Ig

Ord på Oremål                                      På svenska                                  Mening på Oremål                                    På svenska
i
jag
i e frå Ore
jag är från Ore
icken, icka, ickär
er, era
er ä icken cykel?
är det er cykel?
ifjod
förra året
ifjod war i uppi Swartusåsem ô tjördä
förra året körde jag uppi Svartusåsen
igäjnom
igenom
o gick igäjnom skåper
hon plockade i ordning i skåpen
ihel
ihjäl
ann slo ihel se
han slog ihjäl sig
ihôlug
ihålig
ihug, kumm ihug
minnas, komma ihåg
uken kann kumm ihug ôllo
vem kan komma ihåg allt
i jås
nyss, för en stund sedan
i ringd i jås
jag ringde nyss
ikalv
dräktig ko
ikwônn/ä
ekorre
ä sit jänn ikwônn uppi tôlln
det sitter en ekorre i tallen
illfundug
illmarig, `knepig`
illslug
illswidn
nervös
i e sô illswidn fô ä da
jag är så nervös för detdär
illwar
misstänksam
i wart illwar ä wa nô sattyg på gông
jag började misstänka att det var något sattyg på gång
illwule
blåsigt, kallt
ä e illwule wädär
det är ruggigt väder
imilla
mellan
imôrgo
imorgon
lätt ä wåro dest imôrgo
låt det vara tills imorgon
imperiös
i a sô imperiöst sårt
inna
innan
jä de teress inna ann kumm!
gör dig klar tills han kommer!
inna’
intill
krop inna’ na wäte
sätt dig nära henne
innaklen
invärtes dålig, magsjuk
innifrå
innefrån
irå (råd mä?)
håglös, kommer sig ej för
i irånt me nô
issa, isso, issn
den här, det här
issa e jänn tjôlkä
det här är en kälke
itjästär
idissla
ann tuggär itjästär
han idisslar