Julevangeliet

JULEVANGELIET PÅ OREMÅL                      (som jag läst i Ore kyrka sedan 2001)
LUKAS 2:1-20
1. ô kring isso tide kamm ä bud frå tjesärn, /
summ hitted Agustus, / att hel wärde skull lätt skattskriv se
2. Issa wa o fôst skattskrivnindje, / ô o wart djord / då Kwirinius wa
landshövding ywär Syrien
3. Då drog ôllär åv, / wär ô jänn frå sänn stad /
4. Läjko djord Josef, / ô då ann wa åv Davides fôlk, /
for ann frå Nasaret ôjti Galileen, / uppi Davides stad / summ
hittär Betlehem ti Judeen /
5. fô te lätt skattskriv se lag mä Mario, / ô o wa krippug /
6. Då dämm wo da wart ä tide fô na (te krippa), /
7. ô o fick sänn fôst kripp, / ô linded ann / ô lagg ann ti jäna krubbo, /
fôr ä fanns´nt nô room a dämm / bôrti nôn gål
8. På summo ställä wo ä nôgär gälkallär ôjtä isso nåte /
ô gätt säjnär småkräk
9. Då stog jänn Gudsängel framma dämm, / ô jos frå Härrns stjepnad
lyst kring dämm, / ô dämm wart wale räddär
10. Männ ängeln sa a dämm: / ¨ Want ågomär ! / I kumm mä
bud akär um jänn sturan fröjd / a hel fôljtä¨.
11. ¨Idag a jänn frälsärä wurte född akär / ti Davides stad /
Ann e Messias, Härrn¨,
12. ¨ô issa e tecknä akär: / ni ska hitt jänn nyföddan kripp /
summ e linda ô ligg ti jäna krubbo¨ /
13. Ô mä dä summo såg dämm lag mä ängeln /
jänn sturan himmelskan hop / summ prised Gudä ô let:
14. ¨Pris stje Gudä uppi höjde / ô frid nidå jorde / a ôllom summ
ann a sitt ôjt!
********************
15. Ättär att ängelhopen add färe attär uppi himmeln / sa gälkallär a
wararär: / Kume sô gå’m wi ti Betlehem ô sir ä summ a hända, /
ä summ Herrn ha sagt. /
16. dämm rapped se dit / ô dämm hitted Mario ô Josefä / ô krippen
summ låg ti krubben/
17. ô då dämm add sitt pôjtjen / berätted dämm um wänn
ängeln add sagt um ann /
18. ô ôllär summ hödd ä / wart wäl undromär /
19. männ Maria, / o grunned på ôllt issa / männ sa’nt assint a
nôgom /
20. ô gälkallär gick attär / ô prised ô tacked Gudä / fôr ôllt dämm add
fått hört ô sitt / wäl summ ängeln add sagt a dämm