Sl-sp

OREMÅLSVENSKAMENING PÅ OREMÅLMENING PÅ SVENSKA
slabbtoska/-taskadåligt klädd
slabbug
slammsugslarvig
slammsbrackaslarver
slant-ärpengardjär'nt åv mä ôllär slantomgör inte av med alla pengarna
slapra (v.)prata, skvallrao slapred ti telefon
slapra (s.)ann hadd gjort se jäna slapro på cykeln
slapärkälingskvallerkärring
slapärtackaskvallerkärringo da slapärtacka!den där skvallerkärringen!
slarv statappa bortwôrt a ann slarva sta oda nu dåvar har ha tappat bort den nu då
slarvkalaskälingär gick ilag ô klifft mattslarvkvinnorna träffades för att klippa mattrasor
slarvugtrasigta'nt dämm da slarvug brackur, båd suckur wo slarvugärta inte den där trasiga byxan, båda strumporna var trasiga
slattrugsladdrig
slettslätjänn slettan kupp, dåen kopp kaffe utan bröd, då
slido, slidersläde, slädar
slims, slimsbrackaslimskläder, slimsmadam
slinga, slang, slundjevingla. förekommaann slang nidi däjtjä. Ä sling fôll nô skämt bärhan for ner i diket. det finns väl ett och annat dåligt bär
sling statiden gårä sling sta
slipgôr
sliphoann såg ôjt summ jänn slipho i ogomhan var lång i ansiktet
slipp åvbli överslapp ä åv nô a de?blev det något över (åt dig)?
slô, slog, släjeslå, slog, slagitslô upp döre, slo/g du de wale?öppna dörren (på vid gavel), slog du dig mycket?
slô fô skôllaninte fattaä slôr me fô skôllanjag fattar inte
slô attbli varmarei môrgus war ä träti grader kôllt männ nu a ä släje att ô ä e barä sytto
i morse var det trettio grader kallt men nu har det blivit omslag i vädret och är bara sjutton
slô kull seramla omkullan slo/g kull se på fôståvsgôlvähan ramlade omkull på golvet i farstun
slogtideslåttertid
slôssslåssdämm slôss bôrti bôckandet är slagsmål i backen
sluknaslocknajäldn a sluknaelden har slocknat
slundugfull i fanann wa slundug ô hitt på
slut yr seångra sigann sluted yr sehan ångrade sig
slå, släjeslå, slagita du släje ôllt du?är du färdig med skörden?
släck åvsläckasläck åv jäldn dusläck elden du
släjktsådantuken skull kunn jä nô släjkt?vem skulle kunna göra något sådant?
släjt semå illa, kräkasä lufted sô ann slet sedet luktade så han ville kräkas
släjta, slet, sliteslita, slet, slititkuna slet se
släm a´sitta åttjossln slämär a´kjolen sitter åt
slängdduktigo e slängd ô sömahon är duktig att sy
slänja, slang, slundjeslänga, slängde, slängt
kasta bort
slänj'nt sta ä da!kasta inte bort det där!
släpbåratvå slanor efter hästen som man band fast packning på
släpdrögkälke för framkörning av virke lastades i framkant
släppaa du släfft ôjt kalwa?har du släppt ut kalvarna?
släprugtunnflytande
släptjörningdämm bar åv i mittn åv Novämbär um ä wart förä
slätjskräppapåse med mjöl och salt blandat att locka kor med
slögfyndig, kvick
smagg
smalmånani början på graviditet (då man mådde illa)
smidja, smidjosmedjagå nidi smidjengå ner till smedjan
smitafolkhop
smitostryka ut/påo smited på linimenthon strök på liniment
smitugkladdigo wa smitug uppi ogomhon var kladdig i ansiktet
smôckasmäll, slå tillska i smôck til a de!ska jag smälla till dig!
smungnagå ner i vikthästn a smungna ywär wittärnhästen har blivit lättare över vintern
småfärduglångsam
småjäräsaktare, långsammareä gick småjärä ô småjärädet gick långsammare och långsammare
småko, smäkedsmaka, smakade
göra ont
ti kunn smak illa! ä smäked ä da!vad det smakar illa! det gjorde ont det där!
småpôjkdå i wa småpôjknär jag var liten
smått umlite, inte mycketä wa smått um slantadet fanns inte mycket pengar
smäjaträ io smäjed ti warpen ti stjede
smäjdasmida
smältafolkhop
smörtjinnavevdriven smörkärna
snaldrur (långt a)mygglarver
snaldrutoreda, trasslig garnhärva
snaröglaann slog snar kring stuttjenhan band en ögla om stocken
snarbenatt fälla någonann tog snarben på nomhan fällde honom
snarfotasnabb
snarläjklikna, påminna omann wa snarläjkt Gustavähan påminde om Gustav
snart a´fort, praktisktä e fôll snärest a att i djär ä sjôlv
ä e snart a' ô ha pärur koktär
det går väl fortast om jag gör det själv, det går fort (är praktiskt) att ha färdig kokt potatis
snarwindtrombä kamm jänn snarwind sô ôllt hö for yr häsjodet kom en tromb så allt hö for ur hässjan
snjo, snosnöha'nt wi nu fått snjo sô ä räck ô bir ywär. Wäjen wa attsnogaHar vi inte nu fått snö så det räcker. Vägen var igensnöad
snjodräjwasnödriva
snjogasnöaä a snjoga i nåt. Ä bjär ti snjog ywär. Wäjen wa attsnogadet har snöat inatt. Det kommer att snöa över. Vägen var översnöad
snjogugsnöigo wa snjogug inna trôjen, ä wa pôjkjotn summ add stuppa snjo inna trôjo a nahon hade snö innanför tröjan, det var den dumma pojken som hade stoppat snö inunder hennes tröja
snjoôlingä kamm jänn snjoôling
snjoräkasnöskyffelta jot snjoräkota hit snöskyffeln
snjosuckuråv wallman ô knäfftes på ôjtsäjdoav vadmal och knäpptes på utsidan
snod kaffekuppkaffe utan doppjänn snodan kaffekupp bjöd o påkaffe utan något till bjöd hon på
snôjtasnytasnôjt de wäte!snyt dig för sjutton!
snokurtjäjur sit ti dämm på baktjôlkan
snuggalås på 'länk'
snuvugsnuvig
snyggannu e ä te jä se snyggan ô fåronu ska man göra sig snygg och fara iväg
snyglastitta snett på, i smygo gick ô snygledes på an
hon gick och tittade i smyg på honom
snålas
snåvåsnavao snaved yver trusklähon snavade över tröskeln
snäpphärvel(fågel)
snärtjasgrimaseraan snärktes a na
snässpkvickä wa jänn snässp jävuldet var en kvick en
snäwlensnopen, snöplig
snörsiokförkyld
snörsnäjpasnorungeåj uke snörsnäjpa!oj vilken snorunge!
snörugsnorigsnörn ranndet rann snor
sô där jaså där
sô fan ättärsom sjuttonä gick sô fan ättärdet gick som bara den
sô wäl sô
sôffa, sôffo, sôffen, sôffur, sôffomsoffa, soffan, soffor, soffornaann add gämt se atta sôffen, i skull då ha salt sôffohan hade gömt sig bakom soffan, jag skulle då ha sålt soffan
sôjgasugakrippen e duktig te sôjgabarnet suger bra
sôjpsupkarrär sôjpakarlarna dricker sprit
sol stakasta ivägo soled sta kuppanhon kastade iväg påsen
sola, -ursulaklister dit solo, o a lôsnaklistra fast sulan den har lossnat
soldat (långt o)soldatä wa môngär soldater i Ore fôrr i tidn
sôltsaltä wa wale sôlta issadet var väldigt salt det här
sôlta pärflaschips= saltade potatisskal
sômnasomnaann sômned ättär matnhan somnade då han ätit
sômnlossömnlös
sôngsångwänn er ä da fô sông?vilken sång är det där?
sônkaletao sônked hop jänn hink lingon
sopnärsoporgôk ôjt mä sopnär du Anna!gå ut med soporna Anna!
sôppsvamp allmänti jätn´t sôpp!jag äter inte svamp!
sôppasoppaåj uke goda sôppovilken god soppa
sôrgsorgdämm a sôrg ti gålnde har sorg i gården
sôrj/-nasur, surnamjôltje hadd sôrjnamjölken hade blivit sur
sôrjstrômingsurströmmingä luftär sô gôtt sôrjstrôming jä sô!här luktar det gott av surströmming!
sôrjslesorgligt
sôrksorkkatta kamm mä jänn sôrkkatten kom med en sork
sôrtsort, slagÄ finns mông sôrtes äpäldet finns många sorters äpplen
sôsstycksä sôss wa sôdet verkar så
sôvosovai ant sôve nô i nåtjag har inte sovit något i natt
sôwoholrastställe: liten kulle att vila på för vallkullor+ kräkdämm kamm ti jänn sôwohol
sôwroomsovrum
sôwälmat
sperramassera med massageapparato sperred nahon masserade henne
spetsbrackaspetsbyxa (speciell byxmodell)Näspôjkär add spetsbrackur ô bläffo ti hätto
spikspeck
spil (s.)spelta fram spilä ska du få de jänn umgông! ta fram spelet ska jag spöa dig/ vinna över dig!
spil inspela in (film, ljud)a du spilo in Karinä?har du spelat in Karin?
spila, spilurspjäla, spjälorann hadd stuttje ôjt skôllan milla spilomhan hade stuckit ut skallen mellan spjälorna
spilekavid flottning
spilo (v.), spiled spela, speladekann du spil stôpp? dämm spiled kulo ôjtå wäjem, wi spiledom kort um kwäldaKan du spela Stopp? de spelade kula på vägen, vi spelade kort på kvällarna
spillkumrund lägre skål med pipo tömd ti mjôltje ti spillkummähon hällde i mjölken i spillkumet
spislohemkär personjätt släjkt spislo sum o!en som bara vill vara hemma (vid spisen)
 'spisstôlpstokär'utvecklingsstörda som bands vid spisen
spitspett
spitedslog inrägnä spited innå brona
regnet slog in på brokvisten
spôjflugaspyflugaspôjflugur waknär då wärmen kummspyflugorna vaknar när det blir varmt
spôjsjokkräksjuki wart sô spôjsjok i môrgusjag blev så kräksjuk i morse
spolitstorspov
spolruck
spôrspårä syntes int nô spôr ättär nomdet syntes inget spår efter honom
sprickwätafukt som hjälper fröet gro
spritt tilspritta tillo spratt til då ä fnased jäna rôtta bôrti råna
hon spratt till då en råtta hördes i hörnet
sprot, tôllsprotsmått virke
sprotkunt/ sprotkôrgflätad korg, kunt
spruttjensprucken
sprysjursmått virke
spräklugspräcklig, fräknigwôrrhönur e spräklugär
sputtaspottasputtnt på gôlwä!spotta inte på golvet!
späjkspikann slo ti jänn späjk
späjlspegel
spänerskrap ti widobude
spänfatträlåda/fat öppen upptill och framtill med två handtagann tog möre ti spänfat då ann skull stri a kunärman tog torvströ i lådan då man skulle strö åt korna
spänn sei a då'nt spännt me
spötjastoka sigJoel spöktes hel kwäldn