T

OREMÅLSVENSKAMENING PÅ OREMÅLMENING PÅ SVENSKA
ta, tog, täjeta, tog, tagita du täje de heem? a o täje yr innafônstrer än?har du tagit dig/kommit hem? har hon tagit ut innanfönstren ännu?
ta a seta illa vid sig, illa uppo tog sô illa a sehon tog så illa vid sig
tackhässlasädesärlanu a tackhässlur käme, dämm kumm mä tranurnu har sädesärlan kommit, den kommer samtidigt med tranan
tand, tännärtand, tänderann slog yr se twå tännärhan slog ut två tänder
tanngållöständer"wänta ä e jänn summ a glämt tanngåln hema", sa BlixtJerk
"vänta det är en som har glömt löständerna hemma", sa Erik Blixt
tapp, tunntapptapp, plugg
tappasätta ihop med trätapp, förloraann tapped ihop skaftä mä härvkammen, i tapped twå kronur på kortspilhan satte ihop skaft och kam på räfsan med en trätapp, jag förlorade två kronor på kortspel
tarvlysten, sugen
tarvskura, tarvskatavill ha mer/mycketuke tarvskura!
tasbråkai a täjes mä jäna flugo idag sô
te friss, illa te frissnöjd, missnöjdnu a i täje upp pärur sô nu er i te frissnu har jag tagit upp potatisen så nu är jag nöjd
tejförvånat frågeordtej, hur sit ä til?hur kommer det sig?
"telefona"felsägning"Andes ent hema ô i kannent telefona" sa Kil Anna
tepskuraen som är kräsenä ent gôtt bjod odá tepskuro på nôdet är inte lätt att bjuda henne på något som är så kräsen
tepugkräsen, (liten i maten)o e sô tepug ô jätohon är så kräsen
ter sebära sig åtåj wa du terär de
teressfärdigjär se teressgöra sig klar
tiistupp ä ti kuppanstoppa i den i påsen
tidddräktigkuna ent tiddkon har ej blivit dräktig
tidug, tiduttidigo gick upp tidut på môrgunenhon gick upp tidigt på morgonen
tigältegelä add ramla nid jäna tigälpannaen tegelpanna hade ramlat ner
tiintenntiinbitärä smälted tiinförtennare smälte tenn
tijatigadu må då tija!tig!
tilltagpåhitt, göra något dumt"uke tilltag!" sa Bäck Gustav
timlingtumme, tumme på vanteann a släje se på timlindjenhan har slagit sig på tummen
timphuvudbonad för ogift Orekvinnawäjt  ô yppen attivit och öppen bak
timplådaträlåda med skjutlock att ha Oredräktsdelar ijäno låda mä stjotluken låda med skjutlock
ting påbeställa, boka ina du tinga på nô fläsk?har du beställt fläsk?
ti´(d)ning, ti(d)nindje, ti(d)ningärtidning, tidningen, tidningara du sitt wänn dämm skriva ti tidnindje idag?har du sett vad de skriver i tidningen idag?
titrasippra framswiwatnä titred framvätskan i såret sipprade fram
titt, otitttät, tätt; otätä hôldnt tittdet håller inte tätt
tittafilbunke eller långfil, tätört användes till att göra dena du sila på nôga titto?
tittfrei ska sta ô pluck tittfre
tittmjôlklångfil, filbunkeä e tittmjôlk/ tjôckmjôlk ti stannfatä
tiätioo add tiä kronurhon hade tio kronor
tjesenkelt hästkörredskap
tjesahoppa/skuttakalven tjesed ôjti tjyen
kalven hoppade i inhägnaden
tjesflugastor fluga som biter husdjuren
tjilkil
tjilotappunge som springer ut och inann da ungen filld mä summ jänn tjilotapp
tjinnakärnai tjinned smör wänn dag
jag kärnade smör varje dag
tjinnhôlkkärnholkä e lagom mä fämm litär gräddärdet är lagom med fem liter grädde till en 'sats' smör
tjinnmjôlkkärnmjölkä skwatt tjinnmjôlk yr tjinnhôltjen då o tjinneddet skvätte kärnmjölk ur kärnholken då hon kärnade smör
tjinnmjôlkskaka =pruttkakakärnmjölkskakamann jord tjinnmjôlkskako då ann add tjinna smörman gjorde kärnmjölkskaka då man hade kärnat smör
tjinnmôllastav med kryssformad trissa till att göra smör i kärnholkwar a du tjinnmôllo nôsta?var har du staven till kärnholken?
tjipapipaä tjiped ti bôskomdet pep i buskarna
tjippa, tjippurbärklaseo plucked vinbärstjippur
tjippskoddutan strumpor i skornakrippär wo tjippskoddärbarnen var utan strumpor i skorna
tjisofäjennyfikeno e sô tjisofäjenhon är så nyfiken (det sade Svea enligt Brorsson)
tjisslaskitslasä e nô summ tjissles inna trôjen
tjisslugkittlig
tjista/tjysta3-kantigt upplägg av massaved
tjôcktjock
tjôckskôllädumskalle (okvädesord)ann owited onom ô kôlled ann fô tjôckskôllä
tjödärsprättagräshoppatjödärsprättur huppa ti grasegräshopporna hoppar i gräset
tjoga, tjog pånöta påann tjogär på mä summo jämthan nöter på med det där jämt
tjôlkäkälke
tjôlkdons-kräppur
tjôltjakyrkao ska sta ô sjônga bôrti tjôltjenhon ska iväg och sjunga i kyrkan
tjôltjgålkyrkogård"wa ä nô liv på tjôltjgåln?" fråged mormor
tjoppastöta, stoppa nedo tjopped ti tjinnmôllo ti tjinnhôltjenhon stötte ner staven i smörkärnan,
tjorskäjdär
tjortôlltall av mycket hårt material, ej elastiskt
tjoräjskärnis
tjossläkjolrandtjosslärandkjol (till Oredräkt)
tjula
tjurugtjurig, grinig
tjuttatrycka, stoppa itjutt ti jänn tuss ti hôlätryck en tuss i hålet
tjyafägård, liten inhägnad (ofta tre att växla om med)kunär e ôjte tjyenkorna är i kyan
tjylsatrassel
tjysstjyss katto!jäklar också!
tjystaförvaringslåda
tjywtjuv
tjywlaspringaann tjywled iwäghan sprang iväg
tjywältappdu spring summ jänn tjywältapp
tjäftkäftann e jävlug i tjäftem, hôll tjäftem åv de!han är oförskämd, håll käften (din käft)!
tjäjakedja"Cykeltjäjhäwsundärä!" sa Löw Lisa
tjälläräkällaresi til sô du stänjär att döre riktit ti tjälläremse till så du stänger dörren ordentligt i källaren
tjännspaklätt att känna igen, särpräglad fasonträjspartjen wa tjännspak
tjära sötastackars dig, kära dumänn tjära söta, wänn a du djort de?men stackars dig, vad har hänt dig?
tjärgatugga
tjässlärkörtlar som tas bort vid slakt
tjästhårtusso fick  ti jänn hårtjäst ô slet
tjäxatjata (tugga)wa du tjäxär ô tuggär
tjödärtjuderissa e jänn tjödärsprintdet här är en tjuderpinne
Tjödärbôckenättär Kôrsgato
tjödärbronauppkörsbron till skullen i ladan
tjödärsprättagräshoppa
tjölofrysa, frusenmjôltje add tjölomjölken hade frusit
tjölotuppurMosippa/Backsippa
tjöpaköpatjöp me litä lurgôtt du, a du tjöft limpo?köp lite godis åt mig, har du köpt limpa?
tjörtjäraô tjörstrok tjôlka att tjärstryka kälkarna
tjöro, tjöredatt tjära, tjäradeä luftär godo då ann tjörär etjodet luktar gott då man/han tjärar ekan
tjördal
tjörgaddtorr talltopp orsakad av svampangrepp
tjörkwôtt
tjöruxä= tåmolosenvis karl
tjörwidtallved med tjära isnick hôcka åv tjörwidspänta tjärstickor
tjötkötttjöt ô pärurkött och potatis
tôckatacka (någon)ann tôcked nahan tackade henne
tôdasvågai tôdes'nt gå ditjag vågade inte gå dit
tôfflurtofflorsätt å de tôfflur wäte!sätt på dig tofflorna!
tôjnsaraskällsorduke tôjnsara!
tôjtaliten rund spånkorg med handtaghäv jot tôjto! sätt frå de tôjtota hit korgen!
tôjvann deled ä mitt i tôjv
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
han delade den på mitten
tôjvatuvaä e wäl rött på tôjvom
tokugtokigann kann bi tokug fô mindär
tôl (långt ô)dröjaä tôl'nt ländje nu fôrren an kummdet dröjer inte länge nu tills han kommer
tôla (betoning på ô)tåla, stå ut medôllt ska ann då tôla/tôlo, i tôl´nt släjkt därallt ska man då stå ut med/tåla, jag tål inte sådant
tôlltallä wäxt finan tôllskog ôjtå hededet växte fin tallskog på heden
tôll ô tjäjatall och kedja (i Ores vapen)
tôllaom kvinna: dum, glömsk, blandar ihop sakeruke tôlla!
tôllbjônn= ikwônnekorretôllbjônnär jät lag mä fuglomekorrarna äter med fåglarna
tôllbôradumt/ tokigt fruntimmer
tôllugtankspriddnu a i tôlla bôrt penno ônu har jag förlagt pennan också
tôlugorka mycket
tôlwtolvtôlw täjmatolv timmar
tômt tillgöra något efter egen förmågawänn a du nu tômta til?
vad har du nu gjort för konstigt?
tômtätomtea ä wäre nôn tômtä bôrta icker då?har det varit någon tomte till er då?
tônera, -eduke tônerande
tôngtångtônje ligg dadär ligger tången
tôngjärksmådum"kok jänn gröt ô wält ti tôngjärka"
 "koka gröt och ge åt dummern"
tônkatankarwa a du tônka nôgur?vad tänker du på?
tônkfatig
toomtomä wa toomt ti kuppandet var tomt i påsen
tôrkatorkaa twättn tôrka?är tvätten torr?
tôrletorrtä e tôrle på hedn, ä wa jänn tôrlen karr
tôrrtorran ent tôrr atta äromhan är inte ´torr bakom öronen´
tôrrak, tôrratje, tôrråkåtorrt träd, grått och barklöst 'fågelträd'ä står jänn tôrratje på stjiftä
tôrrknackainte äta lagad mat utan bara smörgås (tugga hårt bröd)i ant jäte nô riktit idag i a barä tôrrknacka
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
mytje åv tôrrknacked dämm
jag har inte ätit lagad mat idag utan bara smörgås, oftast åt de (bara) smörgås
tôrtatårtao kamm mä tôrtohon kom med tårta
tôrwströtorvströo lagg tôrwströ atta kunärhon strödde åt korna med torvströ
toskatokauke toska!
tôss-stugasom man rökte fläsk iuppättär wäjen ti Skarabôcken war ä jäna tôss-stugadet stod en sådan stuga efter vägen upp till Skarabacken
tôssk/käldtôsskliten brungul grodaä koked åv tôssk ti käldn. rät wåt sum jän tôsskdet var så mycket grodor i källan så 'vattnet kokade'. (genom-)våt som en groda
tôsstugtörstigman wart tôsstug då man häsjedman blev törstig då man hässjade hö
totaprata strunt, tillverka, lagawänn totär du ti fô nôgo? tot ihop nô ô jäto
tôttaenfaldigt fruntimmer
tôttugdum, enfaldigdu pratär sô tôttut sô
tranåbär
tresskasha olika åsiktdämm tresskedes mä Joelä
tritreä wa tri kullurdet var tre flickor
tridja, ann tridjaden tredjeann fôssta, ann ara ô ann tridjaden första, den andra och den tredje
trikrakhäsjahässja med 3 krak
trintasmåhoppakalvär trinted runt ôjti hågon, o trinted runt ô fick'nt nô ôjträtta
trôda, -oann sto da ô trôded ôrjelnhan stod och trampade orgeln
trogursnöskor (även på hästar)ä wa sô mytje snjo sô ann wa tunjen sätt å se trogur
trôngtrångä wa sô trôngan hassdet var litet hål för huvudet i tröjan
trôngskôllädumskalleUno´s mor kôlled onom fô trôngskôllä då ann add djort nô tokutUno´s mor kallade honom så då han gjort något dumt
trugtrågi ågent nô trug sturt nog
jag äger inte ett nog stort tråg
truklatråcklao trukled hop tyjerhon trocklade ihop tygstyckena
trukotrampaä wa sô truko ôjta döredet var så trampat utanför dörren
trulltroll
trullatrolla/förtrolla
trullbiskabesvärlig kvinna
trumftjurig, tvär karlä e jänn riktig trumf
trumoo trumär ô jät sô, dämm trumed ô gick ti Budskolan wänn dag
trusktröska (subst.)ä wa onomes tur ô ha trstjendet var hans tur att ha trösken
truska, trusked/trustjed (Ö-sjö)tröska (verb)a du truska färdut?har du tröskat klart?
truskältrösklean stog på trusklähan stod på tröskeln
truttugtjurigwännsô e du truttug då?vad tjurar du för?
trygla(även eka)ä lysär ti trygloman ser botten/tagit slut
tryttjatrycka
tråd åvtycker ome du tråd åv winärbrö?tycker du mycket om wienerbröd?
trånaä sto da ô tråned (om växt)
träjträd
träjslög -aslagfärdig, kvickLitJärk wa träjslög
träj'akäldämm kôlled jäna lakrisstông fô träjakäl
träjwastrivasnog bäll du fôll träjwas jänärnog ska du väl komma att trivas här
träta, trätedskälla på varannkälingär trättä. "Jätt träj kan'nt brinna ô jätt kwinnfôlk kan'nt träta"
trätttrött
trättsijokoa du trättsijoko?är du trött jämt?
trögasnösko på hästdämm hadd trögur på hästn då dämm tjörd ti skojende hade snöskor på hästen då de körde i skogen
tubbusprilla av snus eller tobak
tugabrätte på skidaa du haft åv båd tugur, pôjksatä!har du brutit av bägge skidorna, pojkjävel
tulländn
tunglai låg ô tungled jätt tag
tungäl, tunglämåne /-n
tungälgubbenmångubben
tungäljostä wa tungäljostdet var månsken
tupptoppjänn tôlltuppen talltopp
tuppatofsi ska djär de nôgär nyär tuppur atta Oreklädomjag ska göra dig några nya tofsar till Oredräkten
tuppstjinngåshud
tuppätupp
twimuledisigt, hängigt väder
twinnugann twinnär då runt ann da ô sô
twinuledålig växt, nödväxtkrippär kund wa twinulnär, såddn wa twinuln
twitalug"ann e sô twitalug huräwa ann da karrn" sa LindJon
twôngtvång
twôtutarbetsamt, besvärligt
twärgôngutan undantagdämm wart sjokär twärgông bôrti gålom
twärstättastupôjta twärstätto bir ä blåjoft
twässa, twässugä wa jätt haskle twässandespringer fram och tillbaka
twässfôsstvärtemotwa du e twässfôss dåvad du är motvalls då
twässywäröver, korsao gned twässywär ristnindjehon sprang över den plöjda åkern
tyngdär(i samband med löneutbetalning i skogen)idag a ä wurte tyngdär på tio'sedel+myntet som var 'tyngden'
tysstycksä tyss wa sô
tyttj illa warabli ledsen
tyttjatyckatyttjär du um me?tycker du om mig?
tåg, tåjätåg, tågettåjä a färetåget har gått
tåggraskvickrotä wäxär tåggras
tålo, täledprata, sägatal wi ann du, hur du tälär pôjk! täl'nt um nô fô ann da!prata med honom du, så du säger pojk! tala inte om något för honom!
tåmåloslikgiltigan e tåmålos, an kumment se fôrhan kommer sig inte för
tåssa, tôssalindrigt skällsord till kvinna vid tillfällig dumhet
täjda, täjdedtina, tinadeann täjded upp watolednindje
täje tagitä a täje slut på sukräsockret har tagit slut
täje wäjentagit vägenwôrt a då saxe täje wäjenvart har saxen tagit vägen
täjmä, täjmärtimme, timmartäjmär går sakta då man wäntär på tômtantimmarna går sakta då man väntar på tomten
täjmantimmenjänn gông i täjmanen gång i timmen
täktavgränsad liten åker/ äng/grusbôrti täckte
tänja, tan de
täntja, täntj ättärtänka, tänka efterwänn ska ann täntja um ä? jänn an gông kanstje du skull täntj ättär fyrevad ska man tro? nästa gång kanske du skulle tänka efter innan
täpp upöppna
täskaslåann täsked til a na
han slog till henne
tättjätäckeo kröp undär tättjä ô gämd sehon gömde sig under täcket
tävolos=walhäntopraktisk 'med tummen mitt i handen'te wa då tävolosdet var en opraktisk en
töga, töja (Ö-vik), tövadröjaä länt töga länjedet lär inte dröja
töm, -är (långt ö)töm, tömmarlägg upp töma på ryddjen a nomlägg upp tömmarna på hästens rygg
tömatömmatöm ti ôlltihoptöm i alltihopa
tömlyttja
tömwekhäst som är känslig i munnen