Lästips

*Ore -socknen och kommunen, 2 delar.
Malungs Boktryckeri AB 1977.
De gavs ut av Rättviks kommun. I dessa finns mycket intressant att fördjupa sig i såsom
-Tannerhagen, Thure: Språket. Ore -socknen och kommunen del ІІ (sid 379-397)

*Forsslund Karl-Erik: Med Dalälven från källorna till havet, del І, Österdalälven bok ІІІ (sid 96-99), Åhléns och Åkerlunds Förlags AB 1920.

*Johannes Boëthius:
Oremålets ställning inom dalmålet. I svenska landsmål 1907 sid 66 ff.

*Mormoras Katta -på Oremål. 1998. Är ursprungligen skriven på älvdalsmål av Rut ’Puck’ Olsson.
Vi var den 26:e dialekten som kom ut.  Alla 700 ex är slutsålda.

Bilden nedan
Målning av Elisabet Hellstrand i paviljongen i Sunnanheds bygdegård.
’Jäner er i, kumm jottär ô a role
wi skum dansa hel nåte
dest tunglä jär plass a sole´

text i bystugan Sunnanhed