J

OREMÅLSVENSKAMENING PÅ OREMÅLMENING PÅ SVENSKA
jammlaprata oavbrutet, svamla. Katter som jamarSka o hôll på ô jammla sô där hel tide blir ä då fô trättsamt. Katta jammled ô willd inSka hon hålla på att svamla på det där viset blir det då för drygt. Katten jamade och ville in
jamms mähålla med (om strunt)jamsed int o da mä summ wanlehöll inte hon med om allt som vanligt
jassôjasåjassô ä dug a de nu!jaså det duger åt /passar dig nu!
jettingbyljjagetingbo
jesusknäppäräen som spelade gitarr
jeswintlättä gick sô jiswint ä sôdet gick så lätt
jettänt hugti jettänt hugt jär äjag ids (?) inte göra det
jidokådakåda som inte går att tugga
Jiftklossa
jímildgivmild, frikostig
jirwäxtfrodväxt
joderspeciellt ljud när man kärnade smör
jôll -uglarv, larviguken jôllug satä
vilken larvig jäkel
jôllkalllarvig manåj uken jôllkall!vilken larvig man!
jôlphjälpi jôlft ann mä höjag hjälpte honom med höskörden
jôlploshjälplösi kännd me sô jôlplosanjag kännde mig så hjälplös
joomljummenwatnä wa joome/joomt, joomär kwäldär, joomt wädärvattnet var ljummet
jomskäljumskeo add sårär jomskahon hade ont i ljumskarna
jop/djopdjupann da tjännen e djop annden tjärnen är djup
jorjuverann tvätted åv jorähan tvättade juvret
jôrg /-ärvilda barn
josljusann tjöft se jäno josbrôjna bracko
josnaljusnaä josnär snartdet ljusnar snart
josstatjeljusstakeä brann tri jos ti ståkondet brann tre ljus i staken
jothitkumm jot! häv de jot! (h)ar ä wäre jot nôn?kom hit! har någon varit hit?
jot te dagshittillshur ar ann klara se jot te dags?hur har han klarat sig hittills?
jota, jotumhitomann kamm ikapp ann jota Stenfasbronahan hann upp honom hitom Stenfasbron
jotingdum, elak,skum typ
jotläpp´ledsen mun'krippen ställd jotläppbarnet skulle till att gråta
jotywärhitåtljotwädrä kumm jotywärovädret kommer hitåt
jottärhit-åtjottär kumm int ann kringthit kommer han inte ofta
jotästygg(förstärkningsord)jä Olla wôttn, pôjkjotä!ge Olle vanten, stygga pojke!
julglyxaett väsen man skrämde barn mednu kumm nog julglyxa ô tar de då du går heem ti môrkne! sa dämm a Lage då ann wa litnNu tar nog 'julglyxan' dig då du går hem i mörkret! sa de till Lage då han var liten
jummanu bjär ä fôll jumma kring knôjtanu kommer det väl att eka runt knutarna
jågdhelgkumm dämm hem ti jågde?kommer de hem till helgen?
jåmen"wänn ska ann mä jåmen um int mann ska bruk ann"
uttryck då man glömt något
jås, i jås, i jånnstes nyss, för en stund seno kamm i jåshon kom för en stund sen
jä, gav, givege, gav, gett/givitjä me annda! a du give bôrt ann!ge mig den där! har du gett bort den!
jä, jänärhärjä a du, jänär bor ohär har du, här bor hon
jä atti´tidigare, föruto let sô jä atti´hon sa så förut
jäifråhärifrånjä de åv jäifrå!stick härifrån!
jä sege sigi jännt mejag ger mig inte
jä se dennä e'nt te jä se denn pådet kan man inte säga bestämt
jädobort, undangôk jädo!gå härifrån!
jäld, jäldaeld, eldaô jälda fôr kråkom
att elda för kråkorna=elda och ha fönstret öppet t ex
jällswådaeldsvådaställ´nt til någa jällswådo nu! I ha´nt sitt nôgo jällswåda jä ikringställ inte till så det börjar brinna nu! Jag har inte sett någon eld här i närheten
Jäldsmor
jälokarg, elakann wa jälok jävlaranamma
han var riktigt arg
jämnano e hungrug fô jämnanhon är alltid hungrig
jängkombehändig (storlek)å uke jängkom kulla!
å en sådan behändig flicka!
jännagärnajänna dä!ja gärna!
jänn, jätt, jänoen, ett, en (fem.)jänn karr, jätt gannystan, jäno kullaen man, ett garnnystan, en flicka
jänwäjsenviso e 'jänwäjs summ Tômsemes sudda', uke jänwäjsbracka!hon är envis (som en röd gris), vilken envis person!
jänärhärjänär bor ihär bor jag
jänögdhade ett ögajänn jänögdan karren enögd man
jär/djär mäbehövai jännt mä äjäjag behöver inte det här
jär /djär ill segöra sig illao jord ill se på benehon gjorde sig illa på benet
järo /djärogöradu ha'nt nô jänär ô järo!du har inget här att göra!
järgaärga, om kopparkuportatjä a järgakoppartaket har ärgat
järmaklaga
järättärhädanefterjärättär e ä du summ stanär hema um kwälda!hädanefter är det du som är hemma på kvällarna!
jäsojäsanu ska an jäso dejennu ska degen jäsa
jäspa, jäspedgäspa, gäspadedå hästär jäsped wart ä jotwädärnär hästarna gäspade blev det dåligt väder
jäto, åt, jäteäta. åt. ätitkum in ô jät!kom in och ät!
jäwulnuttryckjo jäwuln!visst! Säkert!
jöromfullkarrär wa jöromärmännen var fulla
jössälgödselo jössled morötärhon gödslade morötterna