Gg

Ord på Oremål                                      På svenska                                  Mening på Oremål                                    På svenska
gadd
stig
jänn härå kan gadda
gale
fel
jänt nô gale nu, dra ti gale
gör inte något dumt nu, få i fel strupe
galldär
galler
ann skull nog sit att galldär annda
den där skulle nog sitta inne (bakom galler)
gallku
ko som inte blir dräktig
gammbäln,
gamblärä
äldre
gammbäln hôll ô tar me
jag håller på att bli gammal
gammälgôssä
ungkarl
gammälkulla
ungmö
gammäljärk
Hin Onde
gammälmodug
omodern
o add jänn gammälmodugan tjossla
hon hade en omodern kjol
gann
garn
tjöp gann sô ska i stick de jätt suckpar
köp garn ska jag sticka dig ett par strumpor
glanskäjs
blankis
ann slog ikull se på glanskäjsn
han halkade omkull på blankisen
glape
öppet
ä e sô glape mä fô kôrtär gardinär
det blir så öppet med för korta gardiner
glasogur
glasögon
i a glämmt åv glasogur hema
jag har glömt glasögonen hemma
glasä -e
fönstret
puts glasä, titt ôjt geinom glasä-e
putsa fönstret, titta ut genom fönstret
glia
blänka, skina?
ruttjen wa sô stjitug sô ä glied åv nom
rocken var så smutsig att det blänkte om den
gliffa
spricka i vägg
glims
fel, slå slint
ä slog glims
det slog slint
glindra
glittra
ogur glindred summ stiärnur
ögonen glittrade som stjärnor
glint
glipa
reva
ann add jäna glipo te bracken
han hade en reva i byxorna
glis, gris
gles
o add glist milla tandom
hon hade glest mellan tänderna
glisa
kisa
ann glised
han kisade
glishôlur, -gropär
smilgropar
glohyba
nyfiken/besvärad
glosa
fläck
ä wa glosur på glasä
det var fläckar på fönstret
gluffa (?)
håla i vägen
glufsa, glufsug
oförsiktig
´gluggtappär´
”Jäkla gluggtappär!” sa dämm då mann wa nyfitjen (ättär Elviro)
glunkas
i hödd glunkas umm nô släjkt
jag hörde talas om något sådant
glutra
småskratta
glåmug
se blek ut
o såg då sô glåmug ôjt o da sô
hon såg då så blek ut hon så
gläm åv
glömma
o trodd um o hadd glämt åv ô bräjd åv spisn
hon funderade om hon glömt stänga av plattan
glämsk
glömsk
gnaghäl, gnagotär
en som tjatar
ä wa jänn riktig gnagotär!
gnagskura
en som tjatar/är nyfiken
jäna riktiga gnagskura er o
hon är en riktigt nyfiken/tjatig en
gnagosko
gnagosår
skavsår
ann add gnagosår sô hälär blöddä
han hade skavsår så hälarna blödde
gnagotär
gnagug
tjatig
ann gnog
han tjatade
gnek, gneka
gnissel, gnissla
ä gneked ti rugåln
det gnisslade i gärdsgården
gnil
oljud
gnila, gnall
ann gniled på fioln
han gnisslade på fiolen
gnissug
otålig
krippen gnissed upp ô nid
barnet for hit och dit
gnistra (långt i)
gnistra
ä gnistred ti spisn
det gnistrade i spisen
gnurka
småskratta
an barä gnurked i ställä fôr ô språka
han bara lät ? i stället för att prata
gnågo, gnog/gnagdä, gnäje
att tjata
i gnog mä Anno att wi skull fäd wäven
jag tjatade på Anna att vi skulle göra klar väven
gnäddja
gnägga (om häst)
hästn gnäddjed
hästen gnäggade
gnäjda
springa
an gned atta knôjtn
han sprang bakom knuten
go fôr
ann wa go fôr ô stôlp bytto
han lyckades tippa hinken
gôl
gul färg
o add gôlär låkon
hon hade gula lakan
gôlv
golv
fyra stig milla krakom e jätt gôlv
mått på hässja
gông, gônjen
gång, gången
ä wa fôst gônjen
det var första gången
gôngsirka
skavsår mellan skinkorna
ä hjôlp mä pärmjöl älldå jänn aldärpinnä um ann a gôngsirko
det hjälper med potatismjöl eller en (barkad) pinne av al om man har skavsår mellan skinkorna
gôr
var , också förstärkningsord
ä gôred yr såre, o e sô gôr trôkug
såret varade, hon är så väldigt tråkig
gôrläpa
(hot) såra så att varet rinner, även benämning på kvinna
i ska gôrläp de! Sårä gôrläpt hel wiko. O da gôrläpa!
Såret varade hela veckan.
gôrma
gorma
wänn gôrmär du ti?
vad väsnas du om?
gôro
vara (ur sår)
kni gôred
knät varade
gôrkåda
ä gå´nt tugg ihop gôrkådo
en viss sorts kåda kan man inte tugga
gôrsgôssä
syskonlös välbeställd man
gôräwling
kvidd (elritsa)
summ man tog yr mörgröpär ex. Brunmöre
Gotrisbjär
fäbod
gôtt
smakligt, gott
ä smäked gôtt, ä ent gôtt te wito
det smakade bra, det är inte lätt att veta
grama
riva åt sig, ta fort
gramsa (långt a)
ta på
lätt´nt dämm gramsa på ann, ä bi fläckut då
låt dem inte ta på den, den blir fläckig då
gran, gränär
gran, granar
granmor
stor fin granskog, rent inunder
Granmorgata i Sunnahed
wäjen summ gick twässywär sturåkärn
vägen som gick över den stora åkern (ned mot tjärn)
gravswäjnä
grävling
gras
gräs
spitä låg ti grase
spettet låg i gräset
grashuppa
gräshoppa/smällare
gret
grät
wi gretom ti bänkom
gripon-ä
handtag-et, knopp-en
gris, grist
gles, glest
sir du grist, ell? grist milla slanom
ser du dåligt, heller? glest mellan slanorna
grôcka
små unggranar=grö,  skrynkla på skinn, otrevlig kvinna
Grodflätt
gammal lek, man sprätte iväg en groda med hjälp av en bräda lagd över en sten
grôjvo
ligg å grôjvo, lägg na på grôjvo
ligga på mage, lägg henne på magen
gruvsamt
motigt
ä wa gruvsamt byrja
det var motigt att börja
Grypeslok
namn
ä ligg nôgur uppi budär
ligger någonstans uppe i Norr- /Sörboda
grywla
krypa
o bôtngrywlär o da
hon går på botten den där
grå, gråja, gråjär
grå, gråa
wan’t ä nôgär gråjär stugur summ sto da
det stod några grå hus där
gråsuckur
ullstrumpor
mormor stack gråsuckskaft
mormor stickade skaft till ullstrumpor
gräjma, -o
grimma, grimman
sätt å kuna gräjmo!
sätt grimman på kon!
gräjs
gris
a du nôgär gräjsa i år?
har du några grisar i år?
gräsas
grimasera, göra miner
si hur ann gräses
grättjut
ojämnt, oländigt
ä wa sô oförändärle grättjut
det var väldigt ojämn terräng
grön
(förstärkningsord)
o e grön jäklug te kôjta,  ”grön anacka!” sa TravärmesKarin
hon är jätteduktig att springa
grötmôlla
visp gjord av årsskott på en tall
gucka
göken
uke gucka!
guckudämp
snöfall på våren
gudslånä
wa rädd um gudslånä
gumsä
bagge
gumsn wa jälok
baggen var elak
gusum
”tack fô kaffe ô gusum fô sukrä”
gå, gick (med g inte j), gått, gänje
gå, gick, gått
o gick ättär påstn
hon gick för att hämta posten
gå um
dröja
ä gick um jätt helt år
gål
gård
er ä nôn hema ti gåln?
är det någon hemma?
gålbjälla
nedsättande uttryck
jäna sum spring i gålom
en som ’springer i gårdarna’
gåle
inte värt
ä e’nt gåle jä nô släjkt, ä e’nt gåle kumm a ann da nô
gålgras
gräs på gårdsplan
gålgras wart aldrig lôngt
gålmilla
från gård till gård
o gick gålmilla, dämm gick ô hjôlft waran klipp mattslarvur
gåmmol, gamblärä, gammlest
gammal, äldre, äldst
ä wa jätt gåmmolt hôjs
det var ett gammalt hus
gåpo, gäped
gapa, gapade/vara högljudd
o gäped sô dämm kund mat na
hon gapade så de kunde mata henne
gädda (med g-ljud)
gädda
fick du nôga gäddo?
fick du någon gädda?
gäjnom
genom
o gick gäjnom fôllbärsräjsä
hon gick genom hallonsnåret
gäjmanä
ventilationspipa i skorsten
ä lyst ti gäjmanä, lätt bulln ligg bôrti gäjmannä ô tôrka (ô ättärgrädda)
gälda
kastrera
dämm gälded brännsken
de kastrerade hingsten
gälkall/gätkall            gätkulla
vall (-pojke) -kulla
dämm läst kunär
de passade korna
gäm se
gömma sig
wa gämd du de nôgur?
var gömde du dig?
gässla
ändär gässlo
gå åt ett annat håll med korna på bete
gäta, gät kunär
valla, valla korna
Olga gätt uppi Dansbudär
Olga vallade kor i Dansbodarna
gäv
attraktiv, åtråvärd
ä e jänn gäv pôjk ä
gäwla
o gäwled mä benom
hon satt med benen brett isär