E

OREMÅLSVENSKAMENING PÅ OREMÅLMENING PÅ SVENSKA
eäri e ä i ô. Ent ä sô!jag är det jag också. Visst är det så!
eguregendomarann a sturär egur annhan har stora egendomar han
ellesannars
eländugeländigå uke eländug kattaen sådan eländig katt
etjaekaann tjörär etjohan stryker på tjära på ekan