Kontakt

Ann-Christine Elings Blomberg
Sunnanhed Förbindelsevägen 2                   
795 97 Furudal     (nytt postnummer sedan mars -22)

anki_elings [at] hotmail.com
079 -300 78 61

Ore sockenvapen               
Ore vapen

Denna sida med ordlistan gjorde att jag blev Årets Orebo 2009. 

Medalj i blått med Ore vapens tall och kedja samt årtal 2009. Tillverkad av Matts Fällman

Tillverkad av Matts Fällman, smed i Furudals Bruk