Pg

Ord på Oremål                                      På svenska                                  Mening på Oremål                                    På svenska
pajsärä
pajas
pannmor
pannmur
ann koked pärur a swäjnom ti pannmorn
han kokade potatis åt grisarna i pannmuren
paper
papper
lind kring paperä
papp, -är
bröst
ann tog na på pappa
han tog henne på brösten
pel yr
spåra ur, ´gå för långt´
ä pelär yr mä när
hon är inte riktigt klok
peppärkaka
pepparkaka
o bäked jäna mjoka peppärkako
hon bakade en mjuk pepparkaka
pestra, pestrug
noggrann, omständlig
picka
sticka
pick ti brö, du
picka brödet du
pilkråka
storspov
pillra
rulla
nystanä pillred undär sôffo
nystanet rullade in under soffan
pillusker
jäna blandning åv ärtär ô hagra (int korn summ ä bir angnär åv)
pipstingäl
gul blomma som gick att blåsa i, tistel
pissbuck
manslem
pisshästär
avskurna gummistövlar
pissmärr
sto som sprang och skvätte urin
pissruska
om barn som kissar på sig
pix
halstablett
pjut, pjutug
spets, spetsig
Plaskmör
P. ligg ättär Pärsbuwäjen
plass
plats
ä sit på plass nu
den är på plats nu
plassé
ann wa sô plassé fô ryddjem, i wart wäl plassér
plistra (långt i)
vissla
pôjtjen plistred
pojken visslade
plita,-ur
finne, -ar
ann add jäna plito uppi bläsn
han hade en finne i pannan
plitug
finnig
plitug i ogom
plônk
plank
Hansgubben hadd jätt plônk wi wäjem
plucka
plocka
o wa sta ô plucked lingon
hon var i väg och plockade lingon
plutt
kagge, kar, liten tjärn
i stupped tuppan ti watopluttn
jag stoppade ner tuppen i vattenkaret
plännja
ann plängd i se läsk
pläska
stänka
ann pläsked mä watnä, o pläskär ô drick
han stänkte vatten
pôjk
pojke
pôjkhywäl
pôjsta, -ed
pusta
pôlja
arbeta och stå i
ann pôljed mä widem
han stod i med veden
pôlska, pôlsko
dans, omgång
i ska jä de jäna pôlsko
priko
trampa
kuna priked, kulla priked ti watolotjen
kon stod och trampade, flickan trampade i vattenpölen
pringlur
mycket små grodyngel, mygglarver
priskurant
katalog
du köpänt släjk ti nôn priskurant
sånt kan du inte köpa i en katalog
prôpp
propp
ann a fått jänn prôpp
han har fått hjärnblödning
prutta
släppa gas
pryska
väska till Oredräkt
präja
anstränga (sig)
präjent hästn sô
ansträng inte hästen så
pulsa
vada
o fick pulsa ti snjo uppa kninom
hon fick pulsa i snö upp till knäna
pust (långt u), pusta
blåst, pusta
 ann pusted
 han pustade
puto
peta
putnt sund ä da nu!
peta inte sönder det där nu!
pyls på
bylta på
pylsut
pylta
pyltant mä katto!
pytt!
päla
slita
uke pälande!
vilket slit!
päning
slant, pengar
”ann da jot pänindjen”
päningnätt
dåligt med pengar
pärflas
potatisskal
pärlkåda
användes som tuggummi
Pärsbudär
fäbod
ä tog tri täjma ô gå dit mä kunär
det tog 3 timmar att gå till Persbodarna med korna
pärstampo
potatismos
pärur
potatis
stjyl pärur du
skölj potatisen du
pärpick
pyttipanna