Ö

OREMÅLSVENSKAMENING PÅ OREMÅLMENING PÅ SVENSKA
öda,ädaslösaäd'nt bôrt gudslånä!
ölsôppaölsoppaölsôppa wa bra då ann add fått krippa ä stimulered mjôltje
det var bra med ölsoppa då man fått barn för den stimulerade amningen
öm (långt ö)ömä e ömtdet är ömt
ömstjinna (långt ö)inte hårdhudad
öskle slösaktigt, inte ta reda påä wa då öskle ä ô
det var synd att inte ta reda på /göra bruk av/ det
Östbyddjäräinvånare i Östanvik
Östbysskråkurnedsättande benämning på Östanviksbor