A g

Ord på Oremål                                      På svenska                                  Mening på Oremål                                    På svenska

3

åt
i e sô a de
jag tål inte dig!
a
till
i a täje jänn kupp a de
jag har tagit en kopp åt dig
abbôrrä
abborre
dämm fistjed abbôrra
de fiskade abborrar
Abbôrbôckan
i Sunnanhed, Lundines
ackordera
prata, resonera
dämm ackordered um hur dämm skull djäro
de resonerade om hur de skulle göra
adrur
järn’märlor’ på hästsele
ann stupped ti silostickur ti adrur
han stoppade selstickorna i järnmärlorna
afäktär
konstiga åtbörder
wänn a du fôr afäktär fôr de?
vad håller du på med för konstigheter?
agnär
agnar
aldär (-bôskä)
al
ä wäxär aldär nidwi tjännkantem
det växer al nere vid tjärnen
alnacka
almanacka
titt ti alnacko
alund
annorlunda
amen då sô!          (långt a)
åj åj,                 men vad säger du!
amen då sô uke uppläpa!
åj åj vilken tråkig händelse!
ann, ann da
han, han den där
ann e jäfrå ann
han kommer härifrån
an jä/o jä
den här
an jä widn a far huddje, o jä hätto a i fått åv mora
far har huggit den här veden, jag har fått den här mössan av mor
an, anna
annan, annat
i kumm jänn an dag, han´t du nô anna fô de
jag kommer en annan dag, har du inget annat för dig
anfäkta
jädrar anfäkta! Da fick ann se jänn jäkul sô ann slang nidi däjtjä
Det var som tusan! Där fick han en smäll så han föll i diket
anlade (substantiv)
andra höskörden för säsongen
ä wäxär anlade da
det växer nytt hö där
anlådå
andra höskörden för säsongen
i a wäre sta ô släje anlådå
jag har varit iväg och slagit återväxt hö
armbuje
armbåge
i slog me ti armbugån
jag slog i armbågen
annskrämlig(långt ä)
styggt
ar, ara, aro, an
annan, andra
på ar säjdo, o jäna ättär o ara
på andra sidan, den ena efter den andra
aromes
andras
an ska lätt wi aromes gräjur
man ska låta bli andras saker
Arvkallär
invånare i Arvet
as, full i –
full i sjutton
dämm da karrär e sô fullär i as
asas
retas
o asedes mä nom
hon retades med honom
assint
inget
i ant fått assint
jag har inte fått något
asätt
plågad, förhäxad?
i e sô asätt åv rematistn
jag har reumatisk värk
atå
arton
o fylld atå år
hon fyllde arton år
att ô fram
bak och fram
o add satt å se trôjo att ô fram
hon hade satt på sig tröjan bakfram
att, attär
igen, åter
nu attär!
nu igen!
atta
bakom
ann gick atta lado
han gick bakom ladan
attá
till
wänn ska i ha atta ann jä tjosslan?
vad ska jag ha till den här kjolen?
attamä
bakom
an gick attamä hästn
han gick bakom hästen
attanättär
bakifrån
ann kamm slindjenes attanättär
han kom vinglande bakifrån
attatil
bakom, bakefter
ann sto attatil na
han stod bakom henne
attmä
bredvid
an står attmä knôjtn
han står bredvid knuten
attwi
baktill
attywär
bakåt
o titted attywär
hon tittade bakåt
awensjok
avundsjuk
awugsäjda
avigsida
o add fästa söma sô fint på awugsäjdn
hon hade fäst trådarna så fint på avigsidan
awutt/awôtt
avigt, bakvänt
du bjär de a sô awôtt
du gör det så bakvänt
awärliga
eviga
awärliga tidär
eviga tider
axul
axel (i maskin)