Start

Flygfoto över Sunnanhed. Stortjärn, Lilltjärn och Oresjön. ©Sven Blomberg 2019


Oremålet är på väg att försvinna.

Min dialekt hör till Ovansiljans språkområde i Dalarna, där även Mora, Orsa, Sollerön, Våmhus, Venjan och Älvdalen ingår.
Jag bor och är född i Sunnanhed i Ore socken, som är den nordligaste delen av Rättviks kommun.

Denna ordlista började jag med 2008. Det är idag cirka 2.300 uppslagsord i listan. Då dialekter ju är talspråk är det mycket viktigt att ha ljudet bevarat. Hittills är cirka 180 fraser inspelade. Det är en pil där ljud är inlagt.

Tack alla som bidragit med ord och uttryck på våra trevliga träffar och via mejl! Särskilt ska Karin Ohlén från Sunnanhed nämnas; hon bidrog med 100-tals äldre ord.

Det fattas ännu inlägg i många ’rutor’. Har du synpunkter eller förslag; gå in på ‘Kontakt’. Ordlistan uppdateras löpande, senast 30 oktober 2021.

Jag hoppas att vi 2022 kan återuppta cirkelträffarna!