Ä

OREMÅLSVENSKAMENING PÅ OREMÅLMENING PÅ SVENSKA
äden, detä daden/det där
äddetint ar i äd intinte har jag det inte
ädaöda bortmå då´nt äd krafte på nô släjktslösa inte energi på något sådant
äfsingdel av varpmann få'nt jär sô lôngär äfsinga i byrjanman får inte göra så långa äfsingar i början
äftåann wart äftåhan kom sist
äggäggä gick int´ skal äddjerdet gick inte att skala äggen
äjdärgannextra fint och glansigt garndämm wävd tyg te Oredräktn åv äjdärgannde vävde tyg till Orekläderna av 'ejdergarn'
äjmaimmaä wart äjma på glasedet blev imma på fönstret
äjsisstyplant ywär äjskokur!ramla inte över de stora isbitarna!
äjs, äjdasidsi äjs'nt djär äjag ids inte göra det
äjslärtänder längst bak i munnen (visdomständer?)"ô wånn Enst, ann a då sô dåligär äjslär", sa Elsa"Och vår Ernst han har då så dåliga tänder", sa Elsa
älg (inte älj)älgdämm sköt älgade sköt älgarna
äll, älldåeller, annarswill du a sôppo äll kôrv? Älldå tar i jänn sullvill du ha soppa eller korv? Annars gör jag en 'sull'
ämlen (långt ä)ömkligo wa sô ämlen kattakatten var så ömklig
ämlug (långt ä)orkeslös, matti kännär me sô ämluganjag känner mig så orkeslös
än(långt ä)fadd, unkenä smäked/lufted  sô änodet hade en fadd/unken  smak/lukt
ändä, ända, änd(a)n, ändär, ändomände, änden, ändar, ändarna (dativ)jänn ändä, da a du jänn ända ô dra ti, kôrwen ann a twå ändär, ann strök dit tjör atti ändomen ände, där har du en ände att dra i, korven den har två ändar, han tjärade ändarna
ängel (`ängel)ängelä stog jänn Gudsängel framma dämmdet stod en ängel framför dem
ängrärmaskar i t ex osttwi wale ä krop ti ustn!fy tusan det kryper i osten!
änjä, änjeängkunär beted bôrti änjekorna betade borta på ängen
änneshennesä wa ännes bökär int onomesdet var hennes böcker inte hans
ännstsett/lagt märke tilla du ännst att..har du märkt att..
ännäpannao hadd jäna plito uppi ännehon hade en finne i pannan
äntjaänkai wart äntja tidit ijag blev änka i ung ålder
äpäläppleä sit småfuglär ti äpälträj
det sitter småfåglar i äppelträdet
äpälbôskä
ära, äruröra, öronsårt ti äromont i öronen
ärlapp -äröronlapparfäll nid ärlappa sô int du fräder devik ner öronlapparna så du inte förfryser dig
ärnaämna, ha för avsiktwôrt a du ärna ta wäjen?vart har du tänkt dig?
ärskrôckytteröraann drog te ärskrôcken
ärugärrigo e ärug uppi ogomhon har många ärr i ansiktet
äsaösaäs ti lite vatn ti baljenös i lite vatten i baljan
äsrägnösregn
ättär, ätteråefter, efteråt
ättärmiddageftermiddagkumm på ättärmiddan dåkom hit på eftermiddagen
äwligevigäwligär tidär(i) eviga tider