O Ô

OREMÅLSVENSKAMENING PÅ OREMÅLMENING PÅ SVENSKA
o, o dahon, hon den därnu kamm o, oda klucka e finnu kom hon, den där klockan är snygg
obildaouppfostradte kunn wa obilda!så oförskämd han/hon är!
odugleförkastligt"ä e då wäl odugle sôwo sôdär" sa BäckGustav då ann add sômna um
odäldotäck  ?ann wa odält fethan var förskräckligt tjock
ofôrwartoväntatann da kamm då sô oförwart, sa Ohlénhan kom oväntat
ofôrändärleväldigt, mycket
ofärdugofärdig, ledbruteni e sô ofärdug ti kninerjag har besvär med knäna
oga, ogur, ogomöga,  ögon. Ansikteyppen ogur. I ska twätt me uppi ogom sô er i teress. Kast jätt oga på issa duöppna ögonen. Jag ska tvätta mig i ansiktet så är jag klar. Titta till/ passa det här du
ogenlukögonlockan hadd fått nö skrap under ogenlutjehan hade fått något skräp under ögonlocket
ograsogräsda wäxär ä barä ogras ô rötärdär växer det bara ogräs och rötter
ohamlenotymplig
ôjta, ôjtumutanför, utano stog ôjta knôjtn ôjta bracko
hon stod vid knuten utan byxor
ôjtafôrutanföro yppned döre ö da öjtafôr stog jänn tômtähon öppnade dörren och där utanför stod en tomte
ôjtatilinnantillo lärd se ôjtatilhon lärde sig innantill
ôjt, ôjtäut, utehäv de ôjt, otäga!ut med dig, din otäcking!
ôjtfôrnedförä wa jänn ôjtfôssbôckädet var en nedförsbacke
ôjtlivo, ôjtläjwautlevd, gammal
ôjtmälängs efterä wäxt heternässlur ôjtmä bronadet växte brännässlor längs efter bron
ôjtättärutefter, utförä bar åv ôjtättär bôckandet bar av nerför backen
ôjtanåutanpåo add dräje brackur ôjtanå stywlomhon hade dragit byxbenen utanpå stövlarna
ôjthôjsuthusplojen står atta ôjthôjsä
plogen står bakom uthuset
ôjtmagraavmagrad
ôjtnättutnöttslarva wa ôjtnätttrasan var utnött
ôjtropakända förnog e dämm ôjtropa fô dänog är de kända för det (ex sin snålhet)
ôjtslagutslagä wa någär kunstugär ôjtslag
det var några konstiga utslag
ôjträttauträttaI a'nt fått nô ôjträtta idagjag har inte fått något gjort idag
ôjtsäjdautsidaann wa grön på ôjtsäjdoden var grön på utsidan
ôjtträttauttröttado såg sô ôjtträttadan ôjt stackarnhon såg så uttröttad ut stackars hon
ôjtwäljautvilad
okasskful
oknugokändä gick jänn oknug karr ôjtå wäjemdet gick en okänd man på vägen
ôkseyxaann hadd huddje ôkse ti benähan hade huggit yxan i benet
OktobärOktobär wa flyttmånanI Oktober bytte man arbete
ôldeleswänta ôldeles sô litä, sa BruhnBeritvänta lite grann, sa Bruhn Berit
ôldäraldrigôldär i wärdn!aldrig i världen!
olivoann a litä olivohan har kort tid kvar att leva
ôlja (långt ô)skrikaann ôljedhan skrek
ôlja (långt ô)oljaann a bytt ôljo ti bilnhan har bytt olja i bilen
ôllstassöveralltä sir ôjt ôllstass
det är ostädat överallt
ôllär, ôllanalla, allôllär ihop kam, a du kluwe ôllan wid?alla kom, har du kluvit all ved?
ôllerihopalla, allesamman"Ôllerihop sô näst summ warewiga jänn"
ôllomallaä räck a ôllom!det räcker åt alla!
ôlltihopalltôlltihop add an djort schjôlvhan hade gjort allt själv
ôlltingallto kann ôlltinghon kan allt
ôllt mä jätt
ôln åvallihopajä kär iwäg ôln åv!
iväg med er allihop!
ôlw stata itu med något man skjutit upp
oläjkoolikao add oläjko suckurhon hade omaka strumpor
omaksamtbesvärligtä a wurte sô omaksamt ställ se iordning sô i hälldär hemadet har blivit så besvärligt att göra sig i ordning så jag är hellre hemma
omensnödvändigtvismåst du omens jär ä?är du tvungen göra det??
ôngaångaä ônged åv anndet ångade om honom
onomeshans ä ent onomes ä da ä e ännes! du får'nt gå på onomes gål! det där är inte hans det är hennes!, du får inte gå över hans gård
onom fôrrann kumm onom fôrrhan kommer fort nog, tidigare
onådugsmått nervös, otålig
onärandesmycket, överflödä wa onärandes mä bärdet fanns massor med bär
oradforell (grusfisk)dämm fistjed oradär ti Sträjbättjen
de fiskade forell i Stridbäcken
`ordnauken a då ordna mä issa?men vem har gjort detta?
orenaogräsi sint morötär fôr ôlla orenoJag ser inte morötterna för allt ogräs
OreånaOreälven
ôrjayraä ôrjed dammdet yrde damm
ôrjelorgelo spiled ôrjelhon spelade orgel
ôrmormä krall jänn ôrm ywär wäjendet kröp en orm över vägen
ôrwädär/ôjrwädäryrväder
orökleväldigt mycket
osidosedä e fôll jänn jot osid då
osskallärmän från Orsa"nu snjogär ä osskallär","då Osskalln lyftär på hattn blir ä finwädär"
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
"nu kommer det ner stora snöflingor", "när molnen lättar över höjderna västerut blir det fint väder"
otägotäck, äckligô twi uken otäg mack!Usch vilken otäck mask /vilket otäckt kryp
otägatvi uke otäga
owitugful i munann owited nahan var oförskämd mot henne
owôlnolydigo hörent nô wänn ann säg, o e owôlnhon hör inte alls på vad man säger, hon är olydig