Ug

Ord på Oremål                                      På svenska                                  Mening på Oremål                                    På svenska
uddä
udde
ôjtå uddan
ute på udden
ufftär
uppför
o gick ufftär bôckan
hon gick uppför backen
ugla
titta
o sit da ô uglär ti môrkne
uken, ukenes, uka, uko, ukär, ukan
(vem), vilken, vilka
uken e du då? uko bracka/o ska i sätt å me? uka er ä? ukan ska i jä ä a? ukär kullur e issa?
vem är du då?
uksug
brunstig
kuna wa uksug
kon var brunstig
uksä
tjur
ann gick mä kuna bôrta uksan, tri uksär
han gick med kon till tjuren, tre tjurar
um
om
um du kumm..
om du kommer..
umbreda, -ur
underlakan
wäft åv bomullswarp ô sämst läjngannä (nidärskäktur)
umläp
umn
ugn
stupp kako inni umnen
sätt in kakan i ugnen
umtôttut
ojämnt (om golv, kanter på brädhögar etc)
issa wa sô umtôttut sô
undle
konstigt
ä wa undle ä då
det var konstigt
undafôll
undanfall
ä wa jätt undafôll på flede metär
det var ett flera meter högt fall under utedasset
undo fô undo
vartefter
undo fô undo kumo dämm
de kommer vartefter
undo
bort
häv de undo!
bort med dig!
undrom
förvånad
fôlk wart wäl undromär, mann undres hur ä gick til
folk blev förvånade, man kan undra hur det gick till
undärrätta
tala om, lära ut
o wa dit ô fick undärrättelse
hon var dit och fick reda på hur hon skulle göra
ungjotä
förskräckligt barn
säg a ungjotan dänn att ann ska wa fôltje läjkt
unkno
ovädrat, surt
ä luftär unkno på lådjen ôjti grasä
uppläpa
tråkig händelse, ’elände’
å uke uppläpa!
vilken tråkig händelse!vilket elände!
upptag
uppä
uppe
a du påskgardina uppä änn!
har du påskgardinerna uppe ännu!
ursäkta
besvärlig, omöjlig
du e då wäl ursäkta du!
du är väl omöjlig du!
uslas
slita ont
dämm wa ti skojen ô usledes
de slet ont i skogsarbetet
ust
ost
gammälust e gôtt ä
det är gott med ’gammälust’
ustkupa
ostkupa
lägg ywär ustkupo
lägg på ostkupan
ustkäril
form att göra ost i
ustmôjs
ostmassa som ännu inte placerats i formen
ustmôlla= kräkla
talltopp som används som visp
ustränna
att ställa ustkäril på för avrinning
ustskräpa
torr, liten ostkant
uwobår
nederbörd, första snön som lägger sig och precis täcker marken
uwofôr
ovanför
uwonum
ovanför
Olga gick uwonum hemi Blixtes
Olga gick den övre ’vägen’ hem till Blixtgården
uwonå
ovanpå, uppepå
ä bodd fôlk uwonå
det bodde folk på övervåningen
uwonättär
uppifrån
ä kamm wått uwonättär
det duggade/regnade