P

OREMÅLSVENSKAMENING PÅ OREMÅLMENING PÅ SVENSKA
pajsäräpajas, typuke pajsärä ä kumm!vilka typer det kommer!
pannmorpannmurann koked pärur a swäjnom ti pannmorn
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
han kokade potatis åt grisarna i pannmuren
paperpapperlind kring paperä duslå in det /paketera det du
papp, -ärbröstann tog na på pappa
han tog henne på brösten
patentbjônn"Jänn patentbjônn drog a båd hôldom"
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
pel yrspåra ur, ´gå för långt´ä pelär yr mä närhon är inte riktigt klok
pelakittlaä peled summ nô skulld a krulle på ryddjemdet kittlade som om något skulle ha krupit på ryggen
peppärkakapepparkakao bäked jäna mjoka peppärkakohon bakade en mjuk pepparkaka
pestra, pestrugnoggrann, omständlig
pickastickapick ti brö, dupicka brödet du
pilkråkastorspovPilkråkur kumm kring april majStorspovarna kommer i april maj
pillrarullanystanä pillred undär sôffonystanet rullade in under soffan
pilluskerjäna blandning åv ärtär ô hagra (int korn summ ä bir angnär åv)
piporpeppardjä me wäjtpiporn duge mig vitpepparn
pipstingälgul blomma som gick att blåsa i, tistel
pissbuckmanslem
pisshästäravskurna gummistövlarann hupped ti pisshästa ô bar åv ôjtHan satte på sig gummi'skorna' och gick ut
pissmärrsto som sprang och skvätte urin
pissruskaom barn som kissar på sig
pixhalstablett
pjut, pjutugspets, spetsigann ô willd ha pjutugär skorhan ville också ha spetsiga skor
PlaskmörP. ligg ättär Pärsbuwäjen
plassplatsä sit på plass nuden är på plats nu
plasséann wa sô plassé fô ryddjem, i wart wäl plassér
plistra (långt i)visslapôjtjen plistredpojken visslade
plita,-urfinne, -arann add jäna plito uppi bläsn
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
han hade en finne i pannan
plitugfinnigplitug i ogom
plônkplankHansgubben hadd jätt plônk wi wäjem
pluckaplockao wa sta ô plucked lingonhon var i väg och plockade lingon
pluttkagge, kar, liten tjärni stupped tuppan ti watopluttn
jag stoppade ner tuppen i vattenkaret
plännjaann plängd i se läsk
plänturplantora du nôgär kålpläntur a me?har du några kålplantor till mig?
pläskastänkaann pläsked mä watnä, o pläskär ô drickhan stänkte vatten
pôcka?
pôjk, pôjkär, pôjtjenpojke, pojkar, pojkenpôjtjen hadd byrja ti småskolan, pôjtjen wånn ska jôlp til hema i sumorpojken hade börjat i lågstadiet, vår pojke ska hjälpa till hemma i sommar
pôjkhywäl
pôjsta, -edpustaann pôjsted ô wa wäl röd i ogomhan pustade och var alldeles röd i ansiktet
pôljaarbeta och stå iann pôljed mä widemhan stod i med veden
pôlska, pôlskodans, omgångi ska jä de jäna pôlsko
prikotrampakuna priked, kulla priked ti watolotjenkon stod och trampade, flickan trampade i vattenpölen
pringlurmycket små grodyngel, mygglarver
priskurantkatalogdu köpänt släjk ti nôn priskurant
sånt kan du inte köpa i en katalog
prôppproppann a fått jänn prôpphan har fått hjärnblödning
pruppasläppa gas, mer som barnprat
pruttasläppa gas
pryskabroderad väska till Oredräkt
präjaanstränga (sig)präjent hästn sôansträng inte hästen så
pudärsukärflorsocker
pulsavadao fick pulsa ti snjo uppa kninomhon fick pulsa i snö upp till knäna
pussugmjuk, svullensukärkaka wart sô pussug ô fin sô, an wa sô pussug uppi ogomsockerkakan blev så mjuk och fin, han var så svullen i ansiktet
pust (långt u), pustablåst, pusta ann pusted han pustade
putopetaputnt sund ä da nu!
peta inte sönder det där nu!
pyls påbylta på
pylsut
pyltapyltant mä katto!
pytt!
påskkälingpåskkärringdämm wa ôjtkläddär te påskkälingärde var utklädda till påskkärringar
påskräjspåskrisä wa gôlär ô blåjär fjädrär ti räjsedet var gula och blå fjädrar i riset
pälaslitauke pälande!
vilket slit!
päningslant, pengar"ann da jot pänindjen"
päningnättdåligt med pengar
pärflaspotatisskal 'sôlta pärflas' kôlled Löf Tord chipserLöf Tord kallade chips för 'saltade potatisskal'
pärknypälpotatis'frukt' små gröna knölar på potatisblomman (?)
pärlandpotatislander ä da icket pärland summ blommär sô?är det där ert potatisland som blommar så?
pärlkådaanvändes som tuggummi
Pärsbudärfäbodä tog tri täjma ô gå dit mä kunärdet tog 3 timmar att gå till Persbodarna med korna
pärstampopotatismospärstampa byrjed sôrjnapotatismoset började bli surt
pärurpotatisstjyl pärur duskölj potatisen du
pärpickpyttipannadå stetjär man pärur, lök ô kôrv älldå nôgär arär rästärdå steker man potatis, lök och korv eller några andra rester. Wale gôtt mä mysosmör ti..
pärådärpotatisårder att göra fåror och mylla potatisen med