A

OREMÅLSVENSKAMENING PÅ OREMÅLMENING PÅ SVENSKA
a´ (långt a)åti e sô a dejag tål inte dig!
atilli a täje jänn kupp a dejag har tagit en kopp åt dig
abbôrräabborredämm fistjed abbôrrade fiskade abborrar
Abbôrbôckani Sunnanhed, Lundines
ackorderaprata, resoneradämm ackordered um hur dämm skull djärode resonerade om hur de skulle göra
adrurjärn'märlor' på hästseleann stupped ti silostickur ti adrurhan stoppade selstickorna i järnmärlorna
afäktärkonstiga åtbörderwänn a du fôr afäktär fôr de?vad håller du på med för konstigheter?
agnäragnar
ajäntagentä kamm jänn symasinsajäntdet kom en symaskinsagent (som säljer symaskiner)
aldär (-bôskä)alä wäxär aldär nidwi tjännkantemdet växer al nere vid tjärnen
alnackaalmanackatitt ti alnacko
alundannorlunda
amen då sô!    (långt a)åj åj,              men vad säger du!amen då sô uke uppläpa!åj åj vilken tråkig händelse!
ann, ann dahan, han den därann e jäfrå annhan kommer härifrån
an jä/o jäden häran jä widn a far huddje, o jä hätto a i fått åv morafar har huggit den här veden, jag har fått den här mössan av mor
an, annaannan, annati kumm jänn an dag, han´t du nô anna fô dejag kommer en annan dag, har du inget annat för dig
annacka, grön annacka!utrop typ 'nu jäklar', anamma
anfäktajädrar anfäkta! Da fick ann se jänn jäkul sô ann slang nidi däjtjäDet var som tusan! Där fick han en smäll så han föll i diket
anlade (substantiv)andra höskörden för säsongenä wäxär anlade dadet växer nytt hö där
anlådåandra höskörden för säsongeni a wäre sta ô släje anlådåjag har varit iväg och slagit återväxt hö
armbujearmbågei slog me ti armbugånjag slog i armbågen
annskrämlig (långt ä)styggt
ar, ara, aro, an, arom, arärannan, andrapå ar säjdo, o jäna ättär o arapå andra sidan, den ena efter den andra
aromesandrasan ska lätt wi aromes gräjurman ska låta bli andras saker
Arvkallärinvånare i Arvet
as, full i -full i sjuttondämm da karrär e sô fullär i as
asasretaso asedes mä nom
hon retades med honom
assintingeti ant fått assintjag har inte fått något
asättplågad, förhäxad?i e sô asätt åv rematistnjag har reumatisk värk
atåartono fylld atå århon fyllde arton år
att ô frambak och framo add satt å se trôjo att ô framhon hade satt på sig tröjan bakfram
att, attärigen, åternu attär!
nu igen!
attabakomann gick atta lado
han gick bakom ladan
attátillwänn ska i ha atta ann jä tjosslan?
vad ska jag ha till den här kjolen?
attamäbakoman gick attamä hästnhan gick bakom hästen
attanättärbakifrånann kamm slindjenes attanättärhan kom vinglande bakifrån
attatilbakom, bakefterann sto attatil nahan stod bakom henne
attkwackaigentäpptwatolåsä wa attkwackavattenlåset var igentäppt
attmäbredvidan står attmä knôjtnhan står bredvid knuten
attsnjogaigensnöad, översnöadwäjen wa attsnjogavägen var igensnöad
attwibaktill
attywärbakåto titted attywär
hon tittade bakåt
awensjokavundsjuk
awugsäjdaavigsidao add fästa söma sô fint på awugsäjdnhon hade fäst trådarna så fint på avigsidan
awutt/awôttavigt, bakväntdu bjär de a sô awôttdu gör det så bakvänt
awärligaevigaawärliga tidäreviga tider
axulaxel (i maskin)