Hg

Ord på Oremål                                      På svenska                                  Mening på Oremål                                    På svenska
hackbälldn
narig hud
a o fått hackbälldn, krytjeln?
har hon fått öm och narig hud, stackarn?
hackmasin
redskap för att hacka halm i mindre bitar
hackslog
slåtter med lie
haddur
årtullar, handtag
hagärgryn
havregryn
kok wôss jänn hagärgrynsgröt, mor
koka oss en havregrynsgröt, mor
haje, hågon
hage
ann stänjer jänn haje/hågo a kunär
han gör en hage till korna
halkut
halt, halkigt
halwatn
diskvatten (med medel i) ex soda
o tömd halwatnä atta stugo
hon tömde ut diskvattnet bakom stugan
handgå
gå till fots
handsläfft
i wart handsläfft
hark/-är
mudd
o sticked hartjen a ar wôttn
hon stickade mudden till andra vanten
harka
kratta
harmen
skylla på
sätt’nt harmen på mi du
skyll inte på mig!
harmle
o tyckt sô harmle
hon tyckte det var så ledsamt/synd
harsk
hasklig, haskle
väldig
o wa hasklig på kaffe, ä wa haskle kôllt
hon drack mycket kaffe, det var väldigt kallt
hasklighet
”Å uke hasklighet”, sa SmidjeMalla
”Det var värst”, sa SmidjeMalla
hasomysa
messmör som blev vid den 1:a kokningen i fäboden, sedan kokades den om när de kom hem
mysa kund bi ’sandug’ då dämm koked um na
hass
hals
i a såran hass
jag har ont i halsen
hassabacka
rida på ryggen
kumm ska i hassaback de! Få i hassabacka?
kom får du rida på min rygg! Får jag rida på din rygg?
hassbrändo
halsbränna
ä e summ jäld ti hassem
det är som eld i halsen
hassklädä
halsduk
hastbullä
sockerkakssmet klickas ut på plåt
hastbulla jär man åv jänn tjôck ovispa smet
man gör hastbullar av en tjock, ovispad smet
hatje
hake
sätt dit håkån på döre
sätt på haken/kroken på dörren
hatt
gift kvinnas  huvudbonad till Oredräkten
hopdräjen atti, ä kôlledes nackrosa
hopdragen bak, kallades nackrosa
hejsn
överraskad, skrämd
hem (långt e),hema
hem, hemma
a du lôngt hem?, kumm hema mi du
har du långt hem?, kom hem till mig du
hemat
hem/-över
i ska jä me åv hemat
jag ska gå hem
hemywär
hemåt
o bar åv hemywär
o gick hemåt
hesom
ensam
ent i hesom fô jämnan
är inte jag ensam jämt
hessug
hetsig
o e sô hessug o da sô
hon är så hetsig
hetermära
ettermyra (små, bruna)
hetärnässla
brännässla
hila
rimfrost
ä e hila på träjner
det är rimfrost på träden
hisna
krippen hisned
hitt upp
komma på
wänn a du nu hitta upp?
vad har du nu hittat på?
hitta
heta
wänn hittär du då?
vad heter du?
hittas wa
hitt å, hatt å, hutte å
hända, falla in
nog kan ä hitt å
hitt åv
komma åt, vidröra, träffa
o hitted åv ann uppi skôllan
hon träffade honom i skallen
hjôlpa, hjôlft, hjôlft
hjälpa
hjôlp ann da krytjeln upp, ä hjôlft´nt sturt
hjälp den där stackarn upp, det förslog inte långt
hôckä, -r
späntade stickor att tända eld i(spånor)
hôgga
hugga
ann högg wänn wittär
han högg varje vinter
hôggädä
huvudgärd, kudde
hôj
hej
hôj hôj
hej hej
hôjd
hud, skinn
hôjs
hus
da står jätt gåmmålt hôjs
där står ett gammalt hus
hôjsgông
samling byggnader som hörde till en ägare i en fäbod
t.ex. stôrhôjs, mjôlkstuga, fjås, lite lada fô hackslog, swalä
hôjta
ropa
wänn hôjtär du ti?
varför ropar du?
hol
upphöjd markyta
hôl
hål
ann add jätt hôl ti bracken
han hade ett hål i byxan
hôla
håla
ann kröp nidi hôln
han kröp ned i hålet
hôld
håll, riktning
du få fôll gå a nô ant (jätt anna) hôld
du får väl gå i en annan riktning
hôlda, hulde
hålla, hållit
nog a i då hulde onom fô mer, ä hôld uppå än
nog har jag trott honom om mer, det håller uppe än (regn, snö)
hôlk
mudd
hôlkôkse
hôllta
halta
o hôlted
hon haltade
hôllt
halt
hästn e hôllt
hästen är halt
hôlmä
holme
hônka
BaggJärk hônked hästa då dämm add kwarko
hôrga
stänganordning på dörr; järn´ribba´ fastsatt i ena änden i ögla på dörren, den andra har hål som träs över märla och kil sätts i. Även tjatig, retsam person
hôrka
orka
i hôrkänt jär ä idag
jag orkar inte göra det i dag
hôrvil
örfil
du ska få de jänn hôrvil sô du dansär kringkring!
host
höst
i hostes
i höstas
hostug
hostig
kulla wa sô hostug
flickan var så hostig
hovdera
beräkna ’på en höft’, taxera
ann hovdered hur mytje fre ä skull gå a
han beräknade hur mycket höfrö det skulle gå åt
hôwwo
skalle
o slog se ti hôwde
hon slog sig i skallen
hôwwojörom
yr i skallen
i wart sô hôwwojörom sô i tror i måst lägg me litä
jag blev så yr så jag tror jag måste lägga mig en stund
hôwwo/klädä/
sjalett
sätt å di klädä!
sätt på dig sjaletten!
hugolos
ovillig, liknöjd
hugoloskur
kur sum int kam hem på kväldn -te kwäldem
kor som inte kom hem på kvällen
hugt
i jettänt hugt jär ä
jag ids inte göra det
hungrug
hungrig
i e wale hungrug
jag är jättehungrig
huppa
hoppa
i wart sô glad sô i kund a huppa uppa Gudä, o kamm huppendes
huppstur-är
uppspelt-a
hur
ja hur då!
ja visst!
hurves   ?
husä
toalett
o skull gå på husä
hon skulle gå på toa
hut
å hut a de!
hyddjä
skogshygge
wa jott ä e mä kalhyddjen
det är fult med kalhyggen
håmmor
hammare
hårbiska
fläta
hårdläjva
förstoppad
ann e hårdläjva, stackarn
han är hård i magen
hårdtjäfta (om häst)
hårgål
hårrem, päls
hårohässla, -ur
sandödla, -or
hårug
behårad
o wa lônghårug
hon hade långt hår
hås
stund
lägg de jäna hås, wäte
lägg dig en stund vetja
håso, häsed
glida, gled
o häsed nid frå lasse
hon gled ner från (hö)lasset
håssa, hôssa
(hån)skratta
häft åv
(knappt om tid)
i häftänt åv byrja
det är ingen idé börja
häfta
hindra
nu häftär i de ô
nu hindrar jag dig också
häjdera
ti kunn häjdera!
häjsn
överraskad/rädd
i wart sô häjsn
jag blev så rädd
häl ôjt
stå ut
ä e barä ti häl ôjt, i hälänt wänta
det är bara att stå ut, jag orkar inte vänta
hälkrättja
o såt hälkrättja
hon satt på huk, grensle över hälen
häll
heller
i a fôll int djort ä häll
det har väl inte jag  gjort heller
hänklär
hängslen
hännt
händig, van
ann wa sô hännt ann da sô
han var så händig
häre/håro
hare
fick´nt ni nôn häro idag?
skjöt ni ingen hare idag?
härvel  =knäppbuttjen
handdriven vinda med inbyggt räkneverk då man gör garnhärvor
häsja (v. sub.)
att hässja,höhässja
wi hjôlftes a ô häsja,       ä e tri gôlv ti häsjen
vi hjälptes åt att hässja, hässjan är tre ’golv’ lång
hätta
mössa
sätt å de hätto!
sätt på dig mössan!
hättlos
jänn hättlosan dag
något osannolikt händer
häv di jädo!
stick härifrån!
häv sta
kasta/tömma bort, ha iväg
häv sta ä da atta knôjtn, häv di sta ô djär ä
töm ut det där bakom knuten, ha dig iväg och gör det
häwle
bra, ´fett´
ä want sô häwle hema
vi hade det inte så fett hemma
häwlär/häwla
2 stänger att lasta på, bars av 2 personer
ta dämm da häwla du
ta i stängerna där du
höta
hytta
ann höted a me mä nävån
han hytte åt mig med näven