Jg

Ord på Oremål                                      På svenska                                  Mening på Oremål                                    På svenska
jammla
prata oavbrutet, svamla
jettingbyljja
getingbo
jesusknäppärä
en som spelade gitarr
jeswint
lätt
ä gick sô jiswint ä sô
det gick så lätt
jidokåda
kåda som inte går att tugga
Jiftklossa
jímild
givmild, frikostig
jirwäxt
joder
speciellt ljud när man kärnade smör
jôll -ug
larv, larvig
uken jôllug satä
vilken larvig jäkel
jôlp
hjälp
i jôlft ann mä hö
jag hjälpte honom med höskörden
jôlplos
hjälplös
i kännd me sô jôlplosan
jag kännde mig så hjälplös
jom
ljummen
watnä wa jome/jomt, jomär kwäldär, jomt wädär
vattnet var ljummet
jomskä
ljumske
o add sårär jomska
hon hade ont i ljumskarna
jop/djop
djup
ann da tjännen e djop ann
den tjärnen är djup
jor
juver
ann tvätted åv jorä
han tvättade juvret
jôrg /-är
vilda barn
jos
ljus
ann tjöft se jäno josbrôjna bracko
josna
ljusna
ä josnär snart
det ljusnar snart
josstatje
ljusstake
ä brann tri jos ti ståkon
det brann tre ljus i staken
jot
hit
kumm jot!
kom hit!
jot te dags
hittills
hur ar ann klara se jot te dags?
hur har han klarat sig hittills?
jota, jotum
hitom
joting
dum, elak,skum typ
jotläpp
´ledsen mun’
krippen ställd jotläpp
barnet skulle till att gråta
jotywär
hitåt
ljotwädrä kumm jotywär
ovädret kommer hitåt
jottär
hit-åt
jotä
stygg(förstärkningsord)
jä Olla wôttn, pôjkjotä!
ge Olle vanten, stygga pojke!
jumma
nu bjär ä fôll jumma kring knôjta
nu kommer det väl att eka runt knutarna
jågd
helg
kumm dämm hem ti jågde?
kommer de hem till helgen?
jåmen
”wänn ska ann mä jåmen um int mann ska bruk ann”
ex. glömt av jästen
jås, i jås
 nyss, för en stund sen
jä, jänär
här
jä a du, jänär bor o
här har du, här bor hon
jä atti´
o let sô jä atti´
hon sa så förut
jäifrå
härifrån
jä de åv jäifrå!
stick härifrån!
jä se
ge sig
i jännt me
jag ger mig inte
jä se denn
ä e’nt te jä se denn på
det kan man inte säga bestämt
jädo
bort, undan
gôk jädo!
gå härifrån!
jäld, jälda
eld, elda
ô jälda fôr kråkom
att elda för kråkorna=elda och ha fönstret öppet t ex
jällswåda
eldsvåda
Jäldsmor
jälok
arg, elak
ann wa jälok jävlaranamma
han var riktigt arg
jämnan
o e hungrug fô jämnan
hon är alltid hungrig
jängkom
behändig(storlek)
å uke jängkom kulla!
å en sådan behändig flicka!
jänna
gärna
jänna dä!
jänn, jätt, jäno
en, ett, en (fem.)
jänn karr, jätt gannystan, jäno kulla
en man, ett garnnystan, en flicka
jänwäjs
envis
jänär
här
jänär bor i
här bor jag
jänögd
hade ett öga
jänn jänögdan karr
en enögd man
järga
ärga, om koppar
kuportatjä a järga
koppartaket har ärgat
järma
klaga
järättär
hädanefter
jäso
jäsa
nu ska an jäso dejen
nu ska degen jäsa
jäspa, jäsped
gäspa, gäspade
då hästär jäsped wart ä jotwädär
när hästarna gäspade blev det dåligt väder
jäto
äta
kum in ô jät!
kom in och ät!
jäwuln
uttryck
jo jäwuln!
visst! Säkert!
jörom
full
karrär wa jöromär
jössäl
gödsel
o jössled morötär
hon gödslade morötterna