Ög

Ord på Oremål                                      På svenska                                  Mening på Oremål                                    På svenska
öda,äda
slösa
ölsôppa
ölsoppa
ölsôppa wa bra då ann add fått krippa ä stimulered mjôltje
det var bra med ölsoppa då man fått barn för den stimulerade amningen
ömstjinna
inte hårdhudad
öskle
 slösaktigt, inte ta reda på
ä wa då öskle ä ô
det var synd att inte ta reda på /göra bruk av/ det
Östbyddjärä
invånare i Östanvik
Östbysskråkur
nedsättande benämning på Östanviksbor