Lg

Ord på Oremål                                      På svenska                                  Mening på Oremål                                    På svenska
lado
ta in hö i lada
wi ladedom hö an da dan
vi tog in hö i ladan den dagen
la’gom
lagom a de!
lagom åt dig! Skyll dig själv
lagrann
en som inte äter vad som helst
lagrannsläpp
lajm, lajmen
sop, sopen
laker
slak
lamboredskap
dåliga verktyg
lan, -är
gångjärn, även käkled
landsrägn
” ä bir landsrägn” sa dämm då ä wa ywärmule/slettär môln
lang
spång
wi fick luv ô lägg ôjt lang
vi var tvungna lägga ut spång
lank
svagt
uke lankut kaffe, uke lank du a koka
vilket svagt kaffe
lankur
låga spelkort
lanokrok
gångjärn
lappa
laga
a du lappa cykeln?
har du lagat cykeln?
las
läste
o gick ô las
hon konfirmationsläste
lastbrutn
sum jäna lastbrutn sudda
latbäntjen
”int få ann ligg på latbäntjem häll”
man får inte ligga på latsidan
latje
lake, lag
o lagg stjinko ti sôltlåkån
hon lade skinkan i saltlake
led/ledarta
ondsint
e o led wi de?, e dämm ledär wi de?
är hon stygg mot dig?
leja
hyra in arbetskraft
uken a du lejt ti pärplucknindge?
lell
nu rägnär ä lell
leska
ondska, ond kvinna
å uke leska
å en sådan ond kvinna
lest
tills
dämm disked lest ann kamm
de diskade tills han kom
….,let i
…….,sa jag
lett
ledsamt
ä e sô lett, pôjtjen tyckt lett
det är så ledsamt, pojken blev ledsen
lett wi
trött på
i e sô lett wi arbet
lev
lämna, spara
lev lite a onom ô
spara lite åt honom också
liddja, låg, luddje
ligga, låg, legat
o lagg se atta ryddjen a na, ann a nog luddje bjônn idag ann
hon lade sig bakom hennes rygg, han har nog tagit kojdag idag
lid, lidjär, lidja
led, leder
i a sô sårt ti  lidjom
jag har så ont i lederna
lidokuppä
väska för hand-arbete när man gick med korna på bete
lidug
o e lidug djär ä sjôlv
hon kan gott göra det själv
lidär
gå ôjti lidrä ô hämt spådon du
gå ut i lidret du och hämta spaden
lidärmarôr
lider(grind)stolpar
lidärstjissl
slanor att dra för i lider(=grind)
lilladodöre
dörren i lilla ladan
lillwiktig
mallig, smått högfärdig
limmna
fått krafterna tillbaks
linja, linjur
rågång, -ar
ann kamm bôrti linjo
han kom fram till rågången
linjebär
lingon
ä e gôtt mä linjebär atta rugmjölsgrötn
det är gott med lingon till rågmjölsgröt
linnmari
grovstolpen i lidret
liranken
ont i muskler efter man slagit med lie
lisko (långt i)
näverskydd för liar
lissla, lisslan
liten (fem., mask.)
kannent du stana jä jäna lissla hås
kan du inte stanna här en liten stund
litn
liten
litt
lätt
ä ent litt ôllär gônga
det är inte lätt alla gånger
littär (Oremål?)
nummer på fastighet
livnad
uken livnad!
vilket leverne!
liwo
leva
ann wildn´t liwo längär
han hade tappat livslusten
liwôrv
lieorv, skaft på lie
liä
lie
dämm slog hö mä liom
de slog hö med lie
ljoga
ljuga
ann skant ljoga
man ska inte ljuga
ljot=okarsk
ful, stygg
 ”dämm da ljot sunesär”
 ”de där fula Sunnanhedsborna”
ljåsko
liesko, flätat koger att ha liar i
lôdn
luden
an wa lôdn summ jänn bjônn
han var luden som en björn
lôjs
lus, häftstift
höna wa lôjsug, er ä nôgär lôjsär kwärro ti lôjsastjen?
hönan var lusig, finns det kvar några häftstift i asken?
Lôjsbuhede
lôjt
lut/tvättmedel
o lagg i blät twättn ti lôjt
hon lade tvätten i blöt i lut/tvättmedel
lôjta
luta
i ska lôjt sta me jätt tag, ann löt a säjdn
jag ska lägga mig en stund, han lutade åt sidan
lôjtfisk
lutfisk (av långa eller sej)
o lagg iblät lôjtfistjen på Anna-dan
hon lade lutfisken i vatten på Anna-dagen
lok
pöl
o priked ti watolotjen
hon stod och trampade i vattenpölen
lokstad
parti på hästens bogar där selen ligger an
lokur
lokträ (i seldon)
lông
lång
jänn lôngan karr
en lång man
lôngbracka
långbyxa
a du nyär lôngbrackur?
har du ny byxa?
lônghôjs
byggnad på fäboden
stôll ô bostad e hopbyggt
lôngkôjta
galoppera
ann lôngkôjted
den galopperade
lôngläjn
lin (bästa kvalité)
lôngläjva
en som blir gammal
lôngo
länge sedan
lôngo atti tide
för länge sedan
loopen
säng i form av låda under bord
Gustav ô Swen sôvd ti loopen
Gustav och Sven sov i lådan under bordet
lop ättär
rinner utanpå kärl
lortug
lortig
wa a du wäre ô lorta de?
var har du varit och lortat ner dig?
lortåka
los
lös
jä jänn losan smet sä
gör smeten lös
losläjva
diarré
i wart losläjva
jag fick diarré
lostännär
lösgom
o add lostännär ti jätt glas breddamä sändjen
hon hade lösgommen i ett glas vid sängen
lôso
a ä lôso se nô då?
innan kon ska kalva sjunker muskler vid rumpan ner
lostjäfta (om häst)
lôtlapp
lott
luckas fôr mä nôgo
lova ut något (belöning)
ludje
låga
ludjen fläksed
lågan fladdrade
ludn
sôffa wa wäl ludn i damm
lufta
lukta
ä lufted stjit
det luktade skit
lugn, lugnan
lugn
hôll de lugnan nu annes åkär du ôjt, lungen nid de wäte!
luk (sing. +plur.)
lock
lutjä wa yppe
locket var öppet
luka, luko, lukur
lucka, luckor
o yppned luko ô släfft ôjt katto
hon öppnade luckan och släppte ut katten
lungsotblomma
rödblära
luppa
loppa, lus/löss
dämm add luppur ti sänje
de hade löss i sängen
Luppkälda
lurgôtt
godsaker man lagt undan
jä få du litä lurgôtt ô a mä de
luska,
lusk ôjt
lugga i håret,
lista ut
kumm jot ska i lusk de!
lutn
ha lust
i ent luten gå nônsta
jag har inte lust att gå någonstans
luwlen
lovlig, tillåten
luw/ luwo
lova
uken a luwo de djär ä?
vem har lovat dig göra så?
lygnt
lugnt väder
lynna
lyssna
lyr/-e
lever
lyrur
?
ä e lyrur ti tôllom
lysko, lyskus
minsann!
lysta
ä lystär mi nô
jag är så sugen på något, jag vet inte vad
lyttja
slinga
krippen kund´nt knôjt lyttjo på skonär
Barnet kunde inte knyta en knut på skosnörena
låckug
lockig
o add lockut hår
hon hade lockigt hår
lådig, lådjen, ti lådigs
vår, våren, till våren
I tror lådjen a käme på riktit nu;ä skwalär ô rinn ti hängränno. I lådigs
Jag tror att våren har kommit på riktigt nu; det skvalar och rinner ur hängrännan. I våras
lådigsôling
snöby på våren
låga
fallet träd (gammalt, multnande)
lågo
laga
a du lågo issa?
har du lagat maten?
lågolos
duven, ur gängorna, orolig, rastlös
lågskor
(vanliga) skor
låkon
salt(sill)laken
ta yr silde yr låkon
ta ur sillen ur  ?
låkon
laken (fisk)
ställ nô gôtt åv låkon
laga nå’t gott av laken
låkon  (sing. plur.)
lakan
o lagg låkoner ti sändje
hon la i lakanen i sängen
låsa, läst, läst
låsa, låste, låst
a du läst att döre?
har du låst dörren?
låta
låta, säga
wänn let ä? O let då sô
vad lät det? Hon sa då så
låt wi se
oja sig
o let wi se ywär onom
hon åjade sig över honom
lädärlapp
fladdermus
läft
löpa, om ost
e ä fädugläft?
har det löpt klart?
lägd
svacka
läjda
lida, plågas
barä ann slapp läjda sô
bara han slapp lida/plågas så
läjk
lik
ann sto läjk
han stod lik
läjk fan
´lika bra´
ä wa läjk fan ä…
läjk nögd
liknöjd
läjk slug
lika vis/ visste lika lite
läjka
tycka om
läjkär du issa?
tycker du om detta?
läjko
lika
dämm fick läjko mytje
de fick lika mycket
läjktjysta
likkista
läjma, läjmed, läjma
limma, limmade, limmat
läjnbysta
trästativ med vass kant upptill, vid linberedning
läjnfitje, -är
linkärve,-ar (ungefär ½ vanlig kärve)
läjnknupp
knopp på lin
läjnskäkta
på vilken man knackade med en klubba, vid linberedning
läjve
få se nô inna läjwe
få sig något innanför västen
läjvstyttjä
livstycke
fôrr add krippär läjvstyttjen ô suckband
förr i tiden hade barn livstycke med strumpeband
lämpo
ta ä mä lämpo
läma, lämur
kodynga
län(d)je, län(d)je sä
lång tid, länge sedan
wa o wart bôrtä ländje, ä wa ländje sä
så länge hon blev borta, det var länge sedan
länär
gångjärn
jäna åv länär ti dörogåte hadd gått sund
ett av gångjärnen i dörrposten hade gått sönder
länkrok
läning
linning
läp upp
löpa om
kuna a läpe upp
kon är brunstig igen
läsa, gå ô läsa
stänga (för djur), valla
 dämm läst kunär uppe skojen
de släppte korna på skogen
läso, lästä/las, läse
läsa, läste
ann las tidninje, a du läse läxo?
han läste tidningen, har du läst läxan?
läso
skälla
o läst ywär karrstackarn sô ä wa hemskt ô hör åv
lätja
läka
ä willn´t lätja bensårä
såret på benet läker inte
lätt me si
låt mig se
lätt åv
lasta av
däm lätted åv widolassä
de lastade av vedlasset
läven
slitsulor om däck på cykel
löda
komocka
ann tramped ti jäna lödo
han trampade i en komocka
lögärdan
lördag
ska du på dans på lögärdan?
ska du på dans på lördag?
löpa, löft
 springa, sprang
hundn löft ättär linen
(han)hunden sprang då den var kopplad till en löplina
lögens/slög
underfundig
löglen
underhållande
löma
fisa
lönt
ä ent lönt klågo
löpeswatn
används vid osttillverkning.Löpmage från spädkalv tvättades, torkades och saltades. Sedan lades den i en krympling (kvarting) sprit