Äg

Ord på Oremål                                      På svenska                                  Mening på Oremål                                    På svenska
ä
den, det
ä da
den/det där
äd
det
int ar i äd int
inte har jag det inte
äda
öda bort
må då´nt äd krafte på nô släjkt
äfsing
mann få’nt jär sô lôngär äfsinga i byrjan
äftå
ann wart äftå
han kom sist
ägg
ägg
ä gick int´ skal äddjer
det gick inte att skala äggen
äjma
imma
ä wart äjma på glase
det blev imma på fönstret
äjs
is
styplant ywär äjskokur!
ramla inte över de stora isbitarna!
äjs, äjdas
ids
i äjs’nt djär ä
jag ids inte göra det
äjslär
tänder längst bak i munnen (visdomständer?)
”ô wånn Enst, ann a då sô dåligär äjslär”, sa Elsa
”Och vår Ernst han har då så dåliga tänder”, sa Elsa
älg (inte älj)
älg
dämm sköt älga
de sköt älgarna
äll, älldå
eller
will du a sôppo äll kôrv?
vill du ha soppa eller korv?
ämlen (långt ä)
ömklig
o wa sô ämlen katta
katten var så ömklig
ämlug (långt ä)
orkeslös, matt
i kännär me sô ämlugan
jag känner mig så orkeslös
än(långt ä)
fadd, unken
ä smäked/lufted  sô äno
det hade en fadd/unken  smak/lukt
ängel (`ängel)
ängel
ä stog jänn Gudsängel framma dämm
det stod en ängel framför dem
ängrär
maskar i t ex ost
ännes
hennes
ä wa ennes bökär
det var hennes böcker
ännst
sett/lagt märke till
a du ännst att..
har du märkt att..
ännä
panna
äntja
änka
i wart äntja tidit i
jag blev änka i ung ålder
äpäl
äpple
ä sit småfuglär ti äpälträj
det sitter småfåglar i äppelträdet
ära, ärur
öra, öron
sårt ti ärom
ont i öronen
ärlappär
öronlappar
ärna
ämna, ha för avsikt
wôrt a du ärna ta wäjen?
vart har du tänkt dig?
ärskrôck
ytteröra
ann drog te ärskrôcken
ärug
o e ärug uppi ogom
hon har många ärr i ansiktet
äsa
ösa
äs ti lite vatn ti baljen
ös i lite vatten i baljan
äsrägn
ösregn
ättär, ätterå
efter, efteråt
ättärmiddag
äwlig
eftermiddag
kumm på ättärmiddan då
äwligär tidär
kom hit på eftermiddagen
(i) eviga tider