F

OREMÅLSVENSKAMENING PÅ OREMÅLMENING PÅ SVENSKA
falle  (Ö-vik)farligtä ent falledet är inte farligt
falokôrvfalukorvfalokôrv ha rädda läjvä på môngär gammelgôssafalukorv har räddat livet på många ungkarlar
famsaviftakrippen famsed mä armom
barnet viftade med armarna
farann far fôll ô jär se nôhan lär väl råka illa ut
far mä'hantera ovarsamt, oaktsamtuken a då färe mä botje sô!vem har då varit så oaktsam om boken!
farlenfarlige katta farlen tro?är katten farlig tro?
fasmorfarmor
fasnafastnaann fasned mä hande ti widoklyven
han fastnade med handen i vedklyven
fassneraska, sotflagorä kamm fassnär ti mysogrytodet kom sotflagor i messmörsgrytan, sa Olga
fastfastän, trotso djord sô fast i hadd sagt a nahon gjorde så trots att jag sagt till henne
fastafastergôk bôrta fasto mä issa!gå till faster med det här!
fatigfattighant man jämt wäre fatigjag har alltid varit fattig
fatigdom (långt o)fattigdomfatigdomen byrjär ti widobudnfattigdomen börjar i vedbon
fela, feledsmeka, strykafel me litä på ryddjemstryk mig lite på ryggen
feles, feler, feledesfattas, fattadesä feler twå kronur, wänn feles ä di då?det fattas två kronor, vad är det för fel med dig då?
fessa, fessedlätt städningi hôll åv ô fessär åv litä
jag håller på att städa lite
fia, fiedfölja, följdewi skum fia ôvi ska också följa
fickomfickwi fickom ingan fiskvi fick ingen fisk
fipla, fipledplocka, fumla, plockade, fumladei ant tid ô fipla mä nô släjkt
jag har inte tid att plocka med något sådant
fistja, fistjedfiska, fiskadeska du sta ô fistja?ska du iväg och fiska?
fitje, -ärkärve av lindämm häsjed läjnfitjär ?
fjodförra åreti fjod war i uppi Swartusåsn ô tjördä, i fjod um sumor
förra året körde jag (timmer) i Svartusåsen, sommaren förra året
fjukosmörsmör och kärnmjölk kan inte skiljas (för varmt)
fjåsladugårdgå ôjte fjåsägå ut i ladugården
fjåskammarrum i ladugård där man kylde mjölk
FjäckaOres första industri?
fjälungrymdmåttann mätt upp jänn fjälung pärurhan mätte upp 'en fjälung' potatis
fjärndelen kvarts, en fjärdedels (ex gris)nä dämm skull barä ha jänn fjärndel issn gôndjennej de skulle bara ha en kvarts (gris) denna gång
fjölvändskiva på plog
fladra, fladredfladdra, fladdrade/o cykled/ sô hårä fladred atta ärom
/hon cyklade/ så håret fladdrade om öronen
fladrugostadig, lättsinnig
fladärmôjsfladdermuso såg fladärmôjsär ti môrknehon såg fladdermöss i mörkret
flatlôjsflatlöss
fledefleraä går flede wäjär dittärdet går flera vägar dit
flenhôjsfettknölann hadd jätt flenhôjs atti nackanhan hade en fettknöl baki nacken
fletaflätasô finär fletur du a!så fina flätor du har!
flinoflina, leo flined a nomhon log mot honom
flintskôllugflintskalligann wa wäl flintskôllughan var helt utan hår
flitta, flatt, fluttesprätta iväg, hoppa ivägtwåln flatt statvålen for iväg
floga, flög, flujeflyga, flög, flugitdämm floga runt wärde, a du fluje nôngông?de flyger jorden runt, har du flugit någon gång?
flogwärkgikt, reumatism
flot, flotemyr, -enann gick nid se ti flotehan gick ner sig i myren
flôt, flôtugister, flott- flottig, svettigta fram flôtkappen, du     ä flôted åv me, flôtä rannta fram skålen med ister, du                    jag svettades, svetten rann
flôtbröman la ner hårt bröd i stekflottet
flota, flöt, fluteflyta, flöt, flutitflôtä a flute uppfettet har flutit upp
flôtoflotta timmerdämm flôted timmer ti Oreånade flottade timmer efter Oreälven
flôtpärurpotatis kokt i köttspadä e gôtt mä flôtpärur
flôtärbåtbåt vid flottning
fluga, flugur, flugomfluga, flugor, flugornaä wa fullt mä flugur på kliisterbandä. Flugosatär bäjtas! o lagg ywär matn fô flugomdet var fullt med flugor på klisterbandet. Flugjäklarna bits! hon lade över maten så flugorna inte kom åt
flugorucka
flugslämmaflugsmällata jot flugslämmo duta hit flugsmällan
flug(o)täskaflugsmällahäv jot flugtäsko duge mig flugsmällan
flugutmycket flugorä wa sô flugut jänär sôdet var många flugor här
flussugsvullenflussug uppi ogomsvullen i ansiktet
flygmasinflygplanä kamm jänn flygmasin ywär sjiöndet kom ett flygplan över sjön
flyt -t, flytärtodrygttôllwid e flytbrändärä än bjôrtje, "ann e sô flyt/flytärt ann da pänindjen"
flåkugbry sig om något oväsentligte du flåkug käling smält´nt snon! Ann da flåtjen!
flåså, flased/fläsedskala, skaladeflas pärurskala potatis
fläckstundkumm jot jänn fläck!kom hit en stund!
fläksavifta  ?fläks åv matto du.Lujen fläksed
skaka mattan du.lågan fladdrade
flämakanta timmer
flämôkseann flämed lôngsäjdur  på stuttjen
flänsust
fläpasom man rör fingret när man spelar kula
fläskhäsjatjock kvinna
fläskswålfläsksvålo hängd ôjt fläskswåla a fuglomhon hängde ut fläsksvål åt fåglarna
flätgåssmörgås med
flätärgrädde
flätta, flättedkasta iväg
fnalla, fnallugsaktfärdig
fnôjsafnysao fnôjsed, ann kamm fnôjsendeshon fnös, han hade bråttom
fnåso, fnasedprassla, prassladeä fnäsär bôrti rånadet prasslar i vrån
fô den delnpå grund av
fôbjodaförbjudaannt i fôbjude de jär sô!har jag inte förbjudit dig göra så!
fôhandatt väntaent ä hostn fôhanddet är snart höst
fol seförsörja sigaddnt ann siu krippa te folahan hade sju barn att försörja
fôldafållaa du fôlda upp bracko?har du fållat upp byxorna?
fôlk, fôlkutfolk, mycket folkä wa fôlkut på acksjondet var många människor på auktionen
fôlks, ti fôlks(ut) bland folk, du kan'nt si ôjt sô där um du ska ti fôlksså där kan du inte se ut om du ska ut bland folk
fôllvälä e fôll sôdet är väl så
fôllbär (-ber)hallon (uttalas olika i byarna)
fôllbärsräjshallonbuskage
fôlldfållao fôllded upp kappohon fållade upp kappan
fôngafånga
fôngstfångst
fôngäfånge
fônsterfönster
fôr setidigt utveckladkulla e sô fôr seflickan är så duktig för sin ålder
fôrfötärframfot på strumpaa du stuttje fôrfötär?
fôrka, fôrk fôrförmana, varnadu såg hur ä gick (inte j-ljud), i a då fôrka dedu såg hur det gick men jag har då varnat dig
fô`rlåtndraperio drog fôr fôrlåtnhon drog för draperiet
fôrmformo smited ti smör ti sukärkaksfôrmenhon smörade sockerkaksformen
fôrrnhellre, innan"Fôrrn i swält ihel jät i fôll i hel me", sa KattLassä"Hellre äter jag väl ihjäl mig än jag svälter ihjäl" sa KattLasse
fôrôjtförut, tidigaredu jord då sô fôrôjtså gjorde du då förr
fôrrförrfôrr i wärdeförr i tiden
fôrrkläförklädeo satt å se fôrrklähon satte på sig förklädet
fôrsiaförsynt, blyg, tillbakadragenann e sô fôrsia sôhan är så blyg
fôrsikämenförsigkommen
fôrsjäräräförskärare
fôrskôttförskott
fôråräförra året
fôskaligalltför värdefull, för god för, ömtåligta´nt o da bracko o e fôskalenta inte den byxan den är onödigt fin
fôss, fôssafors, forsaä fôssed framdet forsade
fôstförstnu kumm ann da fôsta trinu först kommer den där
fôstôndförståndannt du nô fôstônd duär du dum eller
fôstôndugförståndiguke fôstôndug kullavilken förståndig flicka
fôståväfarstunann satt frå se styvlur ôjte fôståvähan ställde stövlarna i farstun
fôrsättbet, hjälplös
fôsskmurket, ruttetmattslarvsnystanä add luddje sô ländje sô ä wa summ fôssk inni
fot, fotär/fötär(Ö-vik)fot, föttertjossln nådd nida fotomkjolen räckte ner till fötterna
fotblafoten framför hälen
fotbusaveck på täcket i fotändano djord jäna fotbuso ti sänjenhon vek täcket till en skön ´håla´för fötterna
fotknyklärfotknölar
fotlid/-järfotled/-erä e´nt gôtt ô dansa då ann a sårär fotlidjadet är inte lätt att dansa då man har ont i fotlederna
fotumfotflytta fram en fot och sedan sätta den andra bredvidhälsinja wa sô sår sô o gick fotumfot hon hade så ont i hälsenan så hon gick 'ett steg i taget'
frakgod, snäll
frakt á seförse sig
fra'mmaframförann sto framma spisemhan stod framför spisen
fram a'moto gick fram a' nomhon gick fram till honom
framdelsframme (om sak)jo män nog stog fôll josstatjen framdelsjo men nog stog väl ljusstaken framme
framtjôlka
framumframför
framwiframtill
framtaluglösmynto e sô framtalug o da sôhon kan säga vad som helst (oartigt mm)
frefröi a tjöft höfrejag har köpt höfrö
frepärursättpotatisa du täje fram frepärur yr tjällärn?har du tagit fram sättpotatisen ur källaren?
frid a seta för egen delfrident a de ôlltihop!ta inte allt för egen del!
frimärtjäfrimärkeä gick a flede frimärtjerdet behövdes flera frimärken
frodugvälväxt, mullig, feto e sô frodug ô fin
frosa, frös, frusefrysa, frös, frusiti fros sô!jag fryser!
frôssafrossaä e onödut frôssa mä widem
frôstfrostä a wäre flede frôstnäterdet har varit frost flera nätter
frôtbusfrönuke jäkla frôt!vilka buspojkar!
fryndasurra, brummaä frynded jäna flugaen fluga surrade
fryndbôrräskalbagge (brummande), snurra man vrider till
fryndugsur, kinkig ?
fråifrånwa kumm du frå?varifrån kommer du?
frå til semorna till sig
fråga"fråg me um nô mer summ int i wät""fråga mig om något mer som jag inte vet"
fråt, fråtut insekter, knottä e fråtut ôjtädet är mycket knott
fråtåsläppa väder
fräd seförfrysa sigann fräded se ti skojemhan förfrös sig i skogen
fränwidskör ved
frästaprövaum ann skull frästa ta se upp dåom man skulle pröva att resa sig då
fugälfågelwittärfuglärvinterfåglar
fugälhôlkfågelholko såg ôjt summ jänn fugälhôlk i ogomhon satt och gapade
fugälskrämafågelskrämma
fuleföl
fullbôrga fôlkburgen, rik, myndig
fulleramlati a fulle sô mjokt sôjag har ramlat så mjukt
fullplitafullskrivet/-kladdat
fullstjälanormal
fullsturvuxen
fullt ôjtnormalbegåvadent du fullt ôjt din satä!är du inte riktigt klok!
fulostinnett dräktigt sto
fyreföre, innanä e näst fyre mä nadet är strax dags
fyremiddagförmiddagwi skum träffas på fyremiddanvi ska träffas på förmiddagen
fåm(vi) fårwi fåm fôll sivi får väl se
fåradett fårjänn fåradett får
fårtalgmôlnmolnformation som förebådade fint väder
fårå, for, färe(ställa till med, råka, hänt, betett)o for ô slog kull se, hur a du färe dåhon ramlade omkull, vad har du gjort dig
fåtonhandtag på laggkärl?gryta?fåton ti tenenhandtag på grytan
fåwitskoi gånn't jänna ti fåwitsko häll    sa Stens Karin
jag går inte gärna utan ärende, sa Stens Karin
fäboställä
fädasstöka till, ställa till oreda, vara dum medfädas på ä da wise! å te kunn fädas mä kräk!ställa till på det där viset! Missköta djur på det där viset!
fädugfärdigi ent fädug på lôngär dågodet tar tid innan jag blir klar
fägålinhägnad för djur
fägåsgatainhägnad väg för djuren
fäjenbelåten, nöjdi e fäjen ô rôjt kull me litä, jassô o e fäjen djär ä nujag vill gärna lägga mig och vila en stund, så hon vill göra det nu minsann
fäktaviftao fäkted mä armomhon viftade med armarna
fäktutjäktigt, mycket att göraä e sô fäktut sôdet är mycket att göra
fälspår?
fält (långt ä)i a sô fältjag har så mycket att göra
färmkvick, snabbann ent nô färmhan är senfärdig
färmitetsnabbhet, 'skjuts'ä wa färmitet ti ä da kwinnfôltjä
fässläraxelremmarhak på o da fässle duhaka på axelremmen (åt mig) du
fässängmadrass med halm iann stupped ti halm ti fässändje
förmer segöra framstego förmerär se oda kulla sô!hon är så duktig den där flickan!
föräföre, underlagä wa jätt slaskut förädet var ett blött väglag
föskaligför finta´nt o da bracko o e fôskalnta inte de där byxorna de är för fina