U

OREMÅLSVENSKAMENING PÅ OREMÅLMENING PÅ SVENSKA
uddäuddeôjtå uddanute på udden
ufftäruppföro gick ufftär bôckanhon gick uppför backen
uglatitta , o sit da ô uglär ti môrknehon sitter där och låter tankarna gå i mörkret
uke nô!
uken, ukenes, uka, uko, ukär, ukan, ukomes(vem), vilken, vilkauken e du då? uko bracka ska i sätt å me? uka er ä? ukan ska i jä ä a? ukomes kullur e issa? uken livnad!vem är du då? vilken byxa ska jag sätta på mig? vilken (f.) är det? Till vem ska jag ge det? vems flickor är de här? vilket liv/leverne!
uksugbrunstigkuna wa uksug
kon var brunstig
uksätjurann gick mä kuna bôrta uksan, tri uksärhan gick med kon till tjuren, tre tjurar
umomum du kumm..om du kommer..
umbreda, -urunderlakanwäft åv bomullswarp ô sämst läjngannä (nidärskäktur)
umläp
umnugnstupp kako inni umnensätt in kakan i ugnen
umtôttutojämnt (om golv, kanter på brädhögar etc)issa wa sô umtôttut sô
undlekonstigtä wa undle ä dådet var konstigt
undafôllundanfallä wa jätt undafôll på flede metär
det var ett flera meter högt fall under utedasset
undo fô undovartefterundo fô undo kumo dämmde kommer vartefter
undoborthäv de undo!bort med dig!
undromförvånadfôlk wart wäl undromär, mann undres hur ä gick tilfolk blev förvånade, man kan undra hur det gick till
undärrättatala om, lära uto wa dit ô fick undärrättelsehon var dit och fick reda på hur hon skulle göra
ungjotäförskräckligt barnsäg a ungjotan dänn att ann ska wa fôltje läjktsäg åt ditt ouppfostrade barn att han ska vara som folk
unknoovädrat, surtä luftär unkno på lådjen ôjti grasä
unn seunna sigjä få du jänn slant sô du kan unn de nô gôtthär får du lite pengar så du kan unna dig något gott
unnt, wäl unntgärna låta någon få någotwa då wäl unnt att o fick annda cykelndet var då bra att hon fick den där cykeln
uppläpatråkig händelse, 'elände'å uke uppläpa!vilken tråkig händelse!vilket elände!
upptag
uppäuppea du påskgardina uppä änn! Ann e uppä um nätärhar du påskgardinerna uppe ännu! Han är uppe om nätterna
ursäktabesvärlig, omöjligdu e då wäl ursäkta du! ä e ursäktadu är väl omöjlig du! det är hopplöst (?)
uslasslita ontdämm wa ti skojen ô usledes
de slet ont i skogsarbetet
ustostgammälust e gôtt ädet är gott med 'gammälust'
ustkupaostkupalägg ywär ustkupolägg på ostkupan
ustkärilform att göra ost i
ustmôjsostmassa som ännu inte placerats i formen
ustmôlla= kräklatalltopp som används som visp
ustrännaatt ställa ustkäril på för avrinning
ustskräpatorr, liten ostkant
uwobårnederbörd, första snön som lägger sig och precis täcker marken
uwofôrovanför
uwonumovanförOlga gick uwonum hemi Blixtes
Olga gick den övre 'vägen' hem till Blixtgården
uwonåovanpå, uppepåä bodd fôlk uwonådet bodde folk på övervåningen
uwonättäruppifrånä kamm wått uwonättärdet duggade/regnade
uwotilupptill, ovanföruwotil hadd o jäna sticka tröjoupptill hade hon en stickad tröja