Å

OREMÅLSVENSKAMENING PÅ OREMÅLMENING PÅ SVENSKA
åg umägaint wisst i du ågd um ä jä hällinte visste jag att du ägde det här
ågaängslasi a luddje på ågo hel nåte fô ä jä
jag har knappt sovit i natt för det här
ågomrädd, oroligi wart ågom ä add hända de nôjag blev orolig att det hade hänt dig något
ågärlosbekymmersfrii kännd me sô ågärlosanjag kände mig så bekymmersfri ('lätt om hjärtat')
åhôvda, far åhôvdaframstupa, falla framlängeso for åhôvda ywär spartjenhon föll framåt över sparken
åm segöra sig tillwa o da åmär se då!vad hon gör sig till!
åtraändra sigo åtred sehon ändrade sig
åv me kämenolustig, schacki wart sô åv me kämenjag blev så schack
åwätäknott, bitande insekter
åtflygfänä e sô åtut sô ä gånt ô wa ôjtä
det är så mycket flygfän så det går inte att vara ute