Y

OREMÅLSVENSKAMENING PÅ OREMÅLMENING PÅ SVENSKA
yfstöverstadämm hôll åv mä yfst rödode är snart klara med hässjan
yftåöverst
ygla (långt y)öglaknôjt jäna yglo du!
knyt en ögla!
ymsabytai ska barä yms brackur sô kumm i, ôrmär ymsär stjinnjag ska bara byta byxor så kommer jag, ormar ömsar/byter skinn
yms håsärolika stundere´nt ä yms håsär, sa fasmor
yndjakatten föder ungarkatta yngd undär lado, wåro katta a yngtkatten fick ungar under ladan, vår katt har fått ungar
yng'digärsnart dags föda ungar, stor mage
yppe/-n, yppna, yppnäröppet, öppnafônsträ e yppe, döre e yppen, bude ha´nt yppna än, når yppnär bude?fönstert är öppet, dörren är öppen, affären har inte öppnat än, när öppnar affären?
yppningöppningi kan´int hitt nôga yppningjag kan inte hitta någon öppning
yr, slut yr seur, ångra sigkatta kröp fram yr skåpe
. O sluted yr se
katten kröp fram ur skåpet.Hon ångrade sig
yrgröfturgrävd, urkarvad
yrlåkourlakad
yrvuxnurväxtjänn yrvuxnan tjossläen yrväxt kjol
ywäbårnederbörd, första snön som lägger sig och precis täcker marken
ywäldä"halv" skulle i lada
ywäröveran swor ywär hästnhan svor om hästen
ywärdelblus till Orekläder
ywärlivoöverlevai ska fôll ywärliv issa ôjag ska väl överleva detta också
ywärôlltöverallt
ywärruckytterrockann add jänn swartan ywärruckhan hade en svart ytterrock
yxnabrunstigi ska bôrta uxan mä yxnkunajag ska till oxen med den brunstiga kon