Tg

Ord på Oremål                                      På svenska                                  Mening på Oremål                                    På svenska
ta a se
ta illa vid sig, illa upp
o tog sô illa a se
hon tog så illa vid sig
tackhässla
sädesärla
nu a tackhässlur käme, dämm kumm mä tranur
nu har sädesärlan kommit, den kommer samtidigt med tranan
tand, tännär
tand, tänder
ann slog yr se twå tännär
han slog ut två tänder
tanngål
löständer
”wänta ä e jänn summ a glämt tanngåln hema”, sa BlixtJerk
”vänta det är en som har glömt löständerna hemma”, sa Erik Blixt
tapp, tunntapp
tappa
sätta ihop med trätapp, förlora
ann tapped ihop skaftä mä härvkammen, i tapped twå kronur på kortspil
han satte ihop skaft och kam på räfsan med en trätapp, jag förlorade två kronor på kortspel
tas
bråka
i a täjes mä jäna flugo idag sô
te friss, illa te friss
nöjd, missnöjd
nu a i täje upp pärur sô nu er i te friss
nu har jag tagit upp potatisen så nu är jag nöjd
tej
förvånat frågeord
tej, hur sit ä til?
hur kommer det sig?
tepskura
en som är kräsen
tepug
kräsen
o e sô tepug ô jäto
ter se
bära sig åt
åj wa du terär de
teress
färdig
jär se teress
göra sig klar
ti
i
stupp ä ti kuppan
stoppa i den i påsen
tidd
dräktig
kuna ent tidd
kon har ej blivit dräktig
tidug, tidut
tidig
o gick upp tidut på môrgunen
hon gick upp tidigt på morgonen
tigäl
tegel
ä add ramla nid jäna tigälpanna
en tegelpanna hade ramlat ner
tiin
tenn
tiinbitärä smälted tiin
förtennare smälte tenn
tija
tiga
du må då tija!
tig!
timling
tumme, tumme på vante
ann a släje se på timlindjen
han har slagit sig på tummen
timp
huvudbonad för ogift Orekvinna
wäjt  ô yppen atti
vit och öppen bak
timplåda
trälåda med skjutlock att ha Oredräktsdelar i
jäno låda mä stjotluk
en låda med skjutlock
ting på
beställa, boka in
a du tinga på nô fläsk?
har du beställt fläsk?
titt, otitt
tät, tätt; otät
ä hôldnt titt
det håller inte tätt
titta
tätört användes
a du sila på nôga titto?
tittfre
i ska sta ô pluck tittfre
tittmjôlk
långmjölk, långfil
ä e tittmjôlk/ tjôckmjôlk ti stannfatä
tiä
tio
o add tiä kronur
hon hade tio kronor
tjes
enkelt hästkörredskap
tjesa
hoppa/skutta
kalven tjesed ôjti tjyen
kalven hoppade i inhägnaden
tjesfluga
stor fluga som biter husdjuren
tjilotapp
unge som springer ut och in
ann da ungen filld mä summ jänn tjilotapp
tjinna
kärna
i tjinned smör wänn dag
jag kärnade smör varje dag
tjinnhôlk
kärnholk
ä e lagom mä fämm litär gräddär
tjinnmjôlkskaka =pruttkaka
kärnmjölkskaka
mann jord tjinnmjôlkskako då ann add tjinna smör
tjinnmôlla
tjipa
pipa
ä tjiped ti bôskom
det pep i buskarna
tjippa, tjippur
bärklase
o plucked vinbärstjippur
tjippskodd
utan strumpor i skorna
krippär wo tjippskoddär
barnen var utan strumpor i skorna
tjisofäjen
nyfiken
o e sô tjisofäjen
hon är så nyfiken (det sade Svea enligt Brorsson)
tjisslas
kitslas
ä e nô summ tjissles inna trôjen
tjisslug
kittlig
tjista/tjysta
3-kantigt upplägg av massaved
tjôck
tjock
tjôckskôllä
dumskalle (okvädesord)
ann owited onom ô kôlled ann fô tjôckskôllä
tjoga
nöta på
ann tjogär på mä summo jämt
tjôlkä
kälke
tjôlkdons-kräppur
tjôltja
kyrka
o ska sta ô sjônga bôrti tjôltjen
hon ska iväg och sjunga i kyrkan
tjôltjgål
kyrkogård
”wa ä nô liv på tjôltjgåln?” fråged mormor
tjoppa
stöta
o tjopped ti tjinnmôllo ti tjinnhôltjen
tjorskäjdär
tjortôll
tall av mycket hårt material, ej elastiskt
tjoräjs
kärnis
tjosslä
kjol
randtjosslä
randkjol (till Oredräkt)
tjula
tjurug
tjurig, grinig
tjutta
trycka, stoppa i
tjutt ti jänn tuss ti hôlä
tryck en tuss i hålet
tjya
fägård, liten inhägnad (ofta tre att växla om med)
kunär e ôjte tjyen
korna är i kyan
tjylsa
trassel
tjyss
tjyss katto!
jäklar också!
tjysta
förvaringslåda
tjyw
tjuv
tjywla
springa
ann tjywled iwäg
han sprang iväg
tjywältapp
du spring summ jänn tjywältapp
tjäft
käft
ann e jävlug i tjäftem
han är oförskämd
tjäja
kedja
tjännspak
lätt att känna igen, särpräglad fason
träjspartjen wa tjännspak
tjära söta
männ tjära söta, wänn a du djort de?
men kära du, vad har hänt dig?
tjärga
tugga
tjässlär
körtlar som tas bort vid slakt
tjäst
hårtuss
o fick  ti jänn hårtjäst ô slet
tjäxa
tjata (tugga)
wa du tjäxär ô tuggär
tjödär
tjuder
issa e jänn tjödärsprint
det här är en tjuderpinne
Tjödärbôcken
ättär Kôrsgato
tjödärbrona
uppkörsbron till skullen i ladan
tjödärsprätta
gräshoppa
tjölo
frysa, frusen
mjôltje add tjölo
mjölken hade frusit
tjölotuppur
Mosippa/Backsippa
tjöpa
köpa
tjöp me litä lurgôtt du
köp lite godis åt mig
tjör
tjära
tjör etjo, tjörstrok tjôlka
tjärstryka kälkarna
tjördal
tjörgadd
torr talltopp orsakad av svampangrepp
tjörkwôtt
tjöruxä= tåmolos
envis karl
tjörwid
tallved med tjära i
snick hôcka åv tjörwid
spänta tjärstickor
tjöt
kött
tjöt ô pärur
kött och potatis
tôcka
tacka (någon)
ann tôcked na
han tackade henne
tôdas
våga
i tôdes’nt gå dit
jag vågade inte gå dit
tôfflur
tofflor
sätt å de tôfflur wäte!
sätt på dig tofflorna!
tôjnsara
skällsord
uke tôjnsara!
tôjta
liten rund spånkorg med handtag
häv jot tôjto! sätt frå de tôjto
ta hit korgen!
tôjv
ann deled ä mitt i tôjv
han delade den på mitten
tôjva
tuva
ä e wäl rött på tôjvom
tokug
tokig
ann kann bi tokug fô mindär
tôll ô tjäja
tall och kedja (i Ores vapen)
tôllbjônn= ikwônn
ekorre
tôllbjônnär jät lag mä fuglom
ekorrarna äter med fåglarna
tôllbôra
dumt/ tokigt fruntimmer
tôllug
tankspridd
nu a i tôlla bôrt penno ô
nu har jag förlagt pennan också
tôlo
tåla
i tôl´nt släjkt där
jag tål inte sådant
tôlug
orka mycket
tôlw
tolv
tôlw täjma
tolv timmar
tômt till
göra något efter egen förmåga
wänn a du nu tômta til?
vad har du nu gjort för konstigt?
tômtä
tomte
a ä wäre nôn tômtä bôrta icker då?
har det varit någon tomte till er då?
tônera, -ed
uke tônerande
tông
tång
tônje ligg da
där ligger tången
tôngjärk
smådum
”kok jänn gröt ô wält ti tôngjärka”
 ”koka gröt och ge åt dummern”
tônka
tankar
wa a du tônka nôgur?
vad tänker du på?
tônkfatig
tôrka
torka
a twättn tôrka?
är tvätten torr?
tôrle
torrt
ä e tôrle på hedn, ä wa jänn tôrlen karr
tôrr
torr
an ent tôrr atta ärom
han är inte ´torr bakom öronen´
tôrrak, tôrratje, tôrråkå
torrt träd, grått och barklöst ’fågelträd’
ä står jänn tôrratje på stjiftä
tôrrknacka
tugga hårt bröd
i ant jäte nô riktit idag i a barä tôrrknacka
tôrta
tårta
o kamm mä tôrto
hon kom med tårta
tôrwströ
torvströ
o lagg tôrwströ atta kunär
hon strödde åt korna med torvströ
toska
toka
uke toska!
tôss-stuga
som man rökte fläsk i
uppättär wäjen ti Skarabôcken war ä jäna tôss-stuga
det stod en sådan stuga efter vägen upp till Skarabacken
tôssk/käldtôssk
liten brungul groda
ä koked åv tôssk ti käldn. rät wåt sum jän tôssk
det var så mycket grodor i källan så ’vattnet kokade’. (genom-)våt som en groda
tôsstug
törstig
man wart tôsstug då man häsjed
man blev törstig då man hässjade hö
tota
prata strunt, tillverka, laga
wänn totär du ti fô nôgo? tot ihop nô ô jäto
tôtta
enfaldigt fruntimmer
tôttug
dum, enfaldig
du pratär sô tôttut sô
tranåbär
tresskas
ha olika åsikt
dämm tresskedes mä Joelä
tri
tre
ä wa tri kullur
det var tre flickor
trikrakhäsja
hässja med 3 krak
trinta
småhoppa
kalvär trinted runt ôjti hågon, o trinted runt ô fick’nt nô ôjträtta
trôda, -o
ann sto da ô trôded ôrjeln
han stod och trampade orgeln
trogur
snöskor (även på hästar)
ä wa sô mytje snjo sô ann wa tunjen sätt å se trogur
trông
trång
ä wa sô trôngan hass
det var litet hål för huvudet i tröjan
trôngskôllä
dumskalle
Uno´s mor kôlled onom fô trôngskôllä då ann add djort nô tokut
Uno´s mor kallade honom så då han gjort något dumt
trug
tråg
i ågent nô trug sturt nog
jag äger inte ett nog stort tråg
trukla
tråckla
o trukled hop tyjer
hon trocklade ihop tygstyckena
truko
trampa
ä wa sô truko ôjta döre
det var så trampat utanför dörren
trull
troll
trulla
trolla/förtrolla
trullbiska
besvärlig kvinna
trumf
tjurig, tvär karl
ä e jänn riktig trumf
trumo
o trumär ô jät sô, dämm trumed ô gick ti Budskolan wänn dag
trusk
tröska (subst.)
ä wa onomes tur ô ha trstjen
det var hans tur att ha trösken
truska, trusked/trustjed (Ö-sjö)
tröska (verb)
a du truska färdut?
har du tröskat klart?
truskäl
tröskle
an stog på trusklä
han stod på tröskeln
truttug
tjurig
wännsô e du truttug då?
vad tjurar du för?
trygla
(även eka)
ä lysär ti tryglo
man ser botten/tagit slut
tryttja
trycka
tråd åv
tycker om
e du tråd åv winärbrö?
tycker du mycket om wienerbröd?
tråna
ä sto da ô tråned (om växt)
träj
träd
träjslög -a
slagfärdig, kvick
LitJärk wa träjslög
träj’akäl
dämm kôlled jäna lakrisstông fô träjakäl
träjwas
trivas
nog bäll du fôll träjwas jänär
nog ska du väl komma att trivas här
träta, träted
skälla på varann
kälingär trättä. ”Jätt träj kan’nt brinna ô jätt kwinnfôlk kan’nt träta”
trätt
trött
trättsijoko
a du trättsijoko?
är du trött jämt?
tubbus
prilla av snus eller tobak
tuga
brätte på skida
a du haft åv båd tugur, pôjksatä!
har du brutit av bägge skidorna, pojkjävel
tulländn
tungla
i låg ô tungled jätt tag
tungäl, tunglä
måne /-n
tungälgubben
mångubben
tungäljost
ä wa tungäljost
det var månsken
tupp
topp
jänn tôlltupp
en talltopp
tuppa
tofs
i ska djär de nôgär nyär tuppur atta Oreklädom
jag ska göra dig några nya tofsar till Oredräkten
tuppstjinn
gåshud
tuppä
tupp
twimule
disigt, hängigt väder
twinnug
ann twinnär då runt ann da ô sô
twinule
dålig växt, nödväxt
krippär kund wa twinulnär, såddn wa twinuln
twitalug
”ann e sô twitalug huräwa ann da karrn” sa LindJon
twông
tvång
twôtut
arbetsamt, besvärligt
twärgông
utan undantag
dämm wart sjokär twärgông bôrti gålom
twärstätta
stup
ôjta twärstätto bir ä blåjoft
twässa, twässug
ä wa jätt haskle twässande
springer fram och tillbaka
twässfôss
tvärtemot
wa du e twässfôss då
vad du är motvalls då
twässywär
över, korsa
o gned twässywär ristnindje
hon sprang över den plöjda åkern
tyngdär
(i samband med löneutbetalning i skogen)
idag a ä wurte tyngdär på tio’
sedel+myntet som var ’tyngden’
tyss
tycks
ä tyss wa sô
tyttj illa wara
bli ledsen
tyttja
tycka
tyttjär du um me?
tycker du om mig?
tåg, tåjä
tåg, tåget
tåjä a färe
tåget har gått
tåggras
kvickrot
ä wäxär tåggras
tålo, täled
prata
tal wi ann du, hur du tälär pôjk!
prata med honom du, så du säger pojk
tåmålos
likgiltig
an e tåmålos, an kumment se fôr
han kommer sig inte för
tåssa, tôssa
lindrigt skällsord till kvinna vid tillfällig dumhet
täjda, täjded
tina, tinade
ann täjded upp watolednindje
täjmä
timme
jänn gông i täjman
en gång i timmen
täkt
avgränsad liten åker/ äng/grus
bôrti täckte
tänja, tan de
täntja
tänka
wänn ska ann täntja um ä?
vad ska man tro?
täpp up
öppna
täska
slå
ann täsked til a na
han slog till henne
tättjä
täcke
o kröp undär tättjä ô gämd se
hon gömde sig under täcket
tävolos=walhänt
opraktisk ’med tummen mitt i handen’
te wa då tävolos
det var en opraktisk en
töga, töja (Ö-vik), töva
dröja
ä länt töga länje
det lär inte dröja
töm, -är (långt ö)
töm, tömmar
lägg upp töma på ryddjen a nom
lägg upp tömmarna på hästens rygg
töma
tömma
töm ti ôlltihop
töm i alltihopa
tömlyttja
tömwek
häst som är känslig i munnen