Ö

OREMÅLSVENSKAMENING PÅ OREMÅLMENING PÅ SVENSKA
öda,ädaslösaäd'nt bôrt gudslånä!
ölsôppaölsoppaölsôppa wa bra då ann add fått krippa ä stimulered mjôltje
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
det var bra med ölsoppa då man fått barn för den stimulerade amningen
öma på slantnsnåla
ömstjinna (långt ö)inte hårdhudad
ösklaslösa, ödslaösklant mä watne!slösa inte med vattnet!
öskle slösaktigt, inte ta reda påä wa då öskle ä ô
det var synd att inte ta reda på /göra bruk av/ det
Östbyddjäräinvånare i Östanvik
Östbysskråkurnedsättande benämning på Östanviksbor