Åg

Ord på Oremål                                      På svenska                                  Mening på Oremål                                    På svenska
Å
åg um
äga
int wisst i du ågd um ä jä häll
åga
ängslas
i a luddje på ågo hel nåte fô ä jä
jag har knappt sovit i natt för det här
ågom
rädd, orolig
i wart ågom ä add hända de nô
ågärlos
bekymmersfri
i kännd me sô ågärlosan
jag kände mig så bekymmersfri (’lätt om hjärtat’)
åhôvda, far åhôvda
framstupa, falla framlänges
o for åhôvda ywär spartjen
hon föll framåt över sparken
åm se
göra sig till
wa o da åmär se då!
vad hon gör sig till!
åtra
ändra sig
o åtred se
hon ändrade sig
åv me kämen
olustig, schack
i wart sô åv me kämen
jag blev så schack
åwätä
knott, bitande insekter
åt
flygfän
ä e sô åtut sô ä gånt ô wa ôjtä
det är så mycket flygfän så det går inte att vara ute