Kg

Ord på Oremål                                      På svenska                                  Mening på Oremål                                    På svenska
Kaftensbôcken -an
kalsôngur
kalsonger
ann satt å se lôngkalsôngur
han satte på sig långkalsonger
kalär
små kardade rullar av ull att spinna
kammur/kammsur
hö som lades högst upp i hässjan
kanis
kanstje
kanske
kanstje o kumm ikwäld
hon kommer kanske ikväll
kapp
mindre skål
häv jot kappen ska i töm ti pärflasä
ta hit skålen ska jag ha i potatisskalen
kappas
tävla
sku wi kappas hem?
ska vi tävla hem?
karleblått
en viss blå färg
karm
ä wa blåjär karmär på botje, ä wa karmär på flåkån
karr
karl
häls bôrta karrom
hälsa till karlarna
karrjäro
karlgöra
ä wa karrjäro ô hôgg wid, stäng rugåla ô lapp broär
det var karlgöra att hugga ved, stänga gärdsgård och laga broar
karug
viktig, stöddig
ka(r)yttja
elasticitet
kasera
förkasta
ann kasered biln männ
kast
o fick se jätt kast
hon halkade omkull
kast ôjt
trullkälingär ’kasted ôjt’
kast sta
kasta bort
kast sta ann da kuppan
kasta bort påsen
kasungen
skinnkjolen
katta
katt
jä katto litä mjôlk du
ge katten lite mjölk du
kattkall
hankatt
katut=drogt
tungt, motigt
er ä katut a de?
är det drygt åt dig?
kawäldon
rulle vid mangling
keip yr
tappa andan
 i keiped nästan yr
jag tappade nästan andan
kittä
mindre inhägnad för djur
klent
svagt, smakar illa
kaffe wa klent, mjôltje smäked klent
kaffet var svagt, mjölken smakade illa
klimpwäling
klinka, klinkur
skinka, skinkor (på människa)
o rev se på klinko
hon kliade sig på skinkan
klipa
klädnypa
klipur add ramla nidå bôckan, o kliped fast handdutjen
klippa, klifft
klippa, klippte, klippt
Lillkulla klifft åv se luddjen
lillflickan klippte av sig luggen
klita
krita
jä me jäna röda klito
ge mig en röd krita
klona
klösa, klättra
katta kloned ti matto
katten klöste i mattan
klossa
groda (s.) stor och grov (adj.)
klov, klovär
klöv, klövar
ann klifft klöva på kuna
han verkade kons klövar
klova
klyva
a du kluve ôllan wid?
har du kluvit all ved?
klubbjyssja
smålake som klubbades genom tunn is. Stensimpa?
klubbä
att ställa från sig på i fäbod. Maträtt
klucka
klocka
hur mytje e jäna riktig klucka?
hur mycket är klockan?
Kluckärbôcken
kludda
kladda
ä wa sô kluddut ti botje
boken var nerkladdad
klundsukär
sockerbitar
klundug, klundut
med klumpar i
klunsa
knacka på en hand’, ’dra lott’
ska wi klunsa um ä?
kluvur
delade stockar att hålla takbeläggning på plats med
klynja
klänga
ungär klyngdä
barnen klängde
klyp
res
jätt kôlwidores=3 m lôngt ô 1 m högt. Hur mông klyp a du djort idag?
klysna, klysnug
kluven trädtopp
klyvjedon
klövjedon
klå
klia
ann klådd se på ryddjen
han kliade sig på ryggen
klådmack
klådtuppa
kabbeleka
klågo, kläged
klaga, klagade
 o kläged se o hadd såran skôlla
 hon klagade över att hon hade ont i huvudet
klädklipa
klädnypa
kläja
klia
ä kläjdä under stjorto
kläjva
kliva
kläjv ywär bättjen
kliv över bäcken
klösa
klättra
klövklippärä
en som verkar kornas klövar
knack se
slå sig
i knacked me på benä
jag slog mig på benet
knarpa
knapra
knastär (långt a)
hårda karameller
tjöp litä knastär a mormora
köp lite karameller åt mormor
knepug
svår, fiffig
ä wa kneput issa, nu wa du knepug pôjk
det var svårt det här, nu var du fiffig pojk
kni
knä
stå å kni ô skôjra
stå på knä och skura
knikt
i ska´nt knikt an nô mer
jag ska inte be honom igen/ besvära honom igen
knippa
upphöjning/gupp
inna/fyre Nisnissknippen
innan Nisniss’guppet’
kniswag
knäsvag
kniwicka
kniwik
knäveck
knôjta
knyta
knôjt att kuppan
knyta igen påsen
knôjtnäve
knytnäve
o knôjted nävan a na
hon hytte med knytnäven
knôlj
knöl
o add jänn knôlj ti brôste
hon hade en knöl i ett bröst
knôlja
ä ska fôll knôlj na bra nog
knôrr
knorr
swäjnen add ingan knôrr
grisen hade inte knorr
knôtt
knott
knôttär bäjtas
knotten bits
knotug
knotig
knupp
knopp
bôsken e full i knupp
busken är full av knopp
knuppnål
knappnål
knypäl
knywla
knywälmakärä
knäjv
kniv
stuppent knäjven ti munnen!
stoppa inte kniven i munnen!
knäppa, knapp
ä knapp ti knôjtom
det knäppte i knutarna
knäppbuttjen=       härvel
varje knäpp var ett bassman
knäwel
knävlug
full i sjutton, knepig
knös
”du e knös du!” sa Stens Karin
kôcka
skötte matlagning i skogskojan
Olga wa kôcka a wôss
Olga var kocka åt oss
kôfår
koffert
ann add jänn Amerikakôfår
han hade en Amerika-koffert
kôfsa
nedsättande uttryck (om kvinna)
kôfta
kofta
o sticked kôfto
hon stickade på en kofta
kôjta
springa
koka  (s.)
klump
kol åw
ann koled åw på widobôckan
han dog på vedbacken
kôlbôtn
kolbotten, där mila legat
ä wäxär tjôckt mä smågränär på gamlär kôlbôtna
det växer tätt med små granar på gamla kolbottnar
kôlbullä
kolbulle
åtent wi kôlbulla te skojen
kôlja
kula (´sjunga´)
gälkallär kôljed
de som vaktade kor kulade
kôlld, kôlldär
kall, kalla
o a sô kôldär fota/fötär(Ö.)
hon har så kalla fötter
kôlldä
kyla
kôldn wa hård
kylan var svår
kôlldär
galenskap
ô a fått kôldär
hon har blivit galen
kôllrug
tokig
e du då wäl kôllrug du
är du alldeles tokig
kôlryss =kôlstig
rymde 2-3 kubik
kôlstig =kôlryss
kolstig, stor vid lätt ’korg’ på medar att frakta kol i. Drogs med häst
ä finns oläjko sturlekär, 1-, 2-, älldå 3-stig. 1 stig= 1,8 kubikmeter
kôl swart
kolsvart
ann add lorta nid se sô ann wa kôl swart
han hade smutsat ner sig så han var svart
kôlwid
kolved
a du huddje kôlwid ô?
har du också huggit kolved?
kôna
kônka
kånka, bära
ann kônked på jänn kunt
han bar en ’kunt’
kôpp, -är, -ug
klump, -ar, med klumpar i
ä e kôppär ti wälinjen
det är klimpar i vällingen
kôrj
korg
o stupped ti kôrjen
hon packade korgen
kôrp
korp
kôrpar floga, a nôn döje?
korparna flyger, har någon dött?
kôrs
kors
Ruben bor bôrti Kôrsgatn
kôrsten
skorsten
kôrt
kort, kortväxt
ôllär ti an da familjen e kôrtär
alla i den familjen är kortväxta
kôrvskotä
(falu-) korvbit
tjöp jänn kôrvskota ô
köp en korvbit också
kôst
kost
ä wa allt mager kôst
det var snålt med mat
kôstnad
kostnad
kraftug
kraftig, grov
jänn kraftugan karr
en grov karl
kraje
krage
ann stupped fingrä inna krågon
han stoppade in ett finger innanför kragen
krak
mä fämm älldå siu pinnär, mann lagg rödur på krakpinnom ( -a)
kraknåvor
borr att göra hål för krakpinnarna
krammäl
träställning
Emma lagg jätt krammäl ywär sändje wänn môrgun ô på dä lagg o jätt tyg
Emma lade en träställning över sängen med ett tyg över
krawla
klättra
lillkulla krawled se upp på stoln
krawlug
långsam
wänn krawlär du ti?
kriga
det ’brinner’ röda gnistor/prickar
ä krigär på luken, då bir ä snjowädär (blåswädär)
det brinner på insidan av eldluckan på spisen, då blir det snöväder (eller blåsigt)
kring se
skynda sig
kring de litä
kringkring
du ska få de jänn jäwul sô du dansär kringkring!
kringt
ofta
ä ent kringt man sir nô släjkt
det är inte ofta man ser något sådant
kripp
barn
hur môngär krippa a du?
hur många barn har du?
krippug
vänta barn
o e krippug
hon väntar barn
kristidskaffe
kaffesurrogat
Ciro’ga, Ma’bo ô Intubi´ hitted nôgär sôrtär
krôjna
brosk
nô hårt ti tjöte
något hårt i köttet
krokug
krokig
ä wa jänn krokug wäg
det var en krokig väg
kromakäl
skrot
krôngäl
krångel
ä ska då wa nô krôngäl jämmt
jämnt ska det krångla
krônk
mygg
ä e krônkut ikwäld ” ä går fôll fast jänn krônk e bôrtä”
det är gott om mygg ikväll ”det går väl fast en stackare är borta”
kropa
krypa
krop nid ti sändje, o add krupe ti kojs, krop innà na wäte
kryp ner i sängen, hon hade lagt sig, sätt dig tätt intill henne vet jag
krubbås
takås
krupp
kropp
krus
mönster
krusa
fjäska
krustättjä
randig yllevävnad
kryddpipor
kryddpeppar
krytjel
stackare
uken krytjel!
vilken stackare!
kryttja
krycka
krågo, se kraje
krage
kräk
djur
kräkla
talltopp
krälla, krall
krypa, kröp
ä krall jänn mack på bôckam
det kröp en mask på marken
kräppur
brätten på skidor
ann bröt åv skäjdkräppur
han bröt av brättena
krävo
 magen/magsäcken
a du fått de nô ti krävo?
har du fått något att äta/ i magen/?
ku, kur
ko, kor
kunär a käme hem
korna har kommit hem
kuddval
örngott
kufsa
svacka i vägen
ann jä wäjen e sô kufsug
den här vägen är så ojämn
kukkla (ihop)
hitta på
kukla
jäna kukälkäling= jäna summ ´kasted ôjt´
en dam som ´spådde´ genom att smälta tenn
kule
kyligt, kusligt
ä e kule wädär, ä e kule ô hör åv
det är kyligt väder, det är kusligt att lyssna på
kulla
flicka, järntapp
kullur lektä mä duckom
flickorna lekte med dockorna
kullhywäl
ann da pôjtjen e jänn riktig kullhywäl, ann e sô gäv
den där pojken är populär bland flickorna
kullra
rulla runt
katta kullred runt
katten rullade runt
kume!
kom!
kume nu då krippär!
Kom nu barn!
kumo, kamm, käme
komma, kom, kommit
kumm jot! wänn a ä käme a de?, ann kamm sättendes. kumm ihug ä. ”A Inger käme? I hödd o skull kumo. O kamm ikwäjs”
kom hit! Vad har det tagit åt dig? Han kom snabbt.  kom ihåg det. ”Har Inger kommit? Jag hörde hon skulle komma. Hon kom igår kväll”
kumm a
få tillfälle
i kamment a ô tjöp nô a nom
jag fick inte tillfälle köpa något åt honom
kumm ihug
komma ihåg
kumm ihug ä nu då!
kom ihåg det (nu då)!
kumm se fôr
företa sig
O a dåle kummsefôr
hon är oföretagsam
kummslos
oföretagsam, kommer sig inte för
kung
stock i mitten på milan
kunnut
jännt na nô kunnut
berätta inget för henne
kunnst
konst, svårighet
ä want nôn kunnst
det var inte svårt
kunt
kont
kuntn wa full i lingon
kupor/kåpor
koppar
jänn kåporkässel
en koppargryta
kupp
kopp
kuppa
åderlåta
BäckvallsMaria kupped
kuppapparat
kuppjôrg
spindel med långa ben
kuppskôt= ä busär ywär
det kommer häftigt då man häller ex mjöl
kuppkôrv
istället för fjälster användes tunt tyg att lägga korvsmeten i
kuppur
koppor (sjukdom)
dämm add kuppur ti gåln
de hade koppor
kuppä
påse
stupp ä nidi kuppan
stoppa det i påsen
kurk
kork
ann stupped kurtjen ti flasko
han stoppade i korken i flaskan
kurka
tröttna, inte orka, ’falla igenom’
ann kurked
han orkade inte
kusôpp
svamp
”int jät i kusôpp häll”, sa mormor
jag äter inte svamp, sa mormor
kusä
insekt
o hitted jänn knäppkusä på gôlve
hon hittade en svart skalbagge på golvet
kuto
skära
kut me jäna kôrvstjivo
skär en korvskiva åt mig
kuwon
på sumorn låg dem ôjte kuwon
på sommaren sov de ute i ?
kuwug
böjd i ryggen
kwabbug
varm, kvav
kwacka
sörja, ´kladd´
”I jätnt släjkt kwack!”
kwad/-är [kwalär]
ärmavslut, mudd
o sömd nuggur på kwala te ywärdeln
hon sydde ´taggar´ på linningarna(?) till ärmarna till Oredräktens ´blus´
kwalla
prata, sladdra
wänn kwallär du ti?
vad pratar du för smörja?
kwarka
sjukdom hos häst, hosta
kwasträjs
ris att göra kvastar av
kråkbärsräjs ô ??summ man djär jänn jäld ô brännär åv. Smalt ô fint ô lurvut fram
kwid
mage
i a såran kwid, ann e sturkwidug
jag har ont i magen, han har stor buk
kwidokupp
magsäck
er ä fullt ti kuppan?
är du mätt?
kwinnfôlk
kvinnfolk
kwômmna
kvävas, inte få luft
jôlp, i kwômmnär!
hjälp jag kvävs!
kwôtra= gôro
bubbla upp
kwôtt, -är
unge, ungar, griskulting
ska an da kwôttn wa mä ô, an ôrkär fôll int gå hem ättär se
ska den där lillungen vara med också, han orkar väl inte gå hem
kwädo, kwad, kwäde
sjunga, sjöng, sjungit
dämm kwad. Kwäd ann da du kwad i kwäjs!
de sjöng. Sjung den du sjöng i går kväll!
kwäjga
kviga =ko som inte kalvat ännu
i a tri kwäjgur
jag har tre kvigor
kwäksa (långt ä)
du ska’nt kwäksa ti nôgo
kwäld
kväll
o skull kumo a kwäldem, ä add wurte kwäldn
hon skulle komma framåt kvällen, det hade blivit kväll
kwälja, -ur
kotte, kottar av tall
fôrr lekt dämm mä kwäljur
förr lekte de med tallkottar
kwänn
kvarn
ann åkt bôrta kwänne
han åkte till kvarnen
kwärro
kvar
ä ent sturt kwärro
det är inte mycket  kvar
kwäsug
stöddig
kwäs åv
avsnoppa
o kwäsed åv ann
kwäso
lägg på jäna kwäso til
lägg på en omgång till
kåporkässel
kopparkärl
kåportjes
kopparmynt
”I a’nt nôgär kåportjesa ti punjen”,sa SöderbergsAxel
”Jag har inga kopparmynt i portmonnän”, sa SöderbergsAxel
kåpug
oformlig, stor
ann hadd jänn kåpugan ruck
han hade en stor (oformlig) rock
käfsa
skynda sig
ann käfsed på
han skyndade sig
kälda, -o
källa
hämt lite watn bôrti käldn du
kan du hämta lite vatten i källan
käldtôssk
liten groda i rent vatten
käling
kärring
jätt widoträj kannent brinna ô jäna käling kannent träta
käme  /kumo, kamm, käme
kommit  /komma, kom, kommit
i kännär me sô åv me kämen
jag känner mig så schack
kännas att
känna igen
känndes du att dämm?
kände du (igen) dem?
käppas
tävla
 sku wi käppas heem?
 ska vi tävla om vem som kommer först hem?
käsja -ur (långt ä)
gammal skidmodell med handtag
kässäl
gryta, bunke
käsär
rusa? bubbla?
ä käsär sô!  (om öl)
kävel
runt vedträ