Mormoras katta

1998 kom Mormoras katta ut på Oremål. Vi var 25 personer som träffades i en studiecirkel i bystugan i Sunnanhed under våren. Valet av möteslokal var givet, då de flesta som talade Oremål kom från denna sida av Oresjön.

Jag var ledare och stämningen var på topp! Deltagarna delades in i mindre grupper som vid varje träff fick som ’läxa’ att översätta 3-4 sidor.
Det var inte helt lätt, då översättningen måste följa Rut ’Puck’ Olssons original i princip ord för ord. Detta var viktigt, hennes tanke var att man ska kunna jämföra de olika dialekternas översättningar.

Nästa träff fick först de mindre grupperna samsas om översättningen, och sedan redovisa inför alla.
Det gick hett till ibland, en av deltagarna fick ta med en ordförandeklubba åt mig, men vi kom överens och förstod att ord kunde sägas på olika sätt i byarna, ja till och med inom byarna.

Vår bok var den 26:e översättningen av numera (2023) 45 varianter. Ore hembygdsförening ställde upp som garant vid tryckningen, och det kunde vi betala tillbaka då vi sålde 700 böcker à 50 kronor. Inte illa då det i socknen bodde ungefär 1 tusen personer! /Anki Elings Blomberg

Bokomslag Mormoras katta Oremål

Om böckerna

Om Rut ’Puck’ Olsson