N

OREMÅLSVENSKAMENING PÅ OREMÅLMENING PÅ SVENSKA
nackrosapå huvudbonad till Oredräkt; bildas då man drar ihop i nackenhopdräjen atti ä kôlledes nackrosa
hopdragen i nacken kallades för nackrosa
nakofismed bar rumpa
nakugnakenann klädd åv se nakugan
han klädde av sig naken
narraslurasä e jott ô narras, ann narred dämm ti skogsdet är fult att luras,  han lurade dem ut i skogen
narrwärklurendrejerie ä da nô anna änn nô narrwärk häll
nasowädärluktsinne
natärkunnug=fôr seklipsk, duktig?
nidgåddlångvarigt uttröttad, trött, 'slut'o a blåsur ti munnem stackarn o e sô nidgåddhon har blåsor i munnen, stackarn, hon är så uttröttad
nidinerio slang nidi däjtjähon for ner i diket
nidikringann gick nidikring siölandä
nidonedanförann wa rät wåt nido kniner
han var genomblöt nedanför knäna
nidonättärkom nerifråno kamm nidonättärhon kom nedifrån
nidotilnertillWänn ska du ha nidotil då, tjossla älldå brackur?Vad ska du ha på dig nertill då, kjol eller byxor?
nidärbördnederbörd
nidärhåramed håret utsläppt
nidränerehämt bökär, dämm e nidrä ti tjötjähämta böckerna, de är nere i köket
nidärligagröda som har lagt sig
nidärskäkturlin (sämst kvalité) blev 'över' på lôngläjnä
niladrotskott
Nisnissknippabôrta Hages
nistnederstä ligg på o da nist hyllodet ligger på nedersta hyllan
nittär anedåtann gned nittär a Blixtbôckanhan sprang nedför Blixtbacken
niänioklucka a wurte niäklockan har blivit nio
njopanypa
njosanysa
njotanjutanu ska i njota åv wärman
nu ska jag njuta i värmen
någoti hittänt nô släjkt ti skrubbenjag finner inget sådant i skrubben
nô tagnågon gångann bjär fôll kumo nô taghan kommer väl någon gång
nognog e ä fôll bra nogmen det är väl för jäkligt
noga nôinte så viktigtä wa'nt noga nô hälldet var inte så viktigt heller
nôgonågotann tror fôll an e a nôgohan tror väl han är 'något särskilt'
nôgur, nôgustnågonstansi a fôll lagt ä nôgurjag har väl lagt det någonstans
nôll, nôllanoll, nolladu a glämmt åv jäna nôllodu har glömt en nolla
nônstanågonstansi ska fôll hitt ä nônstanågonstans ska jag väl hitta det
nopa, nöp, nupenypa, nöp, nypta du nupe Kalla?har du nypt Kalle?
nôrkahandkvarn
nôrrstjennorrskenuke nôrrstjen ä wa igår kwäld!vilket norrsken det var igår kväll!
nosgrann
nôssônärnågot så närä wart fôll nôssônär fast ä hadd kunna wurte bättärdet blev väl någotsånär men det hade kunnat blivit bättre
nota, -olista (inköps-)skriv noto duskriv inköpslistan
nuppahäftstifttjöp nôgär nuppur a mi 
Jänn nuppask
köp häftstift åt mig. En ask häftstift
nyligär dågonyssä ent nyligär dågo du wa jot
det var inte igår du var hit
nymodug
nyrnyent o nyrden är ny
nytjelnyckelwar a du nykla?var är nycklarna?
nywällägräsväxt i säd
nådanättärnorrifrån
nådawädärdet blåser nordlig vind
nådlilindrigtä gick nådli ändå äda
det hade kunnat gå sämre
nådywärnorrutann for nådywärhan åkte norrut
nårnärnår kumm du?när kommer du?
nåt, nätärnatt, nättero sôv dåle på nätär, i går um nåt wa ä träte gradär kôllthon sover dåligt på nätterna, igår natt var det 30 grader kallt
nåtskrodaen som är uppe länge
nåvorborr
näggas
näjkanekaann näjked rätt åvhan nekade direkt
nämmärnärmrekumm nämmär, väte! ä nämmär se julkom närmare, hör du! det närmar sig jul
nämmär anästanä wa nämmer a träte karrär dadet var nästan trettio män där
nännas (svenska)ha hjärta att, anse sig ha råd attann nänndes'nt säg ä a nom, o nänndes'nt yppen kuppan
nännslos /motsats till nännasex tarv
Nässkräjkurnedsättande benämning på Näsbor
nästgårdstide
näsär, nasomnäsao wa snörug ti nasomhon var snorig i näsan
nätanötaa du nätt sund brackohar du nött ut byxan
nätandehålla på oupphörligtuke nätande
nätta, -ednudda, röraä djär sårt barä ann nätter armen
det gör ont så fort man nuddar armen
nätugtjatiguken nätug jänn!
nävnäbb
nävärskrätja,-oLundWilhelm spiled på nävärskrätjo
nöggdnöjd