Fg

Ord på Oremål                                      På svenska                                  Mening på Oremål                                    På svenska 
falle  (Ö-vik)
farligt
ä ent falle
det är inte farligt
falokôrv
falukorv
falokôrv ha rädda läjvä på môngär gammelgôssa
falukorv har räddat livet på många ungkarlar
famsa
vifta
krippen famsed mä armom
barnet viftade med armarna
far
ann far fôll ô jär se nô
han lär väl råka illa ut
farlen
farlig
e katta farlen tro?
är katten farlig tro?
fasmor
farmor
fasna
fastna
ann fasned mä hande ti widoklyven
han fastnade med handen i vedklyven
fassner
aska, sotflagor
ä kamm fassnär ti mysogryto
det kom sotflagor i messmörsgrytan, sa Olga
fast
fastän, trots
o djord sô fast i hadd sagt a na
hon gjorde så trots att jag sagt till henne
fasta
faster
gôk bôrta fasto mä issa!
gå till faster med det här!
fatig
fattig
hant man jämt wäre fatig
jag har alltid varit fattig
fatigdom (långt o)
fattigdom
fatigdomen byrjär ti widobudn
fattigdomen börjar i vedbon
fela
smeka, stryka
fel me litä på ryddjem
stryk mig lite på ryggen
feles
fattas
ä feles twå kronur, wänn feles ä di då?
det fattas två kronor, vad är det för fel med dig då?
fessa
lätt städning
i hôll åv ô fessär åv litä
jag håller på att städa lite
fia
följa
wi skum fia ô
vi ska också följa
fipla
plocka, fumla
i ant tid ô fipla mä nô släjkt
jag har inte tid att plocka med något sådant
fistja
fiska
ska du sta ô fistja?
ska du iväg och fiska?
fitje, -är
kärve av lin
dämm häsjed läjnfitjär ?
fjod
förra året
i fjod war i uppi Swartusåsn ô tjördä, i fjod um sumor
förra året körde jag (timmer) i Svartusåsen, sommaren förra året
fjukosmör
smör och kärnmjölk kan inte skiljas (för varmt)
fjås
ladugård
gå ôjte fjåsä
gå ut i ladugården
fjåskammar
Fjäcka
Ores första industri?
fjälung
rymdmått
ann mätt upp jänn fjälung pärur
han mätte upp ’en fjälung’ potatis
fjöl
vändskiva på plog
fladra
fladdra
/o cykled/ sô hårä fladred atta ärom
/hon cyklade/ så håret fladdrade om öronen
fladrug
ostadig, lättsinnig
flatlôjs
flatlöss
flede
flera
ä går flede wäjär dittär
det går flera vägar dit
flenhôjs
fettknöl
ann hadd jätt flenhôjs atti nackan
han hade en fettknöl baki nacken
fleta
fläta
sô finär fletur du a!
så fina flätor du har!
flino
flina, le
o flined a nom
hon log mot honom
flintskôllug
flintskallig
ann wa wäl flintskôllug
han var helt utan hår
flitta, flatt, flutte
sprätta iväg, hoppa iväg
twåln flatt sta
tvålen for iväg
floga
flyga
floga runt wärde
flyga runt världen
flogwärk
gikt, reumatism
flot, flote
myr, -en
ann gick nid se ti flote
han gick ner sig i myren
flôt, flôtug
ister, flott- flottig, svettig
ta fram flôtkappen, du     ä flôted åv me, flôtä rann
ta fram skålen med ister, du                    jag svettades, svetten rann
flota, flöt, flute
flyta, flöt, flutit
flôtä a flute upp
fettet har flutit upp
flôto
flotta timmer
dämm flôted timmer ti Oreåna
de flottade timmer efter Oreälven
flôtpärur
potatis kokt i köttspad
ä e gôtt mä flôtpärur
flugslämma
flugsmälla
ta jot flugslämmo du
ta hit flugsmällan
flugtäska
flugsmälla
flugut
mycket flugor
ä wa sô flugut jänär sô
det var många flugor här
flygmasin
flygplan
ä kamm jänn flygmasin ywär sjiön
det kom ett flygplan över sjön
flyt -t, flytärt
odrygt
tôllwid e flytbrändärä än bjôrtje, ”ann e sô flyt/flytärt ann da pänindjen”
flåkug
bry sig om något oväsentligt
e du flåkug käling smält´nt snon! Ann da flåtjen!
flåså, flased/fläsed
skala, skalade
flas pärur
skala potatis
fläck
stund
kumm jot jänn fläck!
kom hit en stund!
fläksa
vifta  ?
fläks åv matto du.Lujen fläksed
skaka mattan du.lågan fladdrade
fläma
kanta timmer
flämôkse
ann flämed lôngsäjdur  på stuttjen
flänsust
fläpa
som man rör fingret när man spelar kula
fläskhäsja
tjock kvinna
fläskswål
fläsksvål
o hängd ôjt fläskswåla a fuglom
hon hängde ut fläsksvål åt fåglarna
flätgås
smörgås med
flätär
grädde
flätta, flätted
kasta iväg
fnalla, fnallug
saktfärdig
fnôjsa
fnysa
o fnôjsed, ann kamm fnôjsendes
hon fnös, han hade bråttom
fnåso
prassla
ä fnäsär bôrti råna
det prasslar i vrån
fô den deln
på grund av
fôbjoda
förbjuda
annt i fôbjude de jär sô!
har jag inte förbjudit dig göra så!
fôhand
att vänta
ent ä hostn fôhand
det är snart höst
fol se
försörja sig
addnt ann siu krippa te fola
han hade sju barn att försörja
fôlda
fålla
a du fôlda upp bracko?
har du fållat upp byxorna?
fôlk, fôlkut
folk, mycket folk
ä wa fôlkut på acksjon
det var många människor på auktionen
fôll
väl
ä e fôll sô
det är väl så
fôllbär (-ber)
hallon (uttalas olika i byarna)
fôllbärsräjs
hallonbuskage
fôlld
fålla
o fôllded upp kappo
hon fållade upp kappan
fônga
fånga
fôngst
fångst
fôngä
fånge
fônster
fönster
fôr se
tidigt utvecklad
kulla e sô fôr se
flickan är så duktig för sin ålder
fôrfötär
framfot på strumpa
a du stuttje fôrfötär?
fôrka, fôrk fôr
förmana, varna
du såg hur ä gick, i a då fôrka de
fô`rlåtn
draperi
o drog fôr fôrlåtn
hon drog för draperiet
fôrm
form
o smited ti smör ti sukärkaksfôrmen
hon smörade sockerkaksformen
fôrrn
hellre, innan
”Fôrrn i swält ihel jät i fôll i hel me”, sa KattLassä
”Hellre äter jag väl ihjäl mig än jag svälter ihjäl” sa KattLasse
fôrôjt
förut, tidigare
du jord då sô fôrôjt
så gjorde du då förr
fôrrklä
förkläde
o satt å se fôrrklä
hon satte på sig förklädet
fôrsia
försynt, blyg, tillbakadragen
ann e sô fôrsia sô
han är så blyg
fôrsikämen
försigkommen
fôrsjärärä
förskärare
fôrskôtt
förskott
fôskalig
alltför värdefull, för god för, ömtålig
ta´nt o da bracko o e fôskalen
ta inte den byxan den är onödigt fin
fôss, fôssa
fors, forsa
ä fôssed fram
det forsade
fôst
först
nu kumm ann da fôsta tri
nu först kommer den där
fôstônd
förstånd
annt du nô fôstônd du
är du dum eller
fôstôndug
förståndig
uke fôstôndug kulla
vilken förståndig flicka
fôståvä
farstun
ann satt frå se styvlur ôjte fôståvä
han ställde stövlarna i farstun
fôrsätt
bet, hjälplös
fôssk
murket, ruttet
mattslarvsnystanä add luddje sô ländje sô ä wa summ fôssk inni
fot, fotär/fötär(Ö-vik)
fot, fötter
tjossln nådd nida fotom
kjolen räckte ner till fötterna
fotbla
foten framför hälen
fotbusa
veck på täcket i fotändan
o djord jäna fotbuso ti sänjen
hon vek täcket till en skön ´håla´för fötterna
fotknyklär
fotknölar
fotlid/-jär
fotled/-er
ä e´nt gôtt ô dansa då ann a sårär fotlidja
det är inte lätt att dansa då man har ont i fotlederna
frak
god, snäll
frakt á se
förse sig
fra’mma
framför
ann sto framma spisem
han stod framför spisen
fram a’
mot
o gick fram a’ nom
hon gick fram till honom
frammtjôlka
frammum
framför
frammwi
framtill
fre
frö
i a tjöft höfre
jag har köpt höfrö
frid a se
ta för egen del
frident a de ôlltihop!
ta inte allt för egen del!
frimärtjä
frimärke
ä gick a flede frimärtjer
det behövdes flera frimärken
frodug
välväxt, mullig, fet
o e sô frodug ô fin
frosa
frysa
i fros sô!
jag fryser!
frôssa
frossa
ä e onödut frôssa mä widem
frôst
frost
ä a wäre flede frôstnäter
det har varit frost flera nätter
frôt
busfrön
uke jäkla frôt!
vilka buspojkar!
frynda
surra, brumma
ä frynded jäna fluga
en fluga surrade
fryndbôrrä
skalbagge (brummande), snurra man vrider till
fryndug
sur, kinkig ?
frå
ifrån
wa kumm du frå?
varifrån kommer du?
frå til se
morna till sig
fråga
”fråg me um nô mer summ int i wät”
”fråga mig om något mer som jag inte vet”
fråt, fråtut
 insekter, knott
ä e fråtut ôjtä
det är mycket knott
fråtå
släppa väder
fräd se
förfrysa sig
ann fräded se ti skojem
han förfrös sig i skogen
fränwid
skör ved
frästa
pröva
um ann skull frästa ta se upp då
om man skulle pröva att resa sig då
fugäl
fågel
wittärfuglär
vinterfåglar
fugälhôlk
fågelholk
o såg ôjt summ jänn fugälhôlk i ogom
hon satt och gapade
fugälskräma
fågelskrämma
fule
föl
fullbôrga fôlk
burgen, rik, myndig
fulle
ramlat
i a fulle sô mjokt sô
jag har ramlat så mjukt
fullplita
fullskrivet/-kladdat
fullstjäla
normal
fullstur
vuxen
fullt ôjt
normalbegåvad
ent du fullt ôjt din satä!
är du inte riktigt klok!
fulostinn
ett dräktigt sto
fyre
före, innan
ä e näst fyre mä na
det är strax dags
fyremiddag
förmiddag
wi skum träffas på fyremiddan
vi ska träffas på förmiddagen
fårad
ett får
jänn fårad
ett får
fårtalgmôln
molnformation som förebådade fint väder
fårå, färe
hur a du färe då
vad har du gjort dig
fåton
handtag på laggkärl?gryta?
fåton ti tenen
handtag på grytan
fåwitsko
i gånn’t jänna ti fåwitsko häll    sa Stens Karin
jag går inte gärna utan ärende, sa Stens Karin
fäboställä
fädas
stöka till, ställa till oreda, vara dum med
fädas på ä da wise! å te kunn fädas mä kräk!
ställa till på det där viset! Missköta djur på det där viset!
fädug
färdig
i ent fädug på lôngär dågo
det tar tid innan jag blir klar
fägål
inhägnad för djur
fägåsgata
inhägnad väg för djuren
fäjen
belåten, nöjd
jassô o e fäjen djär ä nu
fäkta
vifta
o fäkted mä armom
hon viftade med armarna
fäktut
jäktigt, mycket att göra
ä e sô fäktut sô
det är mycket att göra
fäl
spår?
fält (långt ä)
i a sô fält
jag har så mycket att göra
färm
kvick, snabb
ann ent nô färm
han är senfärdig
färmitet
snabbhet, ’skjuts’
ä wa färmitet ti ä da kwinnfôltjä
fässlär
axelremmar
hak på o da fässle du
haka på axelremmen (åt mig) du
fässäng
madrass med halm i
ann stupped ti halm ti fässändje
förmer se
göra framsteg
o förmerär se oda kulla sô!
hon är så duktig den där flickan!
förä
före, underlag
ä wa jätt slaskut förä
det var ett blött väglag
föskalig
för fin
ta´nt o da bracko o e fôskaln
ta inte de där byxorna de är för fina