Julevangeliet

JULEVANGELIET PÅ OREMÅL                      (som jag läst i Ore kyrka sedan 2001)
LUKAS 2:1-20

1. ô kring isso tide kamm ä bud frå tjesärn, /
summ hitted Agustus, / att hel wärde skull lätt skattskriv se

2. Issa wa o fôst skattskrivnindje, / ô o wart djord / då Kwirinius wa
landshövding ywär Syrien

3. Då drog ôllär åv, / wär ô jänn ti sänn stad /

4. Läjko djord Josef, / ô då ann wa åv Davides fôlk, /
bar ann åv frå Nasaret ôjti Galileen, / uppi Davides stad / summ
hittär Betlehem ti Judeen /

5. fô te lätt skattskriv se lag mä Mario, / ô o wa krippug /

6. Då dämm wo da wart ä tide fô na, /

7. ô o fick sänn fôst kripp, / ô linded ann / ô lagg ann ti jäna krubbo, /
fôr ä fanns´nt nô room a dämm / bôrti nôn gål

8. På summo ställä wo ä nôgär gälkallär ôjtä isso nåte /
ô gätt säjnär småkräk

9. Då stog jänn Gudsängel framma dämm, / ô jos frå Härrns stjepnad
lyst kring dämm, / ô dämm wart wale räddär

10. Männ ängeln sa a dämm: / ¨ Want ågomär ! / I kumm mä
bud akär um jänn sturan fröjd / a hel fôljtä¨.
11. ¨Idag a jänn frälsärä wurte född akär / ti Davides stad /
Ann e Messias, Härrn¨,

12. ¨ô issa e tecknä: / ni ska hitt jänn nyföddan kripp /
summ e linda ô ligg ti jäna krubbo¨ /

13. Ô mä dä summo såg dämm lag mä ängeln /
jänn sturan himmelskan hop / summ prised Gudä ô let:

14. ¨Pris stje Gudä uppi höjde / ô frid nidå jorde / a ôllom summ
ann a sitt ôjt!

********************
15. Ättär att ängelhopen add färe attär uppi himmeln / sa gälkallär a
wararär: / Kume sô gå’m wi ti Betlehem ô sir ä summ a hända, /
ä summ Herrn ha sagt. /

16. dämm rapped se dit / ô dämm hitted Mario ô Josefä / ô krippen
summ låg ti krubben/

17. ô då dämm add sitt pôjtjen / berätted dämm um wänn
ängeln add sagt um ann /
18. ô ôllär summ hödd ä / wart wäl undromär /

19. männ Maria, / o grunned på ôllt issa / männ sa’nt assint a
nôgom /

20. ô gälkallär gick attär / ô prised ô tacked Gudä / fôr ôllt dämm add
fått hört ô sitt / wäl summ ängeln add sagt a dämm