Grammatik

Lite om Oremålets grammatik

Oremålet är ett ovansiljansmål. Det betyder att det är närmare släkt med målen i t.ex. Mora, Orsa och Älvdalen än med Boda- och Rättviksmålen. Gemensamt för alla dalmål är att de har en grammatik som skiljer sig från svensk grammatik. Till exempel finns ett system av böjningar av substantiv i olika kasus, som liknar dagens tyska och isländska.  Idag pågår dock en förenklingsprocess, och flera böjningsformer ”glöms bort”.

Dativformerna är fortfarande relativt väl bevarade. Dativ förekommer bl a efter vissa prepositioner. Några exempel från Oremålet: ”dämm e nä kullom” (= de är hos flickorna), ”o stack a pôjtjem” (= hon stickade åt pojken). Ibland har man olika kasus i olika betydelser: ”ann åker uppi budär’’ (= han åker upp till fäboden) men ”ann er uppi budom” (= han är i fäboden).

Genitiv (ägande) bildas genom att man lägger till ändelsen -es efter dativformen: ”ä e kull(e)nes bil“ (= det är flickans bil), ”ä e pôjkomes bôll“ (= det är pojkarnas boll).

Men ännu ovanligare än bevarad dativ- och genitivböjning är att ha en bevarad ackusativböjning. Bland svenska dialekter finns idag en levande ackusativböjning nog bara i orsamål, våmhusmål och oremål. Därför säger vi ”da kumm ä jäno kulla“ (= där kommer det en flicka), men ”i sir jäna kullo
(= jag ser en flicka).

Vi kan också böja personnamn i kasus:
– då namnet slutar på vokal: ”da e Ollä, i sir Olla, o stack a Olla, ä e Ollas bôll”
– vid namn som slutar på konsonant: ”da e Erik, i sir Erikä, o stack (jäna trôjo) a Erikä, ä e Erikes bôll” – efternamn: ”ann gav ä a Olssonnä, ä e Andersônnes bil, nidi Lövemes”

Här är några exempel på böjningar av substantiv:
FEMININ BÖJNING, exempel KULLA=flicka

Nom Ack Dat Gen
Obestämd form sing.     (en flicka) jäno kulla jäna kullo jänär kullo
Bestämd form sing.        (flickan) kulla kullo kulln kull(e)nes (flickans)
Obestämd form plural   (flickor) kullur kullur kullom
Bestämd form plural    (flickorna) kullur kullur kullom kullomes (flickornas)

Ä jä e jäno kulla. I sir jäna kullo. O gav ä a jänär kullo.

Da kumm ä kullur. I sir kullur.

O stack suckur a kulln. O stack suckur a kullom.

Ä e kull(e)nes bôll. Ä e kullomes bôll.

MASKULIN BÖJNING, exempel PÔJK=pojke

Nom Ack Dat Gen
Obestämd form sing.     (en pojke) jänn pôjk jänn pôjk jänom pôjk
Bestämd form sing.        (pojken) pôjtjen pôjtjen pôjtjem pôjtjemes (pojkens)
Obestämd form plural   (pojkar) pôjkär pôjka pôjkom
Bestämd form plural    (pojkarna) pôjkär pôjka pôjkom pôjkomes (pojkarnas)

Ä jä e jänn pôjk. Da kumm pôjtjen. I sir pôjtjen.

Ä jä e två pôjkär. Da kumm ä pôjkär. I sir pôjka.

O stack a pôjtjem. O stack a pôjkom.

Ä e pôjtjemes bôll. Ä e pôjkomes bôll.

Denna enkla grammatik har gjorts i samarbete med Eva Olander, språkvetare från Orsa.