R

OREMÅLSVENSKAMENING PÅ OREMÅLMENING PÅ SVENSKA
rabbisorka, mäkta medann stå'nt rabbis. "ann står rabbis än anjä", sa BäckGustav um rugåln wånnhan mäktar inte med. "så den håller än den här", sa Bäck Gustav om vår gärdsgård
racka, hundrackahunduken åg racko?vem äger hunden?
radrättefter planernaä gånt radrätt ôllär gônga
det går inte alltid som man tänkt sig
ra wägrent av?
rackut
rakoskosko på fel foto add satt rakosko
rammäl kullfalla omkullo rammled kull atta upptjörsbronahon föll omkull bakom uppkörsbron (till skullen)
randtjossläkjol till Oredräkten
randug, randut, randugärrandig, randiga
rannliten bäck i en myr
rapa/-o?i djord jäna rapa ywär köksgôlvä (Elvira)jag halkade på köksgolvet
rapilär"Ajö mä kär, rapilär!" sa Elvirus mormor"Hejdå, ungar!"
raplaramla/ falla omkullo rapled kull på fjåsgôlwähon föll omkull på lagårdsgolvet
raplasladdra, skvallraann spring ti gålom ô raplärhan skvallrar (överallt)
rapp seskynda sig
(i) rappäsnart
rapäl= rugålswärtjägärdsgårdsvirke, skräp, bråte
rapälkallsladdrande mansäg ent nô a ann da rapälkalln
säg inget till den där skvallergubben
rapällidärförråd för allehanda
rekorderlig ordentligä e jätt rekorderle kwinnfôlk
det är en ordentlig kvinna
rekug, rekut, rekugärostadig, ostadigt, rangligt, ostadigaharvskaklär wa mer rekugär än wittärskaklärskaklarna till harven var mer böjliga än vinterskaklarna
rensamrenlig
res3-meterslängder läggs upp i V-formation 1 meter högt. 4 res ca 1 kubik
reseftreceptä står ä ska wa tri ägg ti reseftedet står att det ska vara tre ägg i receptet
ribälskoosanning/tokwänn pratär du fô ribälsko?
vad pratar du för tok?
rijorthärja, fara fram
riker, riked
riktig, riktiga (f.) riktigärklokdämm e fan int riktigär!de är fan inte kloka!
rimsaremsa
riparivaann riped se på knihan rev sig på knäet
rissa, rissugklänga upp och ner
rista, ristningplöja, plöjd markann e nidi sturåkärn ô ristärhan är nere på storåkern och plöjer
ristaskaka, rysaåj wa o da risted seoj vad hon ryste till
rita, ritedrita, ritadeann ritär hel dågo, o rited jänn gubba, uken a rita på wäddje?!han ritar hela dagarna, hon ritade en gubbe, vem har ritat på väggen?!
rohässjevirke
rôjde"i a´nt wäre ôjt yr rôjde på hel dan"jag har inte varit ut på hela dagen
rôjnarönn
rôjtaresa uppo rôjted se, wi rôjtedom wôss då prästn sa tilhon reste sig, vi reste oss upp då prästen sa till
rokallsom man reser upp 'rödur' mot
roleroligt, trevligt, på skojä wa role du kamm. wi kann jär ä på roledet var trevligt att du kom, vi kan göra det på skoj
roomrumTV'n står te finromeTV'n står i vardagsrummet
rorapälhässjevirke kapat i bitar användes som "sommarved" (blev inte så hett)o jälded mä rorapäl på sumorahon eldade med ved av gammalt hässjevirke på somrarna
rôstrostä wa jänn rôstug cykeldet var (allt) en rostig cykel
rôstaröstaska du sta ô rôsta?ska du iväg och rösta?
rot, rötärrot, röttero koked rötär ti tjötspahon kokade kålrötter i köttspadet
rotaråmakunär rotakorna råmar
rotblätakraftigt regnä kamm jäna riktig rotblätadet kom kraftigt regn
rôtnruttenä lufted rôtedet luktade ruttet
rôttaråttajäna sturrôttaen stor råtta
Rotmör
rôvskuramellan skinkornaan hadd lagt milla jänn aldärpinna ti rôvskurn då ann hadd fått gôngsirkohan hade lagt en pinne av alved mellan skinkorna mot skavsår
rovstukaförvaring av rovor i ´jordhög´
ruckaröra sigä va nô sum rucked bôrti råna, ruck klucko du!något rörde sig i vrån, sätt igång pendeln i klockan!
rugråg
ruggugruggigi kännär me sô rugguganjag känner mig så ruggig
rugoråge, rågadtunna e rugotunnan är full
rugålgärdsgårdann hôll ô stänjär rugålhan håller på att stänga gärdsgård
rugålslidäröppning i gärdsgård där man satte  slanorhäv att lidrä ättär de!skjut i slanorna efter dig!
rugålswärtjäman tog gran som virke till gärdsgårdara du huddje de nô rugålswärtjä än?har du huggit gärdsgårdsvirke än?
rukahög (skit-), komocka, otrevlig kvinnaTrampent ti ruken! Trampa inte i skiten!
Rullbude varubuss"rapp de, rullbude kumm!""skynda dig, varubussen kommer!"
rumpasvanskurumpa slog na uppi ogom då o mjôlkedsvansen på kon slog henne i ansiktet då hon mjölkade
rushögostaplad ved
rututrörigt, rutigt (beroende på uttal)
rydjaröjafar e uppi hågon ô rydjärfar är uppe i hagen och röjer
rygg, ryddjenrygg, ryggeno a sô såran rygg, stackarnhon har så ont i ryggen, stackars henne
ryntjarynkao e ryntjug uppi ogomhon är rynkig i ansiktet
ryttjaryckaryttjent hästn ti munnem sô där!
ann ryckt dädo o da rôte brädo
ryck inte hästen (med betslet) i munnen så där! han ryckte loss den ruttna brädan
rå/-ner, -nahörn, hörnen, hörnan, vrå, vrår, vrånä fnäsed bôrti rånadet prasslade borta i vrån/hörnet
råko, räkedraka (sig)ann ska til ô rak se, ann a råko se, ann räked se igårhan ska strax raka sig, han har rakat sig, han rakade sig igår
rålosi bi wäl rålos ywär karr
råmawänn råmär du ti, ä råmär ti äjsn
rånnamorgonfukt. bli fuktigtä rånned att, då rånna a gått yrdet blev fuktigt igen, då fukten torkat upp
råså, räsedramla, glida - föll, gledä räsed snjo frå träjnomdet rasade snö från träden
räddaskrämmaann rädded mehan skrämde mig
rägnskôjrregnskur
räjkrik
räjsrisä wa mytje räjs danärdär var det mycket ris
räjsalägga ut granrisdämm räjsed då nônn hadd döjede risade då någon dött
Räjsbjärefäbod
räjva, rev, riverivaräjv i fôr na wäte, a du rivi sund bracko, wi fick räjv muso ti strö a kunärriv i åt henne vetja, har du rivit sönder byxan, vi fick riva mossa till strö åt korna
räkrökä räkt ywär hel byn
räkna, räknedräkna, räknaderäken slanta duräkna pengarna du
rämjavråla, röra (subst.)an rämjed sô ä skwall ti ärom, o åt palträmjohan skrek så det ?, hon åt paltröra
ränn ôjtsticka utann rännd ôjt tungohan lipade
rännavarpa en väv
rännknäjvlång träkniv som höll mot grädden när man hällde av skummjölken
rännmjôlkskummjölksom blev kvar när grädden fått flyta upp och skummats av
ränn åvhälla avo rännd åv watnä åv päromhon hällde av vattnet av potatisen
ränna ,dyng-skrap dyndjo nidi rännoskrapa dyngan i rännan
rässräss summ ä er kumm anhan kommer rätt vad det är
räsähel högä kamm jätt räsä ätter wäjemdet kom en grupp på vägen
rätjaröka"Rätjär du nôga skônk nu fô tide?""Röker du något kött   (-ben) nu för tiden?"
Rätmånanrötmånaden
rättfôss"nog e i rättfôss ti skôllan" sa Elvira
rävelsträng
rävpack
Rävoholda HellsingSigne bor
röda-urstänger att lägga hö på i hässjorlägg upp jäna rödo til!
röllärtröd, rosigo wart sô röllärt uppi ogomhon blev röd i ansiktet
römarymma
römasrymmashur mytje röms ä ti grytn?hur mycket ryms det, får det plats, i grytan?
rötärröttero koked rötär lag mä tjötehon kokade rötter med köttet