Ö

OREMÅLSVENSKAMENING PÅ OREMÅLMENING PÅ SVENSKA
öda,ädaslösaäd'nt bôrt gudslånä!
ölsôppaölsoppaölsôppa wa bra då ann add fått krippa ä stimulered mjôltje
det var bra med ölsoppa då man fått barn för den stimulerade amningen
öma på slantnsnåla
ömstjinna (långt ö)inte hårdhudad
öskle slösaktigt, inte ta reda påä wa då öskle ä ô
det var synd att inte ta reda på /göra bruk av/ det
Östbyddjäräinvånare i Östanvik
Östbysskråkurnedsättande benämning på Östanviksbor