O Ôg

Ord på Oremål                                      På svenska                                  Mening på Oremål                                    På svenska
o, o da
hon, hon den där
nu kamm o
nu kom hon
obilda
ouppfostrad
odugle
förkastligt
”ä e då wäl odugle sôwo sôdär” sa BäckGustav då ann add sômna um
odäld
otäck  ?
ofôrwart
oväntat
ann da kamm då sô oförwart, sa Ohlén
han kom oväntat
ofôrändärle
väldigt, mycket
ofärdug
ofärdig, ledbruten
i e sô ofärdug ti kniner
jag har besvär med knäna
oga, ogur
öga,  ögon. Ansikte
yppen ogur. I ska twätt me uppi ogur
öppna ögonen. Jag ska tvätta mig i ansiktet
ogenluk
ögonlock
ogras
ogräs
ohamlen
otymplig
ôjta, ôjtum
utanför, utan
o stog ôjta knôjtn ôjta bracko
hon stod vid knuten utan byxor
ôjtafôr
utanför
ôjtatil
innantill
o lärd se ôjtatil
hon lärde sig innantill
ôjt, ôjtä
ut, ute
häv de ôjt, otäga!
ôjtfôr
nedför
ä wa jänn ôjtfôssbôckä
det var en nedförsbacke
ôjtlivo
utlevd, gammal
ôjtmä
längs efter
ä wäxt heternässlur ôjtmä brona
det växte brännässlor längs efter bron
ôjtättär
utefter, utför
ä bar åv ôjtättär bôckan
det bar av nerför backen
ôjtanå
utanpå
o add dräje brackur ôjtanå stywlom
hon hade dragit byxbenen utanpå stövlarna
ôjthôjs
uthus
plojen står atta ôjthôjsä
plogen står bakom uthuset
ôjtnätt
utnött
slarva wa ôjtnätt
trasan var utnött
ôjtropa
kända för
nog e dämm ôjtropa fô dä
nog är de kända för det (ex sin snålhet)
ôjtslag
utslag
ä wa någär kunstugär ôjtslag
det var några konstiga utslag
ôjtsäjda
utsida
ann wa grön på ôjtsäjdo
den var grön på utsidan
ôjtträtta
uttröttad
ôjtwälja
utvilad
okassk
ful
oknug
okänd
ôkse
yxa
Oktober
Oktobär wa flyttmånan
I Oktober bytte man arbete
ôlldeles
wänta ôlldeles sô litä, sa BruhnBerit
ôldär
aldrig
ôldär i wärdn!
aldrig i världen!
olivo
ann a litä olivo
han har kort tid kvar att leva
ôlja (långt ô)
skrika
ann ôljed
han skrek
ôlja
olja
ôllstass
överallt
ä sir ôjt ôllstass
det är ostädat överallt
ôllär
alla
ôllär ihop kam
allesammans kom
ôllerihop
alla
ôlltihop
allt
ôllting
allt
o kann ôllting
hon kan allt
ôllt mä jätt
ôln åv
allihopa
jä kär iwäg ôln åv!
iväg med er allihop!
ôlw sta
ta itu med något man skjutit upp
oläjko
olika
o add oläjko suckur
hon hade omaka strumpor
omaksamt
besvärligt
omens
nödvändigtvis
måst du omens jär ä?
är du tvungen göra det??
ônga
ånga
ä ônged åv ann
det ångade om honom
onomes
hans
du får’nt gå på onomes gål
du får inte gå över hans gård
onom fôr
ann kumm onom fôr
han kommer fort nog, tidigare
onådug
onärandes
mycket, överflöd
ä wa onärandes mä bär
det fanns massor med bär
orad
forell (grusfisk)
dämm fistjed oradär ti Sträjbättjen
de fiskade forell i Stridbäcken
`ordna
uken a då ordna mä issa?
men vem har gjort detta?
orena
ogräs
ôrja
yra
ä ôrjed damm
det yrde damm
ôrjel
orgel
o spiled ôrjel
hon spelade orgel
ôrm
orm
ä krall jänn ôrm ywär wäjen
det kröp en orm över vägen
ôrwädär/ôjrwädär
yrväder
orökle
väldigt mycket
osid
osed
ä e fôll jänn jot osid då
osskallär
män från Orsa
”nu snjogär ä osskallär”,”då Osskalln lyftär på hattn blir ä finwädär”
”nu kommer det ner stora snöflingor”, ”när molnen lättar över höjderna västerut blir det fint väder”
otäga
tvi uke otäga
owitug
ful i mun
owôln
olydig