknôjt jäna yglo du!
knyt en ögla!
ymsabytai ska barä yms brackur sô kumm i, ôrmär ymsär stjinnjag ska bara byta byxor så kommer jag, ormar ömsar/byter skinn
yms håsärolika stundere´nt ä yms håsär, sa fasmor
yndjakatten föder ungarkatta yngd undär lado, wåro katta a yngtkatten fick ungar under ladan, vår katt har fått ungar
yng'digärsnart dags föda ungar, stor magekatta wa yngdigärkatten skulle snart få ungar
yppe/-n, yppna, yppnäröppet, öppnafônsträ e yppe, döre e yppen, bude ha´nt yppna än, når yppnär bude?fönstert är öppet, dörren är öppen, affären har inte öppnat än, när öppnar affären?
yppningöppningi kan´int hitt nôga yppningjag kan inte hitta någon öppning
yr, slut yr seur, ångra sigkatta kröp fram yr skåpe
. O sluted yr se
katten kröp fram ur skåpet.Hon ångrade sig
yrgröfturgrävd, urkarvad
yrlåkourlakad
yrvuxnurväxtjänn yrvuxnan tjossläen urväxt kjol
ytaytaä e jäno stur yta ä da, hur stura yto räck färjen ti? twätt åv ä på ytn barädet är en stor yta det där, hur stor yta räcker färgen till? tvätta av den på ytan bara
ywäbårnederbörd, första snön som lägger sig och precis täcker marken
ywäldä"halv" skulle i lada
ywäröveran swor ywär hästn, "dra nô gåmmolt ywär se"han svor över hästen,
ywärse givenförtvivlad, utom sigi wart wäl ywärmegivenjag blev helt förtvivlad
ywärdelblus till Oreklädero koked ywärdeln ti jänn kastrullhon kokade (tvättade) blusen i en kastrull
ywärlivoöverlevai ska fôll ywärliv issa ôjag ska väl överleva detta också
ywärôlltöveralltô nu kumm oda ô jä summ ä sir ôjt ywärôllt!nu kommer hon och här som det är så ostädat!
ywärruckytterrockann add jänn swartan ywärruckhan hade en svart ytterrock
yxnabrunstigi ska bôrta uxan mä yxnkunajag ska till oxen med den brunstiga kon