L

OREMÅLSVENSKAMENING PÅ OREMÅLMENING PÅ SVENSKA
lada (subs) (verb) ladolada, ta in hö i ladao da lada stôlp fôll kull endera dan, wi ladedom hö an da dan
den där ladan ramlar väl omkull endera dagen, vi tog in hö i ladan den dagen
lag, ilagtillsammansann bodd lag mä Kalla ann wittärnhan bodde tillsammans med Kalle den vintern
laggla/deo lagg kull se jäna hås wänn ättärmiddag på kökssôffenhon la sig varje eftermiddag på kökssoffan
la'gom lagom, passa bra ex storlekä da wa fôll lagomär brackurde där byxorna passade ju
la´gom á rätt åt diglagom a de!Rätt åt dig! Skyll dig själv, lagom åt dig!
lagrannen som inte äter vad som helst
lagrannsläpp
lajm, lajmensop, sopen
lakerslak
lamboredskapdåliga verktyg
lan, -ärgångjärn, även käkledJäna åv länär ti dörogåte add gått sund
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
Ett av gångjärnen i dörrkarmen hade gått sönder
landsrägn" ä bir landsrägn" sa dämm då ä wa ywärmule/slettär môln
langspångwi fick luv ô lägg ôjt langvi var tvungna lägga ut spång
lanksvagtuke lankut kaffe, uke lank du a koka
vilket svagt kaffe
lankurlåga spelkort
lanokrokgångjärn
lappalagaa du lappa cykeln?har du lagat cykeln?
laslästeo gick ô lashon konfirmationsläste
lastbrutnsum jäna lastbrutn sudda
latbäntjen"int få ann ligg på latbäntjem häll"man får inte ligga på latsidan
latjelake, lago lagg stjinko ti sôltlåkånhon lade skinkan i saltlake
led/ledartaondsinte o led wi de?, e dämm ledär wi de?är hon stygg mot dig?
lejahyra in arbetskraftuken a du lejt ti pärplucknindge?
lellnu rägnär ä lell
leskaondska, ond kvinnaå uke leskaå en sådan ond kvinna
lesttillsdämm disked lest ann kammde diskade tills han kom
....,let i.......,sa jag
lettledsamtä e sô lett, pôjtjen tyckt lettdet är så ledsamt, pojken blev ledsen
lett witrött påi e sô lett wi arbet
levlämna, sparalev lite a onom ôspara lite åt honom också
liddja, lagg, luddjeligga, låg, legato lagg se atta ryddjen a na, ann a nog luddje bjônn idag annhon lade sig bakom hennes rygg, han har nog tagit kojdag idag
lid, lidjär, lidjaled, lederi a sô sårt ti  lidjomjag har så ont i lederna
lidokuppäväska för hand-arbete när man gick med korna på bete
lidugo e lidug djär ä sjôlvhon kan gott göra det själv
lidärgå ôjti lidrä ô hämt spådon du
gå ut i lidret du och hämta spaden
lidärmarôrlider(grind)stolpar
lidärstjisslslanor att dra för i lider(=grind)
ligapôjkärbusar
ligg mävara nyfiken, lägga sig io da ska då ligg mä jämt! hon ska då alltid vara nyfiken
liktabetro, betroddliktär du ann da?!Betror du honom om det?!
lilladodöredörren i lilla ladan
lillwiktigmallig, smått högfärdig
limmnafått krafterna tillbaks
linja, linjurrågång, -arann kamm bôrti linjohan kom fram till rågången
linjebärlingonä e gôtt mä linjebär atta rugmjölsgrötn
det är gott med lingon till rågmjölsgröt
linnmarigrovstolpen i lidret
lirankenont i muskler efter man slagit med lie
lisko (långt i)näverskydd för liar
lissla, lisslanliten (fem., mask.)kannent du stana jä jäna lissla håskan du inte stanna här en liten stund
litnliten
littlättä ent litt ôllär gôngadet är inte lätt alla gånger
littär (Oremål?)nummer på fastighet
litn, mindär, minstliten, mindre, minstuken åg o da minst kullo? uken e minst åv dämm da kullom?vems är den minsta flickan? vem är yngst av de där flickorna?
liwendeslevande, vid livdämm hitted ann liwendesde hittade honom vid liv
livnaduken livnad!vilket leverne!
liwolevaann wildn´t liwo längärhan hade tappat livslusten
liwôrvlieorv, skaft på lie
liäliedämm slog hö mä liomde slog hö med lie
ljoga, jög, jujiljuga, ljög, ljugitann skant ljoga, o a juji fôrr odaman ska inte ljuga, hon har ljugit förr den där
ljot=okarskful, stygg "dämm da ljot sunesär" "de där fula Sunnanhedsborna"
ljåskoliesko, flätat koger att ha liar i
lôdnludenan wa lôdn summ jänn bjônn
han var luden som en björn
lôjslus, häftstifthöna wa lôjsug, er ä nôgär lôjsär kwärro ti lôjsastjen?hönan var lusig, finns det kvar några häftstift i asken?
Lôjsbuhede
lôjtlut/tvättmedelo lagg i blät twättn ti lôjthon lade tvätten i blöt i lut/tvättmedel
lôjtalutai ska lôjt sta/ikull me jätt tag/jäna hås, ann löt a säjdnjag ska lägga mig en stund, han lutade åt sidan
lôjtfisklutfisk (av långa eller sej)o lagg iblät lôjtfistjen på Anna-danhon lade lutfisken i vatten på Anna-dagen
lokpölo priked ti watolotjenhon stod och trampade i vattenpölen
lokstadparti på hästens bogar där selen ligger an
lokurlokträ (i seldon)
lông, lônganlångä passär a jänn lôngan karrdet passar åt en lång man
lôngbrackalångbyxaa du nyär lôngbrackur?
har du ny byxa?
lônghôjsbyggnad på fäbodenstôll ô bostad e hopbyggt
lôngkôjtagalopperaann lôngkôjtedden galopperade
lôngläjnlin (bästa kvalité)
lôngläjvaen som blir gammal
lôngolänge sedanlôngo atti tideför länge sedan
lôngrakraklång
lôngsamlångsamnog er ä lôngsamt môngär gônganog är det långsamt många gånger
loopensäng i form av låda under bordGustav ô Swen sôvd ti loopenGustav och Sven sov i lådan under bordet
lop ättärrinner utanpå kärl
lôpenmjölk
lortklowärlortiga skor, 'lortgrisar'"Wänn ska ni in jänär ô järo ickär lortklowär!" sa BäckKiste a pôjkom"Vad ska ni in här och göra med era lortiga skor!" sa BäckKiste åt pojkarna
lortuglortigwa a du wäre ô lorta de?var har du varit och lortat ner dig?
lortåka
los, losan, losärlös, lösajä jänn losan smet sägör smeten lös
losläjvadiarréi wart losläjvajag fick diarré
lôsnalossnaflede tännär hadd lôsnaflera tänder hade lossnat
lostännärlösgomo add lostännär ti jätt glas breddamä sändjenhon hade lösgommen i ett glas vid sängen
lôsoa ä lôso se nô då?innan kon ska kalva sjunker muskler vid rumpan ner
lostjäfta (om häst)
lôtlapplott
lôto, lôter
lovsväng, tur ann djord jänn lov runt stjiftähan gick en sväng runt skiftet
luckas fôr mä nôgolova ut något (belöning)
lu(d)jelågalu(d)jen fläksed
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
lågan fladdrade
ludnsôffa wa wäl ludn i damm
luftaluktaä lufted stjitdet luktade skit
lugn, lugnanlugnhôll de lugnan nu annes åkär du ôjt, lungen nid de wäte!
luk (sing. +plur.)locklutjä wa yppe, lutjer wa smitugärlocket var öppet, locken var kladdiga
luka, luko, lukurlucka, luckoro yppned luko ô släfft ôjt kattohon öppnade luckan och släppte ut katten
lump, lumpengammalt tyg, tygavfall"ne nu ska i krop nidi lumpen""nej nu ska jag lägga mig/krypa ner i sängen"
lungsotblommarödblära
luppaloppa, lus/lössdämm add luppur ti sänjede hade löss i sängen
Luppkälda
lurgôttgodsaker man lagt undanjä få du litä lurgôtt ô a mä de
luska,lugga i håret,kumm jot ska i lusk de!
lusk ôjtlista utkrippen lusked ôjt war nôgur o hadd gämt kakurbarnet listade ut var någonstans hon hade gömt kakorna
lusk yrfå reda på/ veta något av någonkann'nt du lusk yr na nô um ä da!kan du inte försöka få reda på något om det där!
lutnha lusti ent luten gå nônstajag har inte lust att gå någonstans
luwlenlovlig, tillåten
luw/ luwolovauken a luwo de djär ä?vem har lovat dig göra så?
lygntlugnt väder
lynnalyssna
lyr/-elever
lyrur?ä e lyrur ti tôllom
lysko, lyskusminsann!
lysstôlpästolpe med gatubelysninglysstôlpär fôrr hadd bräjdknappa sô ann kund tända schjôlvgatubelysningsstolpar hade förr (knapp) vred så man kunde tända lyset själv
lystaä lystär mi nôjag är så sugen på något, jag vet inte vad
lyttjaslinga (rosett?)krippen kund´nt knôjt lyttjo på skonär
Barnet kunde inte knyta en knut på skosnörena
låckuglockigo add lockut hårhon hade lockigt hår
lådig, lådjen, ti lådigsvår, våren, till vårenI tror lådjen a käme på riktit nu;ä skwalär ô rinn ti hängränno. I lådigsJag tror att våren har kommit på riktigt nu; det skvalar och rinner ur hängrännan. I våras
lådigsôlingsnöby på våren
lågafallet träd (gammalt, multnande)
lågolagaa du lågo issa?har du lagat maten?
lågolosduven, ur gängorna, orolig, rastlös
lågskor(vanliga) skor
låkonsalt(sill)lakenta yr silde yr låkonta ur sillen ur  ?
låkonlaken (fisk)ställ nô gôtt åv låkonlaga nå't gott av laken
låkon  (sing. plur.)lakano lagg låkoner ti sändjehon la i lakanen i sängen
låsa, läst, lästlåsa, låste, låsta du läst att döre?har du låst dörren?
låta, låt um, letlåta, sägawänn let ä? O let då sô, ann let int um nôvad lät det? Hon sa då så, han sa inget (om det)
låt wi seoja sigo let wi se ywär onomhon åjade sig över honom
lädärlappfladdermus
läftlöpa, om oste ä fädugläft?har det löpt klart?
lägdsvacka
läjdalida, plågasbarä ann slapp läjda sôbara han slapp lida/plågas så
läjklikann sto läjkhan stod lik
läjk fan´lika bra´ä wa läjk fan ä…
läjk nögdliknöjd
läjk sluglika vis/ visste lika lite
läjkatycka omläjkär du issa?tycker du om detta?
läjkolikadämm fick läjko mytjede fick lika mycket
läjktjystalikkista
läjma, läjmed, läjmalimma, limmade, limmat
läjnlin
läjnbystaträstativ med vass kant upptill, vid linberedning
läjnfitje, -ärlinkärve,-ar (ungefär ½ vanlig kärve)
läjnknuppknopp på lin
läjnskäktapå vilken man knackade med en klubba, vid linberedning
läjvefå se nô inna läjwefå sig något innanför västen
läjvstyttjälivstyckefôrr add krippär läjvstyttjen ô suckbandförr i tiden hade barn livstycke med strumpeband
lämpota ä mä lämpo
läma, lämurkodynga
län(d)je, län(d)je sälång tid, länge sedanwa o wart bôrtä ländje, ä wa ländje säså länge hon blev borta, det var länge sedan
längsättär, längsmä
längärlängreo bor längär bôrtättär gatnhon bor längre bort på vägen
länärgångjärnjäna åv länär ti dörogåte hadd gått sund
ett av gångjärnen i dörrposten hade gått sönder
länkrok
läninglinning
läp upplöpa omkuna a läpe uppkon är brunstig igen
läsa, gå ô läsastänga (för djur), valla dämm läst kunär uppe skojende släppte korna på skogen
läso, lästä/las, läseläsa, lästeann las tidninje, a du läse läxo?han läste tidningen, har du läst läxan?
läsoskällao läst ywär karrstackarn sô ä wa hemskt ô hör åv
lätjaläkaä willn´t lätja bensåräsåret på benet läker inte
lätt blilåt blilätt bli ä da!låt bli det där!
lätt dämm!låt dem för all del! (göra/strunta i mm)dämm bjöd'nt na på kalasä männ sö lätt dämm, brynt de!de bjöd henne inte på festen men så strunta i dem, bry dig inte!
lätt me silåt mig se
lätt åvlasta avdäm lätted åv widolassäde lastade av vedlasset
lävenslitsulor om däck på cykel
lödakomockaann tramped ti jäna lödohan trampade i en komocka
lögärdanlördagska du på dans på lögärdan?ska du på dans på lördag?
löpa, löft springa, spranghundn löft ättär linen
(han)hunden sprang då den var kopplad till en löplina
lögens/slögunderfundig
löglenunderhållande
lömafisa
löntä ent lönt ô klågo
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
löpeswatnanvänds vid osttillverkning.Löpmage från spädkalv tvättades, torkades och saltades. Sedan lades den i en krympling (kvarting) sprit