Eg

Ord på Oremål                                      På svenska                                  Mening på Oremål                                    På svenska
e
är
i e ä i ô. Ent ä sô!
jag är det jag också. Visst är det så!
egur
egendomar
ann a sturär egur ann
han har stora egendomar han
elles
annars
eländug
eländig
å uke eländug katta
en sådan eländig katt
etja
eka
ann tjörär etjo
han stryker på tjära på ekan